Vincent Asp
Vincent Asp
kontakta mig

Därför behöver du ett modernt PIM-system

Därför behöver du ett modernt PIM-system

Ett modernt PIM är så mycket mer än bara tydliga bilder och beskrivande texter. Förändrade krav och högre förväntningar från dagens köpare har resulterat i att kunder förväntar sig så mycket mer produktinformation än enbart beskrivande texter och tydliga bilder för att hållas informerade och få en lyckad kund- och köpupplevelse.

 

Det finns flertalet faktorer som påverkar kundens förväntningar. Alla beskrivningar, specifikationer, attribut, manualer etcetera som tillhör en produkt måste vara enhetliga, korrekta och uppdaterade i samtliga kanaler. Men innan vi tar upp argumenten till varför du behöver ett PIM reder vi ut vad det är och den relaterade utmaningen.

Vad är PIM?

PIM - Product information Management, handlar om att på ett metodiskt och enhetligt sätt strukturera och berika all sin produktinformation. Själva syftet med ett PIM-system är att skapa en produktkatalog som är dynamisk, vilket gör det enklare att presentera hela sortimentet på ett inspirerande och informativt sätt. Att presentera sina produkter på ett attraktivt sätt och ju mer relevant  information som finns att tillgå, desto större är chansen att besökaren blir konverterad.  

Ett PIM-system är en process där produktinformationen ska: Förses, berikas, planeras och slutligen publiceras i alla sina kanaler och marknader. Med ett PIM får du ett organiserat och centraliserat system för att hantera produktinformation där du både kan importera in och exportera ut data ifrån. 

 

Vad är den relaterade utmaningen?

En stor utmaning för produktförande bolag handlar om att sin produktinformation ofta har sitt ursprung från olika källor. Den kan skapas och komma från olika avdelningar internt såsom ett ERP, men även tillhandahållas från olika källor externt, från exempelvis tillverkare och olika leverantörer. Redaktörer och produktleverantörer äger textbeskrivningar. Fotografen har hand om bilder. Specialister sitter med produktspecifikationer. Listan kan göras lång. Det blir lätt rörigt, ostrukturerat och svårt att arbeta med hela sitt sortiment, vilket kan leda till att felaktigheter och dubbelarbete uppstår vid sin hantering av produktinformationen.

 

Det är inte heller ovanligt att man besitter en traditionell produktkatalog som ofta blir statisk och svårnavigerad för kund. Att ändra och uppdatera sin produktinformation blir en manuell börda när man ska putta in information separat ut till sina respektive kanaler.

 

Så ifall du därmed saknar ett verktyg för att hantera all produktinformation resulterar det i svårigheter med att kunna få en enkel överblick och likaså ha möjligheten att arbeta med sitt sortimentet på ett strukturerat sätt. 

 

Ordning och reda skapar enhetlig kundupplevelse

Med ett PIM-system skapar du en källa för att centralisera all produktinformation på ett och samma ställe. När alla produkter och dess data hanteras på ett samlat ställe minskar risken för dubbelarbete och kvaliteten i produktinformationen förbättras. På så vis får du ett verktyg som ger dig en fullständig överblick av din produkt, så att du kan optimera och berika din produktinformation. Detta möjliggör även och ser till att informationen du distribuerar över flera kanaler är konsekvent. Dessutom skapar det en enhetlig känsla och inspirerande presentation av hela sortimentet. Dagens kunder förväntar sig innehållsrik, tydlig och enhetlig produktinformation oavsett vilken kanal eller plattform den befinner sig på. Intrycket av ert varumärke stärks, vilket ökar trovärdigheten och ni bibehåller en enhetlig kundupplevelse.

 

Mer dynamisk produktinformation för att underlätta produktstrukturen

Med ett PIM kommer du ifrån den statiska produktkatalogen och kan istället arbeta mer dynamiskt och flexibelt med dina produkter. Den dynamiska produktinformationen gör att du även kan styra och anpassa ditt sortiment utefter olika kanaler, marknader och sammanhang. I ett PIM kan du även skapa och underhålla produktstrukturer. Det kan handla om att skapa smarta kopplingar inom ditt sortiment. Exempelvis definiera vilka produkter ska relatera till varandra eller hur produkterna ska kategoriseras. Allt från att dras nytta och forma olika relationer mellan exempelvis produktgrupper, varianter, tillbehör och reservdelar.

 

Interna effektiva processer och smidiga arbetsflöden

Slutligen hjälper ett PIM-system till med att skapa och jobba utefter smidiga arbetsprocesser. Du jobbar utefter flöden för att förse, strukturera, berika och presentera produkterna på ett attraktivt sätt. Att integrera ditt PIM med sitt ERP och andra källor gör att en del av arbetsprocessen kan automatiseras. I PIM-systemet kan du dessutom jobba med parallella flöden vilket gör att det snabbare kan lägg in den relaterade informationen och få ut produkten för försäljning. Den interna processen kan således förkortas och du får snabbare time-to-market för varje produkt. 

 

Sammanfattningsvis förser ett PIM-system både intern effektivitet, kontroll och struktur för hela verksamhetens produktinformation. Systemet hjälper er bena ut sortimentet, vilka produkter ni har och varifrån er data kommer. Likaså är det till stor nytta och hjälper era kunder navigera, hitta och välja rätt. Sortiment blir enhetligt där produktinformationen även kan anpassas utefter kanal, marknad och olika sammanhang. 

PRENEMURERA PÅ KUN(D)SKAPSBLOGGEN

 

Kontakta skribenten

Vincent Asp
Vincent Asp