Lagerhantering i Visma.net och Visma Business - Bx handdator

Lagerhantering i Visma.net och Visma Business - Bx handdator

Kopplingen mellan BxLogistics och Visma.net ERP eller Visma Business ERP gör det enklare och effektivare för lagerpersonalen att hantera varuflödet in och ut från lagret, orderhantering och
inventering. BxLogistics är en handdatorlösning och fungerar som ett “plugin” till Visma.net ERP och Visma Business ERP, och är ett bra alternativ när man vill ta första steget mot ett mer effektivt, digitaliserat och automatiserat lagerarbete. Funktionaliteten i affärssystemet utökas genom att arbetet kan genomföras snabbare och enklare på den handhållna terminalen.

Vad är BxLogistics?

Syftet med BxLogistics är främst att utöka funktionaliteten i affärssystemet för att minska manuellt arbete och förbättra kontrollen över lagret. Målet är att effektivisera arbetet på lagret genom att arbetet kan genomföras snabbare och enklare med en handhållen terminal. Målet är att skapa möjligheter för dig att öka spårbarheten, säkerställa korrekta leveranser till kund och att maximera servicenivå.

Integrationen mellan BxLogistics och ert valda affärssystem möjliggör ett smartare arbetssätt som sparar både tid och pengar, men framförallt underlättar arbetet för lagerpersonalen. De får förutsättningar att kunna hantera lagerflödet på ett mer kontrollerat och tidseffektivt sätt med hjälp av scanning. Arbetet blir mer produktivt, lagerinformationen mer exakt och personalen får verktyg för en bättre arbetsmiljö.

Läs om hur Ortomedic skapade digitaliserade processer, tidsbesparingar och nöjdare medarbetare med BxLogistics

En handdatorslösning kopplat till Visma.net ERP eller Visma Business ERP lönar sig vanligtvis på mycket kort tid eftersom man ofta går från relativt manuellt arbete med papper och penna eller andra "hemmasnickrade" lösningar, till att enkelt scanna alla varor på lagret i samband med in- och utleverans samt plock. All data synkas sedan automatiskt i affärssystemet, eftersom lösningen är helt integrerad. Vid arbetet med att scanna varorna vid in- och utleverans tillför handdatorerna en mängd funktioner; fraktbokning, batchhantering, serienummerhantering, prioritetsordning (FIFO), spårbarhet och en kontroll på att rätt artiklar tas från rätt lagerhyllor och hanteras i rätt mängd.

Vilka processer kan BxLogistics effektivisera för mig?

BxLogistics stöttar dig, dina medarbetare och ert arbete i flera processer kopplat till lagret, men det största lyftet brukar ske i processer som inventering, plockning och arbetet med att säkerställa kundnöjdhet. 

Inventering

Felkällor avlägsnas och resultatet sparas i affärssystemet direkt. Inventering med hjälp av
en handdator och scanning av streckkoder på artiklar är både tidsbesparande, enkelt och
ekonomiskt. Du kan antingen placera en artikel på en lagerplats för första gången eller flytta
en artikel från en lagerplats till en annan. Du scannar artikelns streckkod och anger
lagerplatsen.

Optimerad lagerplockning & spårbarhet

Allt fler branscher går mot att digitalisera sina arbetsprocesser, reducera mängden
pappersarbete och minska på antalet fel som uppkommer av den mänskliga faktorn. Digitala
plockorder ger full kontroll på vart produkter finns och minskar risken för felplock.
Handscannern hämtar upp skapade ordrar i affärssystemet, du väljer sedan vilken order
som ska plockas. Handscanningen säkerställer korrekt plockning och rätt antal. Saldot
uppdateras automatiskt i affärssystemet. Fördelen är att BxLogistics handdatorer hanterar
orders både online och offline vilket gör verktyget flexibelt och smidigt att jobba med.

Kundnöjdhet

Mindre felplock minskar även onödiga returer. Dessutom möjliggörs en snabb respons på
vilka produkter som finns i lager vilket i sin tur ökar servicen gentemot kunderna. Rätt
information i affärssystemet ger kunderna säkra svar och rätt produkter i första hand, vilket ger
förutsättning för nöjda kunder!

 

Har du rätt IT-stöd för din verksamhet? Läs om mer om möjligheterna till att effektivisera lagret med allt från affärssystem till WMS och inköpsoptimering för lagerhållande företag: 

Lösningar för ekonomi, lager och logistik

Kontakta skribenten

Rozbeh Kazemi
Rozbeh Kazemi