Digitalsmart Ekonom

Få koll på de största ERP-trenderna

Som ett konsultföretag med kärnkompetens inom ERP och med över 20 års erfarenhet inom detta, så är vi såklart väldigt intresserade av hur trenderna ser ut på området just nu. När vi gjorde den här spaningen så utgick vi både från vad vi ser hos våra tillverkare av ERP-system, generellt i Sverige, och vad andra ERP-experter anser. Här är våra spaningar på de största trenderna:

 

 

 

 

1. Molnet före installerade lösningar

Vi befinner oss nu i en mycket spännande period där de flesta ERP-system levereras som molnbaserade tjänster. Allt fler som ska byta ERP-system väljer nu en plattform levererad genom en molntjänst, och inte längre en installerad lösning (s.k. OnPrem). Molnbaserade ERP-system har funnits på marknaden i flera år, men skillnaden nu är att detta är relevant för alla företag, både för de små och de allra största. Och de flesta slipper också gärna driften som det innebär att ha en installerad lösning.

 

2. Best of Breed

Vidare är det en tydlig trend att det inte bara är en tillverkare som levererar ett system som löser och inkluderar allt. Vi ser att det finns flera olika tjänster, levererade av olika tillverkare, som integreras på ett sömlöst sätt och som tillsammans utgör affärssystemet som löser dina behov. Begreppen "Best of Breed" eller "Composable ERP" används ofta för en sådan sammansatt lösning.

 

3. AI och Maskininlärning

Det är oundvikligt att inte nämna AI och ML (artificiell intelligens och maskininlärning) som en av de största ERP-trenderna år 2024. Redan idag löses många av processerna i affärssystemen i molnet med hjälp av maskininlärning och vi tror att vi snart också kommer att se AI integrerat i de molnbaserade ERP-systemen i mycket större utsträckning. Utvecklingen sker i rask takt!

 

4. ESG- och hållbarhetsrapportering

Det pratas också mycket om ESG (Environmental, Social and Governance). ESG eller hållbarhetsrapportering är ett sätt att dokumentera och kommunicera hur en verksamhet eller organisation påverkar miljön, samhället och ekonomin genom sin verksamhet. Det kan handla om allt från utsläpp av växthusgaser och hantering av avfall, till mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Här kommer det många nya riktlinjer som du behöver hitta bra systemstöd och processer för, för det kommer att bli ett större fokus på mer detaljerade klimatredovisningar hos organisationer framöver. Ett annat exempel på nya riktlinjer och krav som redan har trätt i kraft i år är öppenhetslagen. Många företag har redan påverkats av denna, antingen direkt eller indirekt.

 

5. Mer fokus på förändringsledning

Att byta ERP-system är krävande och är lika mycket ett projekt inom förändringsledning som det är ett  IT-projekt. I samband med ett ERP-byte så är det utmärkt att också ta tillfället i akt att granska dagens rutiner och processer med en kritisk blick. Detta kräver en öppenhet kring förändring och personer som kan vara med och driva igenom en sådan förändring, lika mycket som att det handlar om att implementera ett nytt IT-system.

Sammantaget ser vi att det händer mycket inom området för ERP och vi kommer att fortsätta följa och rapportera kring dessa trender för de som står inför ett stundande ERP-byte.

 

Läs fler artiklar från Digitalsmart Ekonom

Skribent: Pernilla Chis

Har du funderingar kring artikeln, Digitalsmart Ekonom eller digitalisering? Kontakta mig direkt eller via formuläret!

Pernilla Chis Profilbild rund

Pernilla Chis