Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Därför skall du satsa på e-handel B2B

Därför skall du satsa på e-handel B2B

 

Säljaren som aldrig sover

Att komma igång med e-handel kan ibland kännas som ett övermäktigt projekt. Det kräver stort engagemang från organisationen, en större investering och en större insats vad gäller framtagande av innehåll såsom bilder, säljare texter och mycket annat.

Så varför skall man satsa på e-handel B2B och ersätta de traditionella försäljningskanalerna?
Anledningarna är många, och nej man måste inte ersätta traditionella försäljningskanaler helt, men kom ihåg att med en e-handel B2B så får du en tillgänglig säljare på din webb dygnet runt.  En säljare som kan tillgodose kunderna med produkt- och leveransinformation, priser, orderhistorik och mycket mer. Något som uppskattas av både kunder och distributörer.

I de flesta fall kan man även räkna på ett ROI utifrån estimerad tillväxt eller ökad försäljning och då brukar digital handel vara lätt att motivera. 

Tillgodose rätt information VIA rätt kanaler

En e-handel handlar inte bara om det transaktionella, där man säljer produkt X till kund Y. Det handlar också om att tillgodose relevant information till kunder, distributörer, återförsäljare, säljare - och inte minst potentiella kunder. 

Vad som är rätt information är beroende av hur er verksamhet ser ut, och vad besökarna är ute efter, men några exempel hittar ni nedan:

  • Rikligt med produktinformation
  • Produktdatablad, specifikationer och guider
  • Kontaktuppgifter till min kontaktperson
  • Leveranstider, fakturor, orderhistorik och övrig information kopplat till min order
  • Kundunika sortiment, priser och avtal

En modern e-handels plattform innehållande CMS, PIM och OMS hjälper er att hålla reda på all information och vart den skall delas, men såklart måste det även finnas en integration mot ert affärssystem. 

Skala er affär

Många verksamheter har som tillväxtstrategi att kunna ta sig in på nya marknader med sitt erbjudande, och e-handel är en av alternativen för att möjliggöra det - och troligtvis den mest effektiva.

Inom ramen för kundanskaffning i andra länder, så förenklas detta enormt genom att ha en stark digital närvaro. Det handlar om att ha en e-handel som är anpassad för respektive marknad.

Exempel på saker man behöver tänka på när man ska etablera sig på nya marknader:

  • Språk
  • Betallösningar
  • Logistik 
  • Valutor
  • Landsspecifika affärsregler, exempelvis moms 

Skapa en enhetlig och effektiv organisation

Med smarta integrationen mellan sina verksamhetssytem, såsom affärssystemet,  e-handelsplattformen, CRM:et, Ärendehanteringssystemet och PIM:et så kan man skapa ett digitalt ekosystem där rätt data förflyttas automatiskt systemen emellan. Med en genomtänkt arkitektur och god förståelse för dessa flöden så kan man undvika onödigt administrativt arbete och se till att många avdelningar arbetar mer enhetligt.  

EFFEKTIVISERA ARBETET MED DEN TRYCKTA Produktkatalogen 

I många B2B-företag så trycks det fortfarande en fysisk produktkatalog varje år, och som fortsatt fyller en viktig funktion utifrån säljarbetet. De flesta lägger ner mycket tid och arbete för att färdigställa denna - och om något går fel så är det både kostsamt och tidskrävande att åtgärda.
Om det inte är ett alternativ att skippa den tryckta katalogen för att istället ersätta med en digital, men ändå sökbar variant på webben, så skulle vi vilja tipsa om en koppling vi skapat åt en av våra kunder mellan Litium PIM och InDesign. Den kopplingen sparar inte bara hundratals mantimmar varje år, utan höjer också kvalitén på innehållet eftersom man får mer tid att lägga på säljande texter och bilder.

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering