Automatiserat
attestflöde

Visma.net Approval gör att tradiga rutiner och administration kan ersättas med ett automatiserat attestflöde.

Istället för att skicka runt papper eller mail med dokument som ska attesteras kan ni med Visma.net Approval lägga tiden istället på mer kvalitativt arbete. Approval fungerar både med affärssystemet Visma.net men även Visma Business.

Administratörer får också en bra överblick över alla ärenden och kan enkelt fånga upp och hantera eventuella problem eller avvikelser.

Även attestant får hjälp i sitt arbete av automatiska påminnelser och automatiska processer från era system på ett och samma ställe.

KONTAKTA OSS ->

Visma.net approval gif slow

 

DME 2022

Kompatibelt med både Visma.net och Visma Business

Fördelar med modern fakturahantering & attestering

Check
Minska administrativa flaskhalsar

Med automation, schemaläggning samt påminnelser skapas ett processflöde som underlättar arbetet, vilket minskar tiden som läggs på administration.

Check
Anpassar för era unika behov

Sätt upp processflödet för att hantera era rutiner och situationer. Sätt upp processflödet för att hantera era rutiner och unika behov. Ni kan er verksamhet bäst och systemet ska anpassas därefter. Ni bestämmer hur fakturorna ska gå, hur de ska konteras med mera.

 

Check
Plattform för samarbete

Om frågor uppstår i processen finns möjlighet att vidarebefordra dokumentet, eller skicka det för granskning. Det finns också möjlighet att kommentera dokument direkt i systemet.

Check
Attestera på språng

Godkänn, editera, vidarebefordra var som helst, när som helst, i mobilen, surfplattan eller datorn.

 

Check
Hantera avvikelser

Anpassa processflödet för eventuella avvikelser. Utse vikariat för attestering vid frånvaro eller schemaläggningar baserat på valda kriterier.

Check
Integrerat med övriga system

Låt informationen flöda mellan de system och vyer som behövs. Allt för att underlätta för er.

 

computer - person-using-macbook

Anpassa utefter era egna processer

Attestflödet kan byggas upp i ett eller flera steg. I varje steg väljs antingen en eller flera fasta personer som ska attestera ärendet eller så sätts attestant utifrån vilka koddelar som är satt på fakturan. Varje steg kan sättas upp med olika regler exempelvis med beloppsgräns eller att attestanten inte kan redigera konton vid attest. Utöver flödet som skapas i Approval går det att ange första godkännare direkt på fakturan från Visma.net Financials.

 

Visma.net

 


Funderar du på att byta affärssystem? 

Ett exempel på attestflöde i Visma.net Approval

viol-indigo-gradient

Samarbete & översikt med Visma.net Approval

Användare meddelas via e-post om de har dokument som ska attesteras. Vid frågor eller om dokumentet hamnat hos fel person finns möjlighet att vidarebefordra dokumentet eller skicka det för granskning. Det finns också möjlighet att kommentera dokument, kommentarer visas för alla när dokumentet öppnas och läses också in i Visma.net.

Medarbetare kan direkt godkänna dokumentet eller redigera, ändra, kommentera, begära granskning samt vidarebefordra till berörd personal.

approval reciept kvitto phone

Visma.net Approval & utläggshantering

Utlägg kan enkelt skickas in i Visma.net Approval från Visma.net Expense. Det går även att koppla utläggen vidare till Visma.net project management om ett utlägg är kopplat till ett visst projekt och exempelvis ska faktureras till kund. Approval skickar sedan vidare detta till visma.net financials för bokföring

Läs mer om expense

Sveriges största
partner till Visma 

Som Vismas huvudpartner har vi ca 150 erfarna konsulter inom flera av Vismas affärssystem och moduler. Som partner till Visma kan vi hantera er löpande förvaltning inklusive support, uppgraderingar och integrationer.

Vi har även ett helt utvecklingsteam som ser till så att alla era system jobbar tillsammans.

ÅRETS--PARTNER (3)

 

https://www.exsitec.se/hubfs/Webb%20Linnea%20Pa%CC%8Alsson%20-%20web.jpeg

Linnea Pålsson

Affärsutveckling

Vad undrar du om Visma.net Approval?