Lagerhantering i Visma.net - Bx handdator

Lagerhantering i Visma.net - Bx handdator

Kopplingen mellan Visma.net ERP och BXSoftware gör det enklare och effektivare för
lagerpersonalen att kunna hantera allt varuflöde in och ut från lager, orderhantering och
inventering. BXLogistics fungerar som ett “plugin” till Visma.net ERP. Funktionaliteten utökas
eftersom arbetet kan genomföras snabbare och enklare på den handhållna terminalen.

Effektiv lagerhantering

Lösningen är främst fokuserad på kunder som redan har ett bra affärssystem och vill
förbättra kontrollen över lagret, inte minst effektiviseringen, spårbarheten samt en
säkerställan på att rätt leverans når till rätt kund. Denna integration möjliggör ett smartare
arbetssätt som sparar både tid och pengar men framförallt underlättar arbetet för
lagerpersonalen att kunna hantera lagerflödet snabbare och på ett mer effektivt sätt med
hjälp av scanning. Personalen blir mer produktiva och lagerinformationen mer exakt.

En handdatorslösning kopplat till Visma.net ERP lönar sig mycket på kort tid med hjälp av
effektivisering och förhöjd kvalitet. Med hjälp av handdatorer kan du lätt scanna alla varor på
lagret i samband med in- och utleverans samt plock.
Handdatorerna innehåller en mängd funktioner som fraktbokning, batchhantering,
serienummerhantering vid in- och utleverans, prioritetsordning (FIFO), spårbarhet och en
kontroll på att rätt artiklar tas från rätt lagerhyllor och hanteras i rätt mängd. Allt är dessutom
helt integrerat mot affärssystemet.

Inventering

Felkällor avlägsnas och resultatet sparas i Visma.net ERP direkt. Inventering med hjälp av
en handdator och scanning av streckkoder på artiklar är både tidsbesparande, enkelt och
ekonomiskt. Du kan antingen placera en artikel för första gången på en lagerplats eller flytta
en artikel från en lagerplats till en annan. Du scannar artikelns streckkod och anger
lagerplatsen.

 

Optimerad lagerplockning & spårbarhet

Allt fler branscher går mot att digitalisera sina arbetsprocesser, reducera mängden
pappersarbete och minska på antalet fel som uppkommer av den mänskliga faktorn. Digitala
plockorder ger full kontroll på vart produkter finns och minskar risken för felplock.
Handscannern hämtar upp skapade ordrar i Visma.net ERP, du väljer sedan vilken order
som ska plockas. Handscanningen säkerställer korrekt plockning och rätt antal. Saldot
uppdateras automatiskt i Visma.net ERP. Fördelen är att BXSoftwares handdatorer hanterar
orders både online och offline vilket gör verktyget flexibelt och smidigt att jobba med.

 

Kundnöjdhet

Mindre felplock minskar även onödiga returer. Dessutom möjliggörs en snabb respons på
vilka produkter som finns i lager vilket i sin tur ökar servicen gentemot kunderna. Rätt
information i Visma.net ger kunderna säkra svar och rätt produkter i första hand, vilket ger
förutsättning för nöjda kunder!

 

Läs mer om visma.net

Kontakta skribenten

Rozbeh Kazemi
Rozbeh Kazemi