Digital-marketing-concrete

 

  

Så budgeterar marknadschefer 2021

Att försöka spå hur marknaden skall bete sig under 2021 har nog aldrig varit svårare. Mitt i en pandemi där länder hanterar eventuella lock-downs på olika sätt har det kanske aldrig varit svårare att ge sig på en marknadsbudget för kommande år.


  Det här spenderar marknadschefer sin budget på 2021

Det kända konsultföretaget Gartner publicerade nyligen en rapport där man intervjuat ca 450 marknadschefer i USA, UK, Frankrike och Tyskland för att höra om deras syn på hur de jobbat med sin budget under året och hur de tänker sig budgetarbetet inför 2021. Vi har sammanställt de i vårt tycke viktigaste punkterna nedan. 

 

11

 checkout-cart-2174_63a400e1-525b-4652-9500-3b5e585598ac

 

Här gjordes det besparingar

Många marknadschefer valde att börja jobba mer inhouse med vissa delar av sin digitalisering. Områden såsom skapa content, PR, studioproduktioner och programmatiska marknadsköp är exempel på det man valde att plocka "hem" istället. Anledningen till detta är minskad budget och att det finns en upplevelse av kostnadsbesparingar genom att ta hem arbetet och anställa personer internt för att hantera vissa av uppgifterna. För vissa handlade det också om att hålla all form av varumärkesarbete internt för att säkerställa att kommunikationen som kom ut var ordentligt internt förankrad.

....samtidigt har siffrorna för köp av utomstående tjänster aldrig varit högre. Områden som web, utveckling, mer strategiska tjänster och teknisk expertis fortsätter att vara områden där det fortfarande är aktuellt att köpa in utomstående konsulthjälp.

 

Här är de största budgetposterna för 2021

Tuffa ekonomiska tider inom vissa branscher har dock inte hejdat att en stor del av budgeten lagts på tekniska verktyg under 2020. Den avdelningen kom att stå för den största andelen inom marknadsföringsbudgeten jämfört med media, byråer och intern arbetskraft. CMO:er som undersökts är fortfarande positiva om MarTech-satsningar inför de närmaste 12 månaderna - 68% förväntar sig att deras investeringar kommer att öka inom detta område.

MarTech, även känt som Marketing Technology, innebär programvaru- och teknikverktyg som marknadsförare använder för att planera, genomföra samt mäta marknadsföringskampanjer.

 

Så har Covid-19 fått marknadschefer att skifta fokus

COVID-19-krisen har flyttat fokus från nykundsförvärv till att behålla befintliga kunder och växa deras affär. Detta är förstås prioriteringar som kämpats med långt före pandemin men det har blivit tydligare att förbättrad kundförståelse och större insikt i kundens affär kommer att förbli ett absolut krav även framåt.

På frågan om vilka planerade tekniska implementeringar som skulle skjutas upp i händelse av en ekonomisk nedgång var man minst benägen att minska kunddataplattformar, mobila marknadsföringsplattformar och digital handel.

 

 

Så här spenderade de sin budget 2020 fördelat på 10 olika kanaler

På frågan hur man skulle valt att spendera sin budget över tio kanaler blev resultatet enligt nedan tabell:

Skärmavbild 2022-12-01 kl. 13.44.42

 

Event marketing påverkades allvarligt av social distansering och internationella reseförbud. Eftersom den typen av arrangemang kräver framtidsplanering och investeringar, så står posten för nästan 9% av totalen år 2020. Dock valde 44% att antingen avbryta planerade event eller övergå till virtuella händelser. Det fanns också de som valde att skjuta upp event till andra hälften av 2020 med en förhoppning om vissa lättnader i restriktioner.

Offline-reklam, som inkluderar bla TV-reklam, svarade för nästan 10% av budgeten år 2020. Liksom event marketing är offline-köp och medieplanering mindre anpassningsbart än digital reklam. Branscher som drabbades hårdast av lockdown, såsom bolag inom reseindustri, upplevelseindustrin och icke-viktig detaljhandel, minskade sina utgifter inom dessa områden avsevärt.

Det fanns dock vissa sektorer som ökade sina investeringar i TV-reklam och andra offline-kanaler, ex varumärken inom vården, livsmedelsleveranser och andra kritiska funktioner i samhället.

 

 

 

Så här budgeterar B2B och B2C-bolag för 2021

Skärmavbild 2022-12-01 kl. 13.50.19
Skärmavbild 2022-12-01 kl. 13.49.48

Slutsats

Kortfattat kan vi konstatera att det är inom de digitala kanalerna många marknadschefer väljer att spendera sin budget även 2021. Oavsett bransch och påverkan av pandemi finns det en tilltro till att fler och fler människor kan nås med erbjudande via olika digitala kanaler. 

Frågorna är ställda till marknadschefer på stora bolag med en omsättning från 500 miljoner dollar och uppåt i omsättning men vi tror att tankarna omkring digitala investeringar ändå påminner den typen av funderingar som mindre svenska bolag också har. Vi kan digitala affärer

Konverterar din webb dåligt eller har du problem med en integration mot ditt affärssystem? Vi hjälper dig gärna! 


Varför Exsitec?

 

 

 

 

 

3 (2)-1

Vi har lång erfarenhet

Exsitec har hjälpt företag med E-handel och Analys i över 20 år. 

2 (7)

Långa kundrelationer

Med en tydlig förvaltningsmodell utvecklar vi kundrelationer där vi skapar värde för våra kunder, på kort sikt såväl som på lång sikt.

1 (4)

Vi kan integration

Med lång erfarenhet av systemstöd har vi kunskapen att förstå de digitala behoven – och skapar en kraftfull helhetslösning med era verksamhetsstödjande system.

Malin Sandstrom rund

 

 

Vad vill du veta mer om e-handelsplattformar? Malin svarar gärna på dina frågor.