Digitalsmart Ekonom

Kommunicera kreativt kring er årsredovisning

En årsredovisning för aktiebolag är inte bara ett dokument som skall lämnas in till Bolagsverket senast 7 månader efter räkenskapsårets slut. Det är också en berättelse i både siffror och ord kring företagets riktning och hur det går.

 

 

 

 

Att kommunicera sin årsredovisning på rätt sätt, både internt och externt, kan vara en mycket god idé för att säkerställa att bilden av företaget stämmer överens med bilden som olika intressenter har av verksamheten. Kommunicerad på rätt sätt kan det också maximera de positiva effekterna som man som företag kan tänkas vilja lyfta fram.

Om vi börjar med det interna perspektivet så brukar vi ofta prata om att ekonomiavdelningar generellt tenderar att:

“Lägga ca 70% av sin tid på att producera ekonomisk data. 20% på att analysera datan och 10% på att kommunicera kunskap om datan som tagits fram.”

Modernare ekonomiavdelningar, där man har digitaliserat mer och distribuerat ansvar för själva produktionen av ekonomisk data, samt investerat i automatiska kopplingar mellan system, har dock lyckats utmana dessa siffror. En modern ekonomiavdelning lägger max 10% av sin tid på insamling av data och istället minst 40% av sin tid på analys och kommunikation. Företagets årsredovisning är ett exempel på vad man kan kommunicera kring och på så sätt se till att ta till vara på den information som man ändå tagit fram.

Vi har inspirerats av kommunikationsbyrån Appelberg och delar här deras bästa tips på hur man på ett kreativt sätt kan kommunicera sin årsredovising, så att man maximerar effekten av innehållet i den. Med hjälp av exempelvis en marknadsförare på företaget, alternativt av en kommunikationsbyrå såsom Appelberg, så kan man göra följande efter att man färdigställt sin årsredovisning:

 

5 tips om hur ni kommunicerar er årsredovisning på bästa sätt:

 

1. Anpassa innehållet för din målgrupp

Detta är en av grundpelarna i all kommunikation, men det är väl värt att fundera kring om innehållet i er årsredovisning går att anpassas för olika typer av målgrupper. Förslagsvis kan man skapa ett par olika presentationer för internt eller externt bruk. Man kan också jobba med färger, informationsgrafik eller till och med animationer som lyfter fram och förenklar budskapet för olika typer av målgrupper. 

 

2. Nyttja video och interaktivitet som passar för sociala medier

Ett effektivt sätt att föra fram sitt budskap som företag idag är via sociala medier. För att skapa innehåll som engagerar på sociala medier, kring exempelvis någon del av er årsredovisning, så är ett hett tips att använda sig utav korta videos eller exempelvis interaktiva diagram som ökar chansen att engagera målgruppen.

 

3. Ta vara på berättelserna

Inom marknadsföring så brukar man prata om “Storytelling”. Att ta tillvara på berättelserna som finns att plocka fram ur en årsredovisning, är ett sätt att jobba med storytelling när man kommunicerar kring sin årsredovising. Detta grepp lämpar sig både för intern och extern kommunikation, där tricket är att på ett spännande sätt illustrera företagets resa och framgång. Och vem gillar inte att lyssna på en spännande berättelse? 

 

4. Sätt en strategi för att distribuera din årsredovisning

När du skapat en spännande berättelse för er målgrupp, din video eller ditt interaktiva diagram som visar på något som ni vill lyfta fram ur er årsredovisning så är tipset att också sätta en strategi för hur du får ut ditt budskap. Nyttja de naturliga kommunikationsvägar som ni har, men tänkt även på möjligheterna med sökordsmarknadsföring, samt poster och betalda kampanjer riktade mot följare i sociala medier.  Och glöm inte att följa upp på engagemanget i exempelvis kommentarsfält. 

 

5. Uppmana till handling

Om allt vill sig väl och ni lyckas med er externa kommunikation av er årsredovisning, så glöm då inte att uppmana mottagaren till handling också. Kanske söker ni mer personal, vill locka investerare eller nya potentiella kunder och leverantörer? Se då till att de hittar till er med hjälp av en så kallad CTA, “call to action”, som i detta fall skulle kunna vara länken till er hemsida alternativt ett kontaktformulär. 

 

Kom ihåg att årsredovisningen inte bara är en torr sammanställning av siffror, den kan också bli en spännande berättelse som kan engagera många, om den presenteras på fler sätt och anpassas för dess mottagare. Vi tror att Sveriges ekonomer har viktiga och spännande berättelser att sprida!

 

Läs fler artiklar från Digitalsmart Ekonom

Skribent: Pernilla Chis

Har du funderingar kring artikeln, Digitalsmart Ekonom eller digitalisering? Kontakta mig direkt eller via formuläret!

Pernilla Chis Profilbild rund

Pernilla Chis