Martin Kaldma
Martin Kaldma
kontakta mig

Olika sätt att bygga integrationer

Olika sätt att bygga integrationer

En integration innebär att få era IT-system att fungera tillsammans, vilket är en av nycklarna till ett väl fungerande systemstöd till verksamheten. Att integrera system med varandra kan göras på flera olika sätt och olika systemleverantörer föredrar olika metoder. Naturligtvis är det också så att olika metoder passar olika bra i olika situationer. Här får du en överblick över några av de vanligaste metoderna och vad de innebär.

Standardintegrationer

Systemleverantörer vill gärna visa upp att det finns standardiserade integrationer från och till just deras system för att övertyga dig om att investeringskostnaden är låg och risken liten. Dessa integrationer är skapade för att passa så många som möjligt vilket ofta gör att de oftast måste vara relativt enkla till sin funktion. 

En följd av standardiseringen blir att du som kund behöver anpassa dig till hur integrationen fungerar och flyttar information mellan dina system. Om ni behöver anpassa integrationen så är det heller inte säkert att det går att göra eftersom det även påverkar andra användare av integrationen. 

Dessa integrationer ska användas för de integrationer där många verksamheter ser likadana ut, till exempel för ekonomiska transaktioner eller bokföring, eller då ni behöver komma igång mycket snabbt och är beredda att kompromissa med sättet ni arbetar på.


Punkt-till-punkt-integrationer (P2P)

Punkt-till-punkt-integrationer kallas en integrationslösning som direkt kopplar ihop två av dina system, oavsett kommunikationsmetod. Dessa integrationslösningar är ett relativt snabbt och mycket flexibelt sätt att få två system att arbeta tillsammans, vilket ofta ger en hög grad av automatisering mellan dessa system.

Dessa typer av integrationer kan implementeras på olika sätt, ofta som ett tillägg till ett av  de två integrerade systemen. Ibland skapas de även som en egen programvara. Det brukar vara så att denna typ av integration skapas specifikt utefter hur de olika systemen fungerar samt hur ni använder dem. 

Nackdelen med punkt-till-punkt-integrationer är att förvaltningsbarheten är lägre än jämförbara andra alternativ. Speciellt svårt blir det om flera integrationer läggs till och bildar ett integrationslandskap. Resultatet blir svåröverskådlig spaghetti-integration där det är svårt att överblicka konsekvensen av en förändring i ett enskilt system eller integration. I ett landskap av punkt-till-punkt-integrationer tvingas integrationerna oftast även lösa samma problem flera gånger i olika integrationer, vilket även det gör överblicken svår vilket gör utvecklingskostnaden hög på sikt.

Integrationsplattformar (iPaaS)

Detta begrepp känns traditionellt sett igen från stora lösningar för stora organisationer, till exempel BizTalk, Oracle Service Bus eller Dell Boomi. Mycket har dock hänt med dessa plattformar de senaste åren genom ett skifte till molnlösningar och därmed så kallade iPaaS-plattformar (Integration Platform as a Service). Detta skifte gör integrationsplattformar tillgängliga inte bara för den stora organisationen med hundratals integrationer utan även för den mindre organisationen med bara en eller ett fåtal. 

Det integrationsplattformar ger är ett enhetligt sätt att hantera det som ofta uppfattas som frustrerande med integrationer, så som felhantering, loggning och larm. De ger även ett mer enhetligt sätt att skapa integrationerna på samtidigt som de tillåter full frihet för anpassningar efter olika organisationers olikheter. Dessutom finns färdiga modeller för kopplingar mot organisationens lokala miljöer och legacysystem, vilket tillåter automatisering och integrering av det som tidigare varit svårt att få till. Rätt implementerat är alltså både förvaltningsbarhet, skalbarhet och initial integrationsinvestering mycket bra i dessa plattformar. Läs mer i vårt blogginlägg Vad är en integrationsplattform?.

Nackdelen med en integrationsplattform är däremot inlåsningen till en specifik plattformsleverantör, då lösningar ofta behöver byggas upp av plattformsspecifika tjänster. Detta vägs till viss del upp av att möjligheten till att byta partner för dina integrationslösningar blir större när standardiserade tjänster används. 

Att välja typ av integrationslösning

Integrationslösning ska alltid väljas med er verksamhet i fokus. Misstaget som många gör att att se för kortsiktigt på investeringen och inte sätta verksamhetens utveckling, mål och arbete över tid i fokus. Med det i åtanke ska du välja

  • En standardintegration när ni behöver komma igång snabbt och ska integrera system för delar av verksamheten som ser samma ut i alla företag, tex grundläggande bokföring. Flexibilitet och anpassningsmöjligheter bör inte vara viktigt för er.
  • En punkt-till-punkt-integration endast när det inte finns en integrationsplattform på plats och grundinvesteringen för detta känns för stor. Undantaget från denna regel kan vara när de två system som ni ska integrera behöver fungera mycket tätt tillsammans, t.ex. när en och samma användare använder flera system samtidigt. Detta brukar dock vara relativt ovanligt.
  • En integrationsplattform för de flesta integrations- och automationsbehov, speciellt när förvaltningsbarhet och skalbarhet är viktigt och system kan försvinna och tillkomma i framtiden.

Kontakta skribenten

Martin Kaldma
Martin Kaldma