Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Vad är Qlik NPrinting?

Vad är Qlik NPrinting?

Anpassade rapporter

Är ditt månadsslut förknippat med sammanställning och distribution av rapporter till diverse intressenter? Kanske ska innehållet variera beroende på mottagare men rapportstrukturen fortfarande vara densamma? Hämtar du dessutom visualiseringarna från det där nya beslutstödet Qlik som ni valt att satsa på inom organisationen? 

Att använda sig av beslutsstöd handlar om att se till att rätt data presenteras för rätt person, vid rätt tillfälle, på rätt plats och på rätt sätt. Detta kan innebära att någon i organisationen ska ha konstant tillgång till all data medan någon annan kanske bara ska se en liten del av informationen och statistik någon gång i månaden. För att underlätta just detta har Qlik skapat NPrinting.

Läs mer om beslutsstöd

NPRINTING

En del i att automatisera rapportskapandet är att ha ett bra systemstöd och det är här NPrinting kommer in i bilden, åtminstone för dig som använder Qlik som beslutsstödslösning. NPrinting är ett tillägg till QlikView och Qlik Sense som med hjälp av den data och de visualiseringar ni använder i er Qlik-lösning skapar statiska rapporter i önskat format och distribuerar dessa till rätt person vid rätt tillfälle, utan att ni behöver lägga tid och energi på arbetet. 

Läs mer om Qlik NPrinting

NPrinting kan ställas in på flera olika sätt beroende på era behov. Exempelvis kan NPrinting användas för att alarmera då produktionstakten gått under en viss nivå, för att skicka månatliga rapporter till säljare med säljstatistik över deras säljdistrikt eller för att maila ut rapporter till kunder med statistik över deras transaktioner för månaden. NPrintings flexibla uppbyggnad möjliggör rapportering i flera olika format där mail, Excel och PowerPoint är bland de vanligare.

NPrinting är speciellt passande för företag där ett stort antal medarbetare efterfrågar information från ett befintligt Qlik Sense eller QlikView men där alla inte behöver göra djupa analyser i beslutsstödsverktyget. Det är då möjligt, via NPritning, att skicka statiska rapporter som automatiskt skickas ut till valda mottagare vid behov med skräddarsytt innehåll. På så sätt kan rätt personer få rätt information vid rätt tillfälle och endast de som faktiskt behöver göra djupa analyser i Qlik Sense eller QlikView använder dessa verktyg, medan övriga kan lägga den tiden på andra värdeskapande aktiviteter.

Mer om hur du kan maximera nyttan av ditt beslutsstöd kan du läsa genom att klicka på knappen.

Till inlägget

Vill du veta mer om NPrinting eller beslutsstöd? Hör av dig till skribenten nedan. 

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering