Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Fem tips för att inte bli omsprungen i digitaliseringseran

Fem tips för att inte bli omsprungen i digitaliseringseran

Vi lever idag i en ny tid, en tid där vi besöker vår läkare i telefonen, handlar med kryptovaluta, eller ber vår virtuella assistent att boka oss en frisörtid. Vi lever just nu i den digitala revolutionens tid. Har ni anammat digitalisering?

 

Vad är digitalisering?

I stora drag handlar digitalisering om hur vi kan förnya eller förbättra våra processer med hjälp av ny teknik. Termen digitalisering kan delas upp i två underkategorier, inre- och yttre digitalisering. Inre digitalisering är hårt knutet till företagets kultur och handlar främst om att utveckla verksamhetens interna processer och system. Det kan innebära allt från automatisk fakturahantering i ditt affärssystem till utveckling av verksamhetsprocesser. Yttre digitalisering innefattar i sin tur verksamhetens kundrelation och går att koppla till affärsmodellen. E-handel och digitala läkarbesök är två tydliga exempel på yttre digitalisering.

Vad blir konsekvenserna?

I dagens företagsklimat ser vi ständigt nya vinnare och förlorare i de flesta av branscher, och vi kan inte längre förlita oss på att kunderna kommer fortsätta vilja ha det de tidigare alltid efterfrågat. Konsekvenserna av att inte digitalisera är det som avgör huruvida ett företag förblir konkurrenskraftigt eller inte.

5 tips:

1. Utvärdera dagliga och rekursiva processer

Titta er omkring. Hur arbetar ni idag? Finns det arbetsrutiner som förekommer på en daglig, alternativ veckovis basis? Det är nämligen vanligt förekommande hos stora som små företag att flertal timmar i veckan spenderas på rekursiva arbetsrutiner som kan effektiviseras, eller till och med automatiseras. Frigör istället denna tid för den anställda som istället kan spendera sin tid på mer givande arbetsuppgifter, för både sig själv och företaget.

2. Våga bryta mönster

Våga vara nyfiken och utmana dig själv, din verksamhet och din bransch. Det är lätt att få tunnelseende genom att snöa in sig på hur man gjort saker och ting sedan tidigare. Vad säger att det fortfarande är det bästa sättet? Här gäller det att återigen lyfta blicken och titta sig omkring för att se hur andra avdelningar, företag eller branscher arbetar. Kanske kan man lära sig något av dem.

3. Arbeta agilt och bygg modulärt

Hade du renoverat hela din bostad samtidigt om du tänkt bo kvar där under renoveringstiden? Troligtvis inte. Precis samma är det med digitalisering. Påbörja er digitaliseringsresa genom att ta ett steg i taget och ständigt utvärdera resultatet.

4. Skräddarsy era lösningar

Standardiserade system är oftast framtagna för att passa en så stor målgrupp som möjligt, men de flesta av oss har våra egna unika arbetssätt. Låt inte er verksamhet anpassa sig efter ett system, låt istället systemet anpassa sig efter er verksamhet. Få det skräddarsytt, antingen hela eller delar av ett system. Dra nytta av era styrkor och låt systemen anpassa sig efter dem.

5. Håll dig uppdaterad

Bli inte fast i gammal teknik. Det är både svårt och dyrt att ta sig ifrån.

 

Läs mer om vad vi kan göra för unik lösning till dig

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering