Så mycket kostar
våra event

Kostnadskalkylator

Denna kalkylator använder vi oss av för som beslutsunderlag när vi planerar ett event-deltagande. Genom att ta med allt ifrån marknadsföring till personalkostnader får vi med hela den uppskattade totala kostnaden för eventet. På så sätt får vi en mer rättvisande bild över vad event faktiskt kostar oss. 

Startkostnad:
Den kostnad som organisationen tar för att vi ska få genomföra ett event tillsammans med dem. 

Marknadsföring: 
Budget/uppskattad kostnad för marknadsföring av eventet

Marknadsmaterial/monter:
Kostnad för eventuella merchprodukter, tryckmaterial eller liknande + kostnad för bokning och leverans av monter.

Antal deltagre:
Antal talanger som förväntas komma på eventet.

Antal HR-personer:
Antal personer som är med på eventet som tillhör HR/rekryteringsteamet.

Antal konsulter/säljare:
Antal personer som avstår från annat arbete för att delta på eventet.

Tid för event:
Ange om det är ett dags- eller kvälls-event.

Antal timmar:
Antal timmar som vi deltar på eventet.