Service & fältarbete

Få en effektiv verksamhet genom systemstöd som digitaliserar er verksamhet, från fält till ledning

 

Digital versamhet för Service

Servicearbete med personal i fält handlar ofta om att hantera ett eller flera uppdrag dagligen med god effektivitet och kvalitet. Effektiviteten uppnås genom god planering och minimal administration. Kvalitet försäkras genom tydliga arbetsinstruktioner och rätt information tillgänglig där och när den behövs.

Att använda mobiler och datorer istället för papper och penna underlättar administrationen för alla på företaget.

Läs mer om service och fältarbete

 

 

Systemstöd för service och fältpersonal

Med rätt systemstöd skapas möjligheter för service- och installationsföretag att bli mer digitala och på så sätt underlätta det vardagliga arbetet för organisationen ända ut till den enskilde arbetaren. Detta genom att öka effektivitet, kontroll och spårbarhet. Att använda rätt systemstöd sparar också på miljön genom att digitalisera pappers- och dokumenthantering samt tidrapportering. 

Läsa mer om vårt systemstöd för service och fältpersonal genom att trycka på knappen nedan:

 

screwdriver-5967_870459aa-5550-4bb1-8b7e-1db701e74ddf

 

 

Läs mer om Mobigo

 

quotesign

Vi sökte efter något som skulle digitalisera service från början till slut. Vi har gått från papper och penna på service till att använda oss av digitala hjälpmedel. Samma sak med tidrapportering.

Sophie Olsson, versamhetsutvecklare Assemblin
Se case