Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Vad är Angular?

Vad är Angular?

Har du också funderat på vad Angular är och hur det fungerar? Kanske har du hört det i förbifarten när det diskuteras plattformar? Här har vi kortfattat summerat vad Angular är och varför det är bra när man ska bygga storskaliga webbapplikationer. 

Angular är en plattform, byggd på TypeScript för utveckling av front-end webbapplikationer och utvecklades av Google 2010. Syftet var att göra livet enklare för utvecklare av “single page”-applikationer. 

“Single-page” innebär att endast en sida laddas i webbläsaren som hanterar allt. Detta gör att man inte behöver hämta information från servern i samma utsträckning och hela tiden ladda om sidan när man exempelvis klickar på nya saker.

I Angular baseras allt på så kallade komponenter (components). Komponenter består av en mall (template), en klass och Metadata

  • Template - innehåller HTML-kod
  • Klass - som innehåller properties och metoder som förs över till templaten och över till sidan.
  • Metadata - säger att en specifik template tillsammans med en klass utgör komponenten. Där finns en så kallad selector, också känd som ett direktiv för att tala om för appen vart på sidan komponenten ska laddas upp. 

I Angular finns även uppskattade funktioner som Dependancy injection och Data Binding

  • Dependancy injection - förenklar bland annat mycket vid unit-testing. 
  • Data Binding - binder komponentklassen med komponentmallen så att man kan skicka data till och från båda sidor. 

Angular gör livet enklare för oss när vi vill skapa storskaliga webbapplikationer! Hur skapar du dina webbapplikationer?

 

PRENEMURERA PÅ KUN(D)SKAPSBLOGGEN

 

 

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering