My Ljungberg
My Ljungberg
kontakta mig

Förkortningar och termer för e-handel 2022

Förkortningar och termer för e-handel 2022

Det kan ibland kännas som att det alltid dyker upp nya ord och förkortningar att hålla koll på, vi passade därför på att samla vanliga ord som dyker upp när du pratar e-handel. På ett och samma ställe samt gjort det enkelt för dig att spara dom som bokmärke!

CMS
Content Management SystemDet system där redaktören väljer vilket content som ska visas var och hur. Mallstyrt och numer anpassat för alla tänkbara skärmar.


E-handelsplattform
Plattformen som håller koll på transaktioner, betalväxlar och varukorgar etc. en tjänsteplattform som tillhandahåller möjligheten att bedriva handel på internet. Plattformen består vanligen av en produktkatalog, en kassa för utcheckning samt en administrationspanel.


ERP
Enterprise Resource Planning, Enterprise Resource Planning (affärssystem), system som ger stöd för redovisning, order- och lagerbehandling, reskontror, produktionsplanering, projektplanering, resursplanering, inköp, tidredovisning och personaladministration. Ofta kopplade till en gemensam databas som är uppbyggd av flera olika tabeller där data lagras.


GA
Google Analytics, Är ett gratisverktyg för webbanalys. Tjänsten registrerar vilka webbsidor besökarna använder sig av, lagrar det och presenterar det som statistik för webbplatsens ägare. Tjänsten är mycket vanlig och används av de flesta stora webbplatserna.


Inbound marketing
Är en marknadsföringstaktik som bygger på att man med hjälp av content marketing, sociala mediemarknadsföring och sökmotorsoptimering drar besökare in mot den egna webbsidan i syfte att attrahera, engagera och konvertera.


Kundresa
Syftar till kundens alla behov och frågeställningar som vi kan hjälpa till att besvara. Från att ett behov uppstått till att vi köpt en produkt/tjänst.


Market places
En virtuell plats där köpare och säljare kan mötas. Ex. Blocket, Amazon, Alibaba, Facebook.


MA
Marketing Automation, Marketing Automation (Marknadsautomation ) är nyttjandet av en programvara för att automatisera repetitiva uppgifter i en marknadsföringsprocess och för att knyta ihop olika delar av en inbound funnel (tratt).


Omni channel 
Omni-kanal, är en innehållsstrategi som marknadsförare använder för att förbättra sin kundupplevelse. Istället för att jobba parallellt i flera kanaler är alla kommunikationskanaler och deras stödsystem utformade för att samarbeta. Detta gör det möjligt att följa kunden med ett sammanhängande budskap i en pågående dialog, oavsett vilken kanal kunden väljer att interagera genom.


PIM
Product Information Management, syftar till hanteringen av den information som behövs för att sälja produkter via olika distributionskanaler. En central hantering av produktdata kan användas för att dela/samla in information med/från olika medier som webbsidor, e-handlar, katalogtryck, ERP-system, PLM-system och digitala dataströmmar till partners. Modernare PIM-system kan även hantera personalisering av data och via marknadsautomation distribuera produktinformation baserat på individuella behov.


Prisjämförelse
En tjänst som sammanställer priser från flera försäljningsplatser på samma produkt. 


Redaktör
Den person vars uppgift är att bygga innehåll på webbplats och se till att produktkategorier etc hålls uppdaterade och linjerade med företagets behov.


ROI
Return On Investment, används ofta för att beräkna och utvärdera en investering. För att beräkna ROI divideras vinsten från en investering med kostnaden för investeringen.


Search/Sök
Applikation som förbättrar sökupplevelsen och levererar resultat till slutanvändaren. Bättre sök idag använder AI som inte bara håller koll på dig som besökare och allt du gjort och gör, utan matchar dig även mot andra liknande besökare för att leverera bästa tänkbara sökresultat.


Analytics
Är ett samlingsbegrepp för analys av meningsfulla mönster i besökar- och/eller kunddata. Syftet med denna analys är att skapa en bättre bild av kundens/besökarens vanor, aktiviteter, rörelsemönster, behov, intressen m.m. Detta för att sedan skapa förutsättningar för bättre och mer informerade marknadsstrategiska beslut.


Cookie
En fil som vid besök på en webbplats lagras på användarens/besökarens enhet (dator, telefon, surfplatta) och som innehåller information som kan plockas upp vid framtida återbesök på webbsidan. Med hjälp av den lagrade informationen kan webbsidan exempelvis anpassa innehållet när användaren/besökaren besöker webbsidan andra gången.


GDPR
General Data Protection Regulation,
En förordning från EU som är direkt tillämplig i samtliga EU-länder, och syftar till att skydda den enskilda individens personuppgifter. GDPR reglerar individens rättigheter till bl.a. korrekt och tydlig information om hur personuppgifter behandlas och också rätten att i vissa fall motsätta sig behandling av personuppgifter. GDPR innebär också utökade skyldigheter för den som behandlar personuppgifter att dokumentera behandlingen, att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder vidtas. GDPR understryker också ansvaret för den som behandlar personuppgifter att efterleva förordningens krav.


Landningssida
Är en webbsida som innehåller en tydlig Call To Action (CTA), exempelvis ett formulär, med avsikten att generera leads. Sidan fokuserar på ETT marknadserbjudande, exempelvis en e-book, ett white paper eller ett webinar, med syfte att samla in information om kunden i utbyte mot ett för kunden värdefullt erbjudande.
Ofta utgör landningssidan en dörrvakt (gatekeeper) mot hemsidan i sin helhet och det är landningssidan som särskiljer en hemsidebesökare från ett lead. En smart inbound marknadsförare skapar olika landningssidor för olika personas i olika faser av kundresan.


B2B
Business to business, Affärsmodell där företag säljer till andra företag. 


B2C
Business to consumer, Företag som säljer direkt till konsument. 


Betalväxel/PSP
Payment Service Provider, Företag som säljer på internet behöver en betalväxel som hjälper kunder med kortbetalning, faktura, swish, direktbetalning etc.


Content
Det innehåll som kunder möts av, kan vara bilder, filmer och texter ämnade att inspirera, utmana, hjälpa och sälja. 


CRM
Customer Relationship Management, systemet som håller ordning på kunddata, försäljning och offerter etc.


Integration
Begreppet innebär att flera olika fristående system kopplas ihop för att fungera tillsammans[1]. För att detta ska fungera skapas en applikation som jobbar mot systemens olika gränssnitt. Då kan systemen skicka information till varandra automatiskt utan att behöva ha en person som sitter och manuellt matar in denna information.


Logistik
Flödet av gods till, genom och ut ur ett företag. Alltså både hantering av inköp, lager och leverans till kund.


Partner
Någon som du långsiktigt och ömsesidigt värnar om och säkerställer att hen får göra lika bra affärer som du.


BI
Business Intelligence,förkortat BI, är ett samlingsbegrepp för färdigheter, tekniker, applikationer, processer och metoder för organisationer att bättre förstå sin verksamhet. Det kan indelas i informationshanteringssystem och analytiska processer. Business intelligence syftar till att stödja beslutsfattande, och ett BI-system kan även således kallas för ett beslutsstödsystem.


URL
Uniform Resource Locator = Webbadress. Alltså det ni skriver in i adressfältet för att komma till en hemsida ”https://www.exsitec.se”.


Chat
Kommunikationsverktyg/kanal för kunder/leverantörer och övriga intressenter.

 

Bokmärk den här sidan

Kontakta skribenten

My Ljungberg
My Ljungberg