Att jobba på Exsitec - En artikelserie i 6 delar

Del 1: Våra kollegor

När vi genomför medarbetarundersökningar ber vi alla medarbetare att svara på vad de tycker bäst om med Exsitec och det absolut mest förekommande svaret är “Kollegorna”. Vad innebär det då att vara en bra kollega för oss på Exsitec? I den första delen av vår artikelserie, "Att jobba på Exsitec" ska vi titta närmare på just detta.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Vad definierar en bra kollega?

Olika arbetsplatser definierar en bra kollega på olika sätt. För att kunna beskriva hur vi på Exsitec ser på hur en kollega bör vara är det viktigt att börja med våra fyra värdeord; framåtanda, enkelhet, glädje och affärsmässighet. 

Glädje

För oss är det viktigt att du som anställd både själv känner och att du bidrar till att andra känner glädje på jobbet. För vissa är glädje att kunna skratta med bordsgrannen och för vissa är det att få arbeta nära kunderna, för vissa att arbeta med en viss typ av lösning, för en annan att få lära sig om hela vårt erbjudande och för vissa är det allt detta.

Oavsett hur just du definierar glädje så är det något vi vill ska vara närvarande och som vi som kollegor har ett ansvar för att du ska få känna. En annan bra beskrivning är att vi alltid strävar efter att ha roligt, men också alltid seriösa i det vi gör. 

Enkelhet

Enkelhet innebär inte att vi förenklar svåra problem, men vi tror på att hitta de mest direkta och effektiva lösningarna både i vårt arbete, men också i hur vi interagerar med varandra. Vi uppmuntrar öppen kommunikation, rakhet och ärlighet. I relationer mellan kollegor innebär det att vi är prestigelösa och okomplicerade, både i vår kommunikation och vårt agerande. Här kommer också framåtandan in.


Framåtanda

Framåtanda innebär för oss inte bara en vilja att gå framåt, utan även att som kollega  inspirera andra att göra detsamma. Vi förväntar oss inte att varje medarbetare ska veta allt, men vi värderar en hunger att lära och en nyfikenhet att utforska nya områden. Varje medarbetare, oavsett position, uppmuntras att ställa frågor, utmana status quo och söka ny kunskap.

När vi talar om framåtanda menar vi inte bara individuell framgång, utan att driva hela teamet och företaget framåt tillsammans. Vi är en gemenskap som alltid strävar efter att förbättra oss tillsammans och det skapar en kultur som vi kan vara stolta över.

Affärsmässighet

Hur kopplas då affärsmässigheten till hur vi är som kollegor? På Exsitec vet vi att varje beslut, stort som litet, har en inverkan på vår verksamhet. Därför lägger vi stor vikt vid affärsmässighet i allt vi gör. Detta innebär att vi uppmuntrar våra kollegor att tänka kritiskt om hur deras arbete påverkar företagets övergripande mål.

Affärsmässighet handlar inte bara om siffror och resultat, det handlar också om att förstå och värdera de affärsmässiga relationer vi bygger, både internt och externt.

 

 

 

6 (3)

“Jag imponeras ständigt av alla fantastiskt trevliga och kompetenta kollegor som finns i min omgivning. Det är något jag uppskattar massor.” 

Lars Hellgren
Affärssystemskonsult 
Exsitecare sedan 2016

5 (4)

“Det bästa med Exsitec är känslan av gemenskap och andan #bättretillsammans som genomsyrar allt, det gör det roligt att gå till jobbet!”

Lisa Edespong
BI-konsult
Exsitecare sedan 2012

7 (1)-1

“De jag samarbetar närmast med är både väldigt kompetenta men också generösa. Det ger fina möjligheter att lära sig mycket på kortast möjliga tid.“

Victor Runesson
BI-konsult 
Exsitecare sedan 2022

 

 

 

2

Så arbetar vi på för att bli bättre kollegor, tillsammans.

Vad är det då som möjliggör att vi kan vara bra kollegor mot varandra? Allt handlar ju i grund och botten om hur vi interagerar med varandra i vardagen, hur vi kommunicerar och vad vi gör tillsammans. På Exsitec har vi identifierat några aktiviteter som vi vet bidrar till att folk blir bra kollegor.

Samarbete över avdelningar

Genom att uppmuntra interaktioner över avdelningsgränserna säkerställer vi att innovation och kreativitet inte begränsas. Denna tvärfunktionella dialog leder ofta till nya möjligheter och lösningar. 

Mentorskap

Förutom den initiala vägledningen i vår onboarding för nya medarbetare betyder mentorskapet på Exsitec att varje medarbetare har någon att vända sig till, oavsett var de befinner sig i sin karriär.


En mentor på Exsitec kan vara någon som har arbetat bara en kort tid eller många år. Gemensamt för dem är att de visat att de vet vad som definierar en bra kollega och att de kan ta ansvar för att hjälpa en ny kollega att förstå detta. 

Teamaktiviteter

Genom att spendera tid tillsammans utanför de traditionella arbetsuppgifterna, bygger vi djupare relationer. Det kan vara allt från en gemensam lunch till teamutflykter. Dessa upplevelser för oss närmare varandra som kollegor, stärker förtroendet och främjar samarbete.

Kontinuerlig utbildning

På Exsitec uppmuntras medarbetare att ständigt utveckla sina färdigheter och därför driver utvecklingsprogram inom ledarskap och projektledning. För oss är det viktigt att inte bara de som formellt har en ledarroll får gå programmen.
Vi tror att alla har stor nytta av att få ta del av dessa utbildningar, både sett till personlig utveckling och inte minst för att själva kunna bli bättre kollegor och påverka andra i samma riktning. 

3

Framtiden för Exsitec och vår arbetskultur

Vi strävar ständigt efter att förbättra vår arbetsmiljö och kultur. Med feedback från våra medarbetare, regelbundna interna undersökningar och en ledning som är engagerad i frågorna kan vi skapa den bästa möjliga arbetsplatsen.

Det är vårt mål att varje medarbetare ska känna att de är en del av något större, att deras bidrag spelar en avgörande roll och att de ständigt stöttas av sina kollegor. Att ha rätt verktyg och teknologi är viktigt, men utan rätt människor som arbetar tillsammans i harmoni, är framgång svår att uppnå.

4

Möt fler kollegor

André Lejonqvist - Teamledare  | Exsitec

Karriär Under 3 min

André Lejonqvist - Teamledare | Exsitec

André leder ett team av utvecklare där projekten handlar om att ge kunderna konkurrensfördelar genom smarta om än...

Exsitecaren Ida Aasa prisad förebild  | Exsitec

Karriär Under 3 min

Exsitecaren Ida Aasa prisad förebild | Exsitec

Jag är stolt att få priset som förebild. Framförallt att juryn ser min passion för norrbotten såväl som engagemanget...

Charlotte Wahlström - Affärssystemskonsult  | Exsitec

Karriär Under 3 min

Charlotte Wahlström - Affärssystemskonsult | Exsitec

Charlotte arbetar som affärssystemskonsult och är specialist inom logistik. Med lång erfarenhet inom branschen är hon...

Nyfiken på en karriär hos Exsitec?

 

 

 

Undrar du något? Kontakta oss så berättar vi mer!