Service & fältarbete

Få en effektiv verksamhet genom systemstöd som digitaliserar er verksamhet, från fält till ledning

Digital verksamhet för service

Servicearbete med personal i fält handlar ofta om att hantera ett eller flera uppdrag dagligen med god effektivitet och kvalitet. Effektiviteten uppnås genom god planering och minimal administration. Kvalitet försäkras genom tydliga arbetsinstruktioner och rätt information tillgänglig där och när den behövs.

Att använda mobiler och datorer istället för papper och penna underlättar administrationen för alla på företaget.

Svårt att veta var du ska börja? Kolla in vår guide:

3-steg

 Systemstöd för service- och fältpersonal

Med rätt systemstöd skapas möjligheter för service- och installationsföretag att bli mer digitala och på så sätt underlätta det vardagliga arbetet för organisationen ända ut till den enskilde arbetaren. Detta genom att öka effektivitet, kontroll och spårbarhet. Att använda rätt systemstöd sparar också på miljön genom att digitalisera pappers- och dokumenthantering samt tidrapportering.

Engineering-white

 

Smarta systemfunktioner för att underlätta arbetsvardagen för företag inom service och fältarbete

quotesign

Kunderna kan lätt få en överblick av de arbeten vi gjort hos dem och skriva ut rapporter. De kan också kontakta oss via portalen, lägga in fler egna användare och skapa uppdrag och förfrågningar.

Tina Mauritzson, servicekoordineringschef och förvaltare Coromatic
Se case
Gray-Light Gray
https://www.exsitec.se/hubfs/Internt%20root/Bilder%20personal/MattiasSegerstro%CC%88m4.jpg

Mattias Segerström

Affärsutveckling

Mobil: 070 366 38 80
Epost: mattias.segerstrom@exsitec.se

Vad undrar du om
systemstöd för servicearbete?