Application-development-white

 

  

 

Förkortningar inom webbprojekt du bör känna till

Vi har alla varit där, antingen i möten där förkortningar kastas fram och tillbaka eller i offerter där du som läsare inte alls är helt säker på vad alla krångliga ord betyder. Överlag är just IT-branschen mästare på att använda sig av förkortningar, svåra ord och engelska termer. Gärna med flertalet olika ord för ungefär samma produkt eller tjänst.


  11

 

Nedan försöker vi pedagogiskt från A - U reda ut orden och vad de faktiskt betyder.

Bokmärk och spara inlägget för eventuella framtida behov!

  

#123
301-redirect = 301 redirect är en omdirigering som sker på servernivå. Siffran 301 är en HTTP-statuskod som betyder flyttad permanent. Vid en 301 redirect förstår Google att sidan har flyttats och rankning och länkkraft överförs.

A
A/B-test = Ett datadrivet sätt att snabbt få resultat i vilket scenario som säljer bäst. Besökarna på webben delas in i två grupper och mäts därefter på specifika uppsatta mål.

Abandon rate = Mätetal som är vanligt förekommande inom e-handel för att mäta hur många besökare som väljer att lämna en hemsida utan att besöka fler sidor, eller för att mäta hur många besökare som lägger produkter i varukorgen men som väljer att inte slutföra ett köp.

B
Bootstrap = Ett färdigt Open Source ramverk för HTML, CSS och Javascript att använda för att utveckla responsiva sajter. Mycket vanligt att hemsidor använder detta ramverk.

C
CMS = Förkortning av Content Management System. Innebär ett system för innehållshantering av en webbplats och ger dig möjlighet att själv sköta din webb. Det är alltså det som syns utåt för besökare.

CRM = Customer Relationship Management, omfattar styrning, organisering och administration av kunder och kundrelationer i ett företag. Detta omfattar arbetsprocesser med tillhörande affärssystem för IT-stöd. Exempelvis kan CRM omfatta kundstöd och kundregister.

CSS = Förkortning av Cascading Style Sheets. Ett sätt att bestämma hur olika element på webbplatsen ska se ut på en enda central plats, istället för att som man ofta gjorde förr, bestämma detta vid varje enskilt element.

CPC = Cost per click, vanligt i samband med digitala annonsköp. Exempelvis kan du sätta en budget på din Facebook-annonsering efter hur mycket varje klick får kosta.

CR = Conversion rate, på svenska konverteringsgrad. Mäter den andel av det totala antalet besökare som faktiskt utför något (ex köper, klickar, laddar hem) ni satt upp som mål.

CTA = Call to Action, något på din webb som gör att besökaren bestämmer sig för att gå vidare och kanske ta en kontakt. Det kan vara en chat, anmälan till nyhetsbrev, någon slags pop-up eller annat som gör att du kan få information om besökaren i utbyte.

D
DNS = Förkortning av Domain Name System. DNS är som en katalog som kopplar domännamn med ip-nummer. Det gör att du kommer rätt när du skriver in en webbadress eller en e-postadress i din mailklient.

Domän = Ett domännamn är en blandning av en adress och en identitet på nätet. Egentligen döljer domännamnet ip-numret som för de allra flesta hade varit betydligt svårare att minnas.

E
EDI = Electronic Data Interchange. Är vanligt förekommande inom B2B för att hantera beställningar direkt och ibland automatiskt från en kunds affärssystem. Stora och återkommande ordrar slipper då hanteras manuellt eller genom e-handelsmodulen.

ERP = Enterprise Resource Planning, eller ”Affärssystem” som vi oftast är vana att höra det som. ERP har ofta en väldigt viktig roll i samband med e-handel då produkter ofta ”föds” i systemet för att sedan skickas vidare till PIM-system och e-handel.

EPS = Filformat på bilder som lämpar sig för vektorgrafik.

F
FAQ = Frequently Asked Question. Vanligt att det finns en landningssida på många webbplatser där man samlat ihop de vanligaste frågorna om ex returer, reklamationer, öppettider, kontaktuppgifter etc.

FTP = File Transfer Protocol, ett filöverföringsprotokoll som möjliggör överföring av filer mellan datorer på Internet

G
GA = Google Analytics. Verktyget som hjälper dig att mäta allt från antal besökare, övergivna varukorgar, antal träffar på sökord etc.

GUI = Inom webben menar man ofta det grafiska gränssnittet. Det är den punkt där användaren möter programmet. En hemsidas gränssnitt utgörs ofta av klickbara knappar, bilder, länkar - möjligheterna att interagera med hemsidan.

H
Hotjar = Ett verktyg som gör att vi ser precis var besökare klickar, scrollar och hur rör sig på webben. Det gör det väldigt tydligt var användaren tappar intresset och lämnar, eller vilka knappar vi bör göra tydligare.

Hubspot = Ett komplett verktyg för digital leadsgenerering. Innehåller tex CRM, CMS, personaliserade nyhetsbrev, marketing automation, spårning och statistik.

I
Interaktionsdesign = Hur man formger design på webben med utgångspunkt i hur besökaren upplever och uppfattar sidan. Det gäller att forma bästa möjliga användargränssnitt som känns enkelt och intuitivt.

IP-adress = Enkelt förklarat den ”adress” som allt som är uppkopplat till Internet har och består av fyra grupper med siffror. Behöver du ha reda på din IP-adress kan du besöka [www.whatismybrowser.com](https://www.whatismybrowser.com/)

J
Javascript = JavaScript är ett prototyp-baserat skriptspråk som är dynamiskt, svagt typat och hanterar funktioner som första-klass-objekt. JavaScript används främst på klientsidan i webbtillämpningar.

K
Konfigurator= Ett verktyg (it-system) som hjälper ett företag att koppla samman komplexa produkter utifrån deras diverse beståndsdelar. Med hjälp av ett regelverk kan man koppla samman både fysiska produkter och affärsmässiga ”produkter” samt ha dynamiska priser.

L
Landningssida = En landningssida är en sida dit besökare kommer direkt, vanligtvis efter att de har klickat på en länk, en uppmaning eller en CTA. Sidan syftar till att uppmuntra besökaren att fylla i ett formulär, göra ett köp eller registrera sig.

Leadsgenerering = En process som i korthet innebär att man lockar till sig personer ur en viss målgrupp som redan söker information via webben. Dessa omvandlas till prospekt som är intresserade av att göra affär med ditt företaget. Resultatet blir effektivare säljmöten med potentiella kunder som är redo att köpa.

M
MarTech = Marketing Technology, ett samlingsord för den hård och mjukvara som idag finns för att utföra, mäta och analysera olika marknadsföringskampanjer.

Mailchimp = Mailverktyg för Marketing Automation. Kan användas till ex nyhetsbrev för att få god statistik på öppningsgrad, bounces och målgrupper.

Marketing Automation = är ett begrepp som innebär automatiserad och riktad marknadsföring baserad på kundens, eller den presumtiva kundens, beteende. Genom ett system, en plattform, som kan lagra och hantera data från användares aktiviteter på Internet kan marknadsföring genomföras som baseras på det beteende som identifierats.

N
.NET = Är en del av operativsystemet Microsoft Windows och används för att bygga olika typer av applikationer för webb, mobilt, skrivbord, spel och IoT. Detta ”kodspråk” används främst av oss på Spot On i plattformar som bland annat Litium, Storm, Umbraco och Epi.

O
Open Source = Programvaror vars kod är helt öppen för alla att ta del av, att använda, modifiera, läsa och vidaredistribuera. Man får alltså lov att anpassa ett program så att det stämmer med ens behov. Exempel på sådana program är ex Umbraco och Wordpress.

P
PIM = Product Information Management, System specialiserat på hantering av produktinformation. Syftet är att centralisera all hantering och lagring av produktdata för att förenkla, främst marknadsföring och försäljning, av produkterna oavsett val eller mängd av kanaler.

PHP = Hypertext Preprocessor, är ett populärt skriptspråk som främst körs på webbservrar för att driva internetsajter med dynamiskt innehåll, det vill säga innehåll som genereras från till exempel databas eller besökarens formulärdata. Populära plattformar är tex Wordpress och Magento.

Plugin = Ett insticksprogram, plug-in eller tilläggsprogram är ett datorprogram som inte körs fristående utan är ett program i programmet, som installeras som en del av ett annat program. Insticksprogrammet tillför det andra programmet nya egenskaper.

Produktägare = Den hos kunden (oftast) som har det yttersta ansvaret för visionen om vad som ska utvecklas. Det innebär ansvar för målsättningar, syfte, budget och prioritering för de funktioner eller aktiviteter som ska utföras eller utvecklas i ett agilt projekt.

Produktwebb = En webbsida med tydlig information om produkter och som ersätter den klassiska katalogen, kansket tillsammans med nedladdningsbara pdf:er och konfigurator, men där det fortfarande krävs en kontakt med säljare/kundtjänst för att kunna göra en beställning.

Q
Qwerty = Den absolut mest vanliga tangentbordslayouten. Härstammar från de sex översta bokstäverna från vänster.

R
Responsiv = innebär webbdesign som tillåter layouten att förändras beroende på vilken skärmstorlek och skärmupplösning som besökaren har, och beroende på vilka funktioner som webbläsaren stödjer.

Retargeting = hjälper dig att nå personer som har besökt din webbplats eller använt sig av din app. Besökare som tidigare besökt din webbplats kan “följas efter” med riktade annonser från dig när de besöker en annan webbplats inom Google Display Network eller gör en sökning på Google sök.

S
Scrum = En agil projektmetodik som är väldigt populär inom systemutveckling. SCRUM baseras på ett antal roller (Product owner, Scrummaster och Team member) där man arbetar i cycler (Sprintar) och där varje sprint innebär en leverans av en körbar och färdigtestad lösning.

SEM = Search Engine Marketing handlar om att marknadsföra sig med hjälp av sökmotorer ,ex Google, Bing och Yahoo oavsett om man betalar för det eller arbetar med sin egen webbplats. Målet är att komma högt upp i det organiska sökresultatet.
SEM är den övergripande benämningen för allting som handlar om att marknadsföra sig i sökmotorer. Både SEO och SEA ligger alltså under SEM (SEM =SEA & SEO).

SEA = Search Engine Advertising, förkortning för alla sätt du kan betala för att få trafik till din webb.

SEO = Search Engine Optimization, alla sätt du kan arbeta för att komma högst upp i sökresultatet.

SLA = Service Level Agreement, innebär den supportnivå du och din teknikpartner kommit fram till skall gälla för den lösning som är vald.

Spot On = En himla trevlig och duktig teknikpartner inom webb och digital handel för dig som värdesätter att budgeten spenderas på rätt saker.

SSL = Secure Sockets Layer - Kryptering som används för att säkra dataöverföringar. När du ser att en sajt kör https framför sin adress så används SSL. Det innebär också att du kommer högre upp i Googles ranking vid sökresultat.

T
Template = Mall för hur din hemsida ska se ut. Oftast finns en header, en huvudmeny, 1-3 kolumner och längst ner en footer. I mallen bestäms typografi, färgsättning och hur de grafiska elementen ska samspela.

U
Undersida = Undersidor är alla sidor på din hemsida som inte är startsidan. Alltså kommer dina besökare till en undersida när de klickar sig vidare från startsidan. På en undersida läggs det till ett snedstreck efter www-adressen och en sökväg (några bokstäver eller siffror) efter det. Ett exempel på en undersida är tex www.spoton.se/inspiration

UX = User Experience, UX omfattar en persons beetende, attityd och känsla för att använda ett system. Omfattar all interaktivitet som görs mellan människa och dator.

web-ball-pc

Vi kan digitala affärer

Konverterar din webb dåligt eller har du problem med en integration mot ditt affärssystem? Vi hjälper dig gärna! 


Varför Exsitec?

 

 

 

 

 

3 (2)-1

Vi har lång erfarenhet

Exsitec har hjälpt företag med E-handel och Analys i över 20 år. 

2 (7)

Långa kundrelationer

Med en tydlig förvaltningsmodell utvecklar vi kundrelationer där vi skapar värde för våra kunder, på kort sikt såväl som på lång sikt.

1 (4)

Vi kan integration

Med lång erfarenhet av systemstöd har vi kunskapen att förstå de digitala behoven – och skapar en kraftfull helhetslösning med era verksamhetsstödjande system.

Malin Sandstrom rund

 

 

Vad vill du veta mer om e-handelsplattformar? Malin svarar gärna på dina frågor.