Eric Lindholm
Eric Lindholm
kontakta mig

0720494257

5 saker att tänka på när du tar fram en kundportal

5 saker att tänka på när du tar fram en kundportal

En kundportal är ett naturligt sätt att interagera med kunder och minska onödig administration, både för er och för dem. En bra kundportal kan dessutom vara en stark konkurrensfördel som lockar nya kunder och gör att dina befintliga kunder inte kan tänka sig att byta leverantör.

Läs mer om applikationsutveckling

I detta inlägg går vi igenom några viktiga punkter för att lyckas med sitt kundportalsprojekt.

1. Involvera kunderna i processen

Eftersom kunden är den huvudsakliga användaren av en kundportal så är det naturligtvis viktigt att de involveras i processen. I ett tidigt skede handlar det om att fånga upp de behov som kunderna har och förstå hur en kundportal kan skapa ett större värde för dem. Genom att även involvera kunderna i testningen går det att få värdefull feedback och även skapa en ökad acceptans för det nya arbetssätt som följer med kundportalen.

2. Prioritera enkelhet

Som användare vill man enkelt kunna förstå en applikation utan att behöva läsa en manual. För att kunderna ska älska er kundportal krävs ett aktivt fokus på att göra det så enkelt som möjligt att använda den.

3. Utnyttja befintliga system

En kundportal syftar ofta till att ge tillgång till funktionalitet som finns i befintliga verksamhetssystem. Det kan vara att registrera ärenden, skapa beställningar, få information om priser m.m. Att utnyttja denna funktionalitet snarare än att återskapa den ger oftast både ett mer värdeskapande projekt och en bättre helhetslösning. De flesta moderna system erbjuder idag bra integrationsmöjligheter.

Guide: 7 steg för att ta fram en kundportal, extranet eller mina sidor

4. Framtida flexibilitet

Vår omvärld förändras ständigt vilket ökar behovet av att som företag vara agila. Era kunders behov kommer sannolikt att förändras över tid och kanske även er affärsmodell. Att bygga sin kundportal på en flexibel plattform där den kan utvecklas och förändras över tid är därför en viktig sak att tänka på.

5. Var unik

Att skapa en kundportal med samma funktionalitet som konkurrenterna har skapar inga konkurrensfördelar. Kanske är det ett bra första steg, men att på sikt kunna erbjuda något som andra saknar är eftersträvansvärt. Se också till att kundportalen följer er grafiska profil och upplevs som professionell. Tänk på känslan ni vill förmedla till kunderna som använder portalen.

Läs även: Din kund är din viktigaste användare

 

Läs mer om kundportaler Testa vår demo

Kontakta skribenten

Eric Lindholm
Eric Lindholm

0720494257