Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Projektledning - ett förtroendeuppdrag

Projektledning - ett förtroendeuppdrag

Samarbetet mellan två, kanske helt nya för varandra, företag ställer krav på stort förtroende för att kunna leverera en lösning till förväntansbilden. Samarbetet brukar oftast vara mellan en beställande och en levererande part. Dessa två parter ingår ett samarbete med ett gemensamt mål, dock med två olika erfarenheter kring samarbetet och hur lösningen skall levereras. 

Förtroende i ett projekt

Förtroende är en viktig faktor för ett lyckat projekt. Det är viktigt att kunna lita på varandra, oavsett om det rör sig om en kollega, kund eller leverantör. Självklart bör du vara vaksam, men det är viktigt att inte vara misstänksam. Saknas förtroende för varandra så bäddar det för misslyckat projekt. 

Förtroende skapas genom att vara transparent, öppen och ärlig. Även om alla bolag har högre eller lägre grad av affärshemligheter kräver projektets framgång ofta att man öppnar upp sig för projektdeltagarna som man normalt inte skulle göra.

Läs mer: Projektledning - Kund och Leverantör i samspel

Transparens i projektet för en ökad samsyn 

Oavsett hur transparent man än är och hur mycket information ni än delar med er av, kommer samsynen aldrig att bli 100%, ni kommer endast förstå en liten del av varandras verksamhet. Därför är det extra viktigt att inte undanhålla information för motparten i onödan.samsynUndrar ni vad ni ska tänka på vid valet av projekthanteringssystem? Ladda ner vår guide där vi sammanställt de 8 vanligaste frågorna:

Till guiden


Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering