Stina Eiming
Stina Eiming
kontakta mig

Leveransområdeschef – Digital marknadsföring & SEO

Förkortningar och termer för digital marknadsföring 2022

Förkortningar och termer för digital marknadsföring 2022

Det är inte alltid lätt att hålla koll på alla förkortningar som dyker upp med jämna mellanrum, vi har därför passat på att samla förkortningar och termer som alla marknadsförare kan ha nytta av att ha koll på. Varför inte passa på att spara sidan som ett bokmärke så du alltid kan ha den nära tillhands? 

Bokmärk den här sidan


Lead management 
Leadshantering - Går ut på att få helt okända besökare till kunder

Lead nurturing
Betyder i korta drag att ta hand om dina leads genom att hålla koll på vart i köpresan de befinner sig och påminna om att du finns, tills de är redo att tillexempel  köpa din produkt eller tjänst.

Lead capturing
Fånga upp så mycket information du kan om en lead för att kunna bearbeta den på rätt sätt.

Lead scoring
Poängsätt dina leads med ett poängsystem som kan visa hur nära/långt bort dina leads är från en affär.  

SEO
Search Engine Optimization - Den teknik och konst som används för att försöka komma upp högt på sökmotorernas resultatsidor.

Organiskt
När man syns på webben och sociala medier utan att betala för det.

SEM
Search Engine Marketing - Betald marknadsföring i sökmotorer.

GDN
Är en förkortning för Google Display Network, som kan sammanfattas med ett nätverk där dina display annonser matchas med målgrupper och innehåll för att sedan visas på en stor mängd webbplatser.

GSN
Global System for Mobile Communication som det står för är ett digitalt mobilnätverk. Detta nätvärk används främst av mobiltelefoner i Europa men även andra delar av världen.

CMS
Ett systemstöd för Marknadsföring och Webb. Den fulla betydelsen är Content Management System och kan beskrivas som ett publiceringsverktyg eller ett innehållshanteringssystem. Helt enkelt ett system/verktyg du använder för att publicera flera olika former av information/content.

SoMe
En förkortning för Sociala medier 

SMM
Social Media Marketing - sammanfattar den marknadsföringen som görs via sociala medier exempelvis via facebook, LinkedIn, Youtube och Twitter.

ABM
Account Based Marketing - riktad marknadsföring mot en specifik bransch eller företag.

UTM
Urchin Tracking Module - en kodsnutt som läggs till i en länk/URL för att se hur mycket trafik som genereras från länken.

Referrals 
Antalet inkommande trafik från andra källor än egna kanaler.

Omnichannel
Multikanal-strategi, man satsar på att finnas i flera kanaler samtidigt.

Smarketing
Man har ett gemensamt team för sälj & marknadsföring, som driver strategin tillsammans.

SLA
Ett avtal (service-level agreement) mellan två parter ofta Säljavdelningen och Marknadsavdelningen.

BDR
Business Development Representative - En person med uppgiften att jobba som brygga mellan Sälj och marknad. Följer upp på leads genererade av marknadsavdelningen och kvalificerar vidare till försäljningsavdelningen.

SDR
Sales Development Representative - En person med uppgiften att vara brygga mellan Sälj och marknad. Följer upp på leads genererade av marknadsavdelningen och kvalificerar vidare till försäljningsavdelningen.

Landing page
En självstående sida som inte ingår i webben i övrigt (du hittar den inte i menyn). Används ofta som slutdestination för en besökare i kampanjer och annonser.

Mail Drip
En automatiserad slinga som skickar en sekvens av emails beroende på hur mottagaren interagerar med kommunikationen.

Workflow
Inom marknadsföring ofta en serie av aktiviteter som ska ske efter en viss form av trigger eller aktivitet. Varje steg i ett workflow har ett specifikt steg före sig och ett specifikt steg efter sig

CTA
Call To Action

CTR
Click Through Rate

CPM
Cost Per Mille (Cost per thousand) ofta referens för hur många som sett en annons och till vilken kostnad.

CPA
Cost Per Acquisition, eller Cost Per Conversion är ett marknadsmått för tillväxt som mäter den sammanlagda kostnaden för en användare som utför en åtgärd som leder till en konvertering

CPC
Cost Per Acquisition, eller Cost Per Conversion är ett marknadsmått för tillväxt som mäter den sammanlagda kostnaden för en användare som utför en åtgärd som leder till en konvertering

SERP
Search Engine Results Page, är den sidan du ser direkt efter att du sökt på något med hjälp av en sökmotor. 

UX
User Experience - Samlade metoder och tillvägagångssätt som säkerställer en bra användarupplevelse vad gäller tjänster eller produkter.

CVR
Conversion rate eller konverteringsgrad som det heter på svenska används främst när du pratar on e-handel och vill mäta andelen besökare som sedan genomfört en handling på en hemsida.

A/B-Test
A/B testing (också känt som split testing eller bucket testing) är en metod för att jämföra, där man ställer två alternativ mot varann för att se vilket av alternativen som fungerar bäst.

Backlinks
Backlinks är länkar från utomstående domäner som pekar till sidor på på din webbsida. Förenklar; länkar från sin domän till din.

Länkkraft
Hur mycket en länk, påverkar din sidas positionering på sökresultat. Hemsidor rankas olika högt av google. Sidor som rankar högt och som länkar till en annan sida bidrar då med mer länkkraft.

Pillar page
En sida som samlar mycket material kring ett enda ämne och på så sätt rankar högre i sökmotorer.

Personas
Ett sätt att kategorisera och identifiera kunder och deras motivation och beteende.

Inbound
Inbound marketing är en marknadsföringsmetod som i stora drag betyder att du låter kunden komma till dig genom att förtjäna deras uppmärksamhet det kan handla om att exempelvis utbilda din valda målgrupp eller bjuda på relevant content.

Outbound
Outbound marketing är även det en marknadsföringsmetod. Det anses vara den lite mer klassiska metoden där du använder dig av till exempel annonser, tv-reklamer och liknande för att initiera kontakt med nya prospekt.

Keyword
Ett Keyword är det ordet du använder på sökmotorer för att få fram det du letar efter.

Native
Att använda sig av Native advertising handlar om att att marknadsföra och annonsera på ett vis som smälter in i sin omgivning och inte upplevs som ett säljbudskap för kunderna/läsarna utan kan ge ett annat värde.

Remarketing
Remarketing är en annonseringteknik där du genom cookies kan visa annonser för personer som varit inne på din webbplats där de sedan får relaterade annonser även när de besöker andra webbplatser.

Outreach
Outreach marknadsföring innebär att du väljer ut en person eller personer som har stark trovärdighet hos din valda målgrupp som sedan talar om din produkt/tjänst. Ett annat ord för denna typ av marknadsföring är influencer marketing.

RSS
Är en förkortning för Really Simple Syndicate, som tillåter dig att organisera och kombinera din webb för att marknadsföra mot ett gemensamt intresse. 

PRENEMURERA PÅ KUN(D)SKAPSBLOGGEN

 

Bokmärk den här sidan

Kontakta skribenten

Stina Eiming
Stina Eiming

Leveransområdeschef – Digital marknadsföring & SEO