Planacy - öka värdet av ditt budget- och prognosarbete

Budget & prognos

Planacy

Planacy - öka värdet av ditt budget- och prognosarbete

Fråga en Expert om Planacy

Pålitlig planering. För hela verksamheten.

Med Planacy kan du automatisera och accelerera arbetet med budget, prognos och planering. Spara tid, öka kvalitén på data och förbättra framåtblicken så att du kan agera tidigare och snabbare när förutsättningarna förändras.

Planacy anpassas efter dina behov och stödjer dig oavsett om du har en enkel eller komplex process. Återanvänd tidigare gjort arbete och rulla förutsättningar och data framåt för att snabbt starta ett nytt budget- och prognostillfälle. Stärk samarbetet mellan finance och verksamheten och få till en sammanhängande och välfungerande process som når ut i hela verksamheten.

Planacy på 2 minuter.

6 anledningar till att gilla Planacy

 

Check

Integrerbart

Dra nytta av dina gjorda investeringar. Integrera Planacy med ditt BI (Qlik, Power BI, Tableau m.fl.) och få en delad datamodell och en sammanhängande lösning för uppföljning och planering.

Check

Snabba resultat

Få stöd för ett snabbare budget- och prognosarbete. Med Planacy skapar du resultat genom ett effektivt förarbete och en lättanvänd lösning för användarna. Kör i molnet eller installera hos er.

Check

Pålitlig process

Vässa kvalitén på siffrorna genom att förenkla dina planeringsprocesser och automatisera tidsödande manuellt arbete. Bredda deltagandet och öka kontrollen med stöd av workflow.

Check

Anpassningsbart

Förutsättningarna förändras. Kom ifrån gamla, oflexibla och Excel-drivna lösningar som ingen vågar peta i. Med Planacy får du en lösning som går att underhålla, anpassa och växla upp.

Check

Bättre framåtblick

Frigör tid för mer analys och ett frekventare prognosarbete. Med en bättre uppdaterad bild av framtiden kan ni reagera och agera snabbare på uppkomna möjligheter och utmaningar.

Check

Säkerställ samsyn

Involvera fler i budgetarbetet och säkerställ samsynen mellan ledning och verksamhet. Förenkla inmatningen med drivare och få stöd för att effektivt konsolidera och analysera budgetdata.

Planacy ute i verkligheten - så säger kunderna

Lösningar

Planacy stödjer vanligt förkommande behov och processer vilka alla kan kopplas ihop till en fungerande helhet.

Driv in siffror automatiskt mellan olika planer och ut i exempelvis en resultatbudget, eller använd Planacy som ett fristående planeringsstöd för att förbättra din framåtblick för en avdelning eller hela verksamheten.


Dags för ett enklare budgetarbete?

Med Excel

Budgeten är för många den stora årliga gemensamma planeringsaktiviteten. Det är också ett arbete som ofta förknippas med stress och sena kvällar.

Process, data och användare ligger i olika system och arbetet mellan finance och verksamheten hänger inte ihop. Avdelningarna sitter med sina egna Excel-ark och skickar vidare dem till budgetansvarig som manuellt får mata in siffrorna i den centrala lösningen. Ändras en plan reflekteras inte ändringen automatiskt i alla andra planer.

Viktig tid går och det finns inget sätt att se hur en ändring slår finansiellt och operationellt i resten av verksamheten. Kvalitén på siffrorna ifrågasätts och ofta är det en eller två personer som vet hur allt hänger ihop. Något som gör lösningen personkänslig och svår att växla upp.

 

Utmaningar

  • Mycket tid och energi går åt till tråkigt repetitivt arbete. Kan din och kollegornas tid användas bättre?

  • Många manuella steg ökar risken för misstag. Om det smyger sig in fel i data - kan du hitta dem och vad blir annars konsekvenserna?

  • En lång och tidsutdragen process gör att siffrorna snabbt blir inaktuella och ifrågasatta. Går det att öka värdet genom att arbeta på ett annat sätt?

Med Planacy

Planacy hjälper dig automatisera och accelerera ert budget- och prognosarbete. Öka samarbetet mellan finance och verksamheten och få ett kraftfullt stöd för att driva både enkel och komplex planering

Med Planacy får du stöd för att:

  • Uppdatera planer och prognoser snabbt
  • Stärka samarbetet och kopplingen mellan verksamhetens operativa och finansiella planer
  • Identifiera, analysera och hantera förändring
  • Frigöra tid och bedriva ett mer värdeskapande planeringsarbet

 

Möjligheter

  • Få mer gjort på mindre tid. Driv en effektivare planering genom att förenkla, automatisera och integrera process, data och organisation.

  • Säkerställ kvalitén på siffrorna. Öka kontrollen över process och data och få full spårbarhet i vem som gjort vad och när.

  • Kapa kalendertid. Med snabbare processer kan du prognostisera oftare och reagera och agera snabbare, tidigare och mer datadrivet vid avvikelser mot planen.

Planacy tillsammans med era övriga system

Planacy är byggt för att kunna prata med andra system.

I många av våra kundprojekt läser vi vanligtvis in data i Planacy från en eller flera datakällor som t.ex. datalager, ekonomisystem, affärsysstem eller BI-verktyg. 

En mycket vanlig integration är att vi hämtar ut data från kundens BI-verktyg som t.ex. Qlik, Power BI och Tableau. På så sätt får du utväxling på din redan framtagna datamodell och får en sammanhängande miljö för analys, rapportering och planering.

planacy-connected

Vad kostar Planacy?

Planacy säljs med en prenumerationsbaserad licensmodell. Du betalar för antalet användare i miljön - inga extra avgifter tillkommer för testmiljö, tilläggsmoduler, administrativa användare eller för dotter- och moderbolag som ska ingå i samma lösning.

Avtal tecknas antingen för användande utan bindningstid eller på 12-24 månader. Du har alltid tillgång till senaste version av Planacy och möjlighet att vid behov skala upp och ner på antalet licenser.

Få hela bilden

Vi har stor erfarenhet av att räkna på helhetskostnaden kring en Planacy-lösning som inkluderar projekt, licenser, driftmiljö och utbildning.

Vi tar projektet i mål

Planacy AB använder sig av en partnermodell där utvalda leverantörer säljer och genomför projekten ute hos kunderna. Lika viktigt som det är att välja rätt systemstöd är det viktigt att även välja rätt konsultpartner.

Vi är ett pålitligt och resultatinriktat konsultföretag som är enkla att ha att göra med. Vi var med när Planacy startade år 2015 och har med åren byggt upp en solid erfarenhetsbank som gör att vi kan hjälpa dig få ut det mesta ur din Planacy-investering.

Prata Planacy med mig

https://www.exsitec.se/hubfs/Bilder-Foto%20root/mbi-website-images/hakan-hellmer-v6.png
Håkan Hellmér

Affärsutveckling

Vi ringer upp