Qlik-support

Stabil drift. Snabb felavhjälpning.

Qlik-support - nära dig

Vi ger dig support när du behöver den. Från snabb felavhjälpning till proaktivt underhåll. Koncentrera dig på kärnverksamheten så hjälper vi dig säkerställa en stabil och välfungerande Qlik-miljö. Allt till ett kostnadseffektivt och förutsägbart pris.

Produktsupport

Vi håller din Qlik-miljö uppdaterad. Om produktrelaterade fel uppstår öppnar vi ett supportärende hos Qlik och driver ärendet framåt och i mål.

Driftsupport

Inkluderar Produktsupport samt att vi proaktivt övervakar och säkerställer driften i er Qlik-miljö. Tjänsten ger dig en pålitlig och uppdaterad miljö som är tillgänglig 24/7.

Qlik Produktsupport

Med tjänsten Qlik Produktstupport får du rätt att uppgradera till senaste version av din inköpta Qlik-produkt.

I tjänsten ingår även felavhjälpning för följande typer av fel:

 • Problem som härrör från din Qlik-programvara. I Qlik's åtagande ingår felupprättningar, full teknisk support och utökningar av programvarorna för områden som t.ex. inbyggda funktioner och API-stöd
 • Qlik installationsproblem
 • Problem med att registrera köpta licenser

startup business, software developer working on computer at modern office

Exsitec Qlik-support är bemannad alla vardagar mellan 08:00 – 17:00

Med egna system för automatiserad övervakning och ett erfaret supportteam på plats hjälper vi er minimera nedtiden och säkerställa tillgängligheten till era Qlik-lösningar.

Qlik Driftsupport

Vi gör en morgoncheck och kontrollerar att alla laddningar körts samt att Qlik-miljön fungerar som förväntat. Har du semester? Inga problem, vi håller våra rutiner och tillser att allt fungerar som det skall.

Qlik Driftsupport inbegriper övervakning, förvaltning och att vi upptäcker och agerar på uppkomna driftstörningar. Vid driver dina supportärenden framåt, håller dig informerad och eskalerar vid behov ärendena till Qlik 2nd line support.

Vi garanterar att relevant kunskap om den Qlik-miljö som avtalet omfattar finns hos minst två resurser inom supportorganisationen. Varje kvartal genomförs ett förvaltningsmöte där vi går igenom användning, ärendehistorik, planerar framåt etc.

Vad ingår?

 • Qlik Produktsupport
 • Övervakning av laddningar, serverresurser, tjänster, loggar m.m.
 • Felsökning och felhantering
 • Ärendehantering
 • Hantering av användare,  behörigheter och licenser
 • Rådgivning kring uppsättning av arkitektur och regelverk
 • Dokumentation och driftsmöten

Vanliga utmaningar

 • Komplex miljö
 • Driftkritiska lösningar
 • Stort personberoende
 • Många användare

Värdet du får

 • Färre och kortare driftstörningar
 • Nöjda slutanvändare
 • Transparens - vi erbjuder en kostnadseffektiv set-up med en i förväg känd SLA till en fast kostnad
 • Proaktiv förvaltning av din Qlik-miljö

Prata Qlik-support med mig

https://www.exsitec.se/hubfs/Bilder-Foto%20root/mbi-website-images/hakan-hellmer-v6.png

Håkan Hellmér

Affärsutveckling

Vi ringer upp