Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

6 viktiga steg i förändringsarbete mot effektivitet och lönsamhet

6 viktiga steg i förändringsarbete mot effektivitet och lönsamhet

Ofta möter vi kunder som vill expandera eller bryta ny mark. Som en del i förändringsarbetet är det viktigt att sätta mål och följa upp hur man presterar. Vi brukar alltid utgå från kundens behov med sina lösningar vilket ofta är kopplat till deras mål och strategier.

1) Sätt tydliga mål

Vilka kunder, omsättning, kompetenser, kapaciteter, kostnader etc ska ni ha inom tidsspannet ett, tre och fem år? Det är viktigt att beskriva hur målen ska mätas.

2) Skriv, samla och ta fram förslag till måluppfyllande aktiviteter

Först övergripande, sen mer detaljerade som gör att ni kan nå de mätbara målen ni satt upp. Utan att mätbara mål går det inte att se framgången eller utveckla strategin. Genom att göra målen nedbrytbara kan man enklare se vilken typ av initiativ som bidrar starkast till hubudmålen.

3) Välj ut några av dessa aktiviteter att genomföra

Baserat på hur mycket tid (kompetens, resurser) ni har tillgängligt. Använd agila metoder för att prioritera och genomföra dessa aktiviteter, så kommer det att hjälpa er hamna rätt. För att få kontroll på hur era aktiviteter får er närmre era mål bör ni ha någon typ av uppföljning. I dess enklaste form fungerar Excel, men för full kontroll finns avancerade system som Qlik Sense. Dess enklaste form är i Excel upp till avancerade system som Qlik Sense. Det viktiga är att varje aktivitet ska ha en förväntad påverkan på mätetalet. När aktiviteten är genomförd så ska resultatet kunna synas, över tid, i måluppföljningen. Annars var det inte rätt aktivitet!

4) Skaffa en IT-strategi

Digitaliseringen kommer förr eller senare vara den riktigt stora frågan för de flesta företag. Hur snabbt och hur omfattande kan variera. Ni måste skaffa en IT-strategi för hur ni ska förhålla er till IT, systemstöd, digitalisering och kompetens. Strategin kommer hjälpa er att navigera i en värld av system, teknologier, alternativ och nyheter. Den ska tala om vad ni tror är bästa vägval för er. Det kan t ex handla om vilken egen kompetens ni ska ha, hur långt ni ska driva digitaliseringen och hur snabbt ni ska söka fördelar med det nya som kommer.

5) Arbeta med ständiga förbättringar

Ett företags förändringsförmåga måste hela tiden tränas och utvecklas. Ni bör driva dessa förändringar som projekt för att utvärdera, förbättra och lägga till systemstöd så att det blir en del av hela företagets vardag. Företag som inte gör detta ser systemförändringar som hot och fastnar lätt i obeslutsamhet. Det fungerar nog ett år till…

Ett företag som inte är vana vid förändring kommer troligen bli omsprungna av de som snabbare tar till sig ny teknik, nya metoder, ny kundbearbetning etc.

6) Använd och utveckla medarbetarnas kompetens

De medarbetare som inte får möjlighet att utvecklas och bidra för att de hålls tillbaka av investeringsovilja kommer troligen bara bli sämre över tid. Att hantera något manuellt, när det går att automatisera, är dyrt för företaget och skapar frustration hos den anställde. De duktiga söker sig snabbt till andra jobb och de som inte har den möjligheten lär sig att vara oroliga för förändring.

Har ni medarbetare som får och kan ta till sig nya arbetssätt, inbjuds att delta i utvecklingen och som får stärkt självförtroende i att hela tiden lära sig nytt kommer det att hjälpa er att nå era mål!

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering