Johan Kallblad
Johan Kallblad
kontakta mig

Koncernchef Exsitec

Var digitalsmart i en osäker omvärld

Var digitalsmart i en osäker omvärld

En diskussion som vi hamnar i ibland med våra kunder är att man vill få hela bilden klar för sig innan man börjar ta steg i en riktning - även i lägen då man vet att riktningen är rätt. I det stora hela så förstår vi varifrån den önskningen kommer ifrån. Men får man någonsin hela bilden klar för sig? Under tiden man ritar motivet kanske bilden ändras?

 

Det kan bli som att inte hinna gå ut och springa för att man är upptagen med att designa det perfekta träningsprogrammet. Eller att fastna i vallaboden när man borde vara ute och åka skidor. Tänk om solen försvinner när jag  är upptagen med att valla om skidorna?

Visma Software har en pågående kampanj där de har lyft fram ett stort antal mindre tjänster som man har utvecklat stöd för. Det handlar om saker som elektronisk fakturering, reseräkning i mobilen, fakturaattest och automatiserade och säkra bankbetalningar.

Jag tycker det är ett intressant perspektiv i dessa tider när vi i branschen hypar digital disruption, artificiell intelligens, IoT, blockchain, big data och machine learning. Gemensamt för dessa uttryck är att de är vanligare i managementkonsulters visions-presentationer än nedbrutna i verkliga användbara verktyg som vi kan använda för att spara tid i det dagliga.

 

Bli digitalsmart

Kan man bygga en digitaliserings-strategi på att ta ett litet steg i taget mot en effektivare verksamhet - utan att ha hela kartan klar?

Några av mina tips för att komma igång och ta enkla steg i rätt riktning:

 

  • Ta det enklaste, mest självklara, först

Att steg för steg ta bort papper och pärmar och handskrivna underlag är fortfarande ofta det enklaste steget och gör stor skillnad mot att bli mer digitalsmart.


  • Self-service

Kan de anställda få tillgång till enkla webbgränssnitt för att lösa de vanligaste uppgifterna? Kan kunderna eller leverantörerna få det?


  • Automatisera det återkommande

Automatisera det rutinmässiga återkommande så vi kan ägna vår kognitiva förmåga till avvikelserna.

Använder ni till exempel de inbyggda funktionerna i Visma Business såsom Schemaläggaren och Uppgiftshanteraren (to-do-lists på användarnivå)? 

  • Samla spridd information

Samla spridd information inte bara från affärssystemet utan även det vi har i Excel och Word - till ett sökbart "data lake" för uppföljning, analys och utforskning.


Att stå still är ett aktivt val

Visst är det så att ett litet steg i rätt riktning kan visa sig vara ett onödigt steg eftersom nästa steg är ännu bättre och tar oss längre. Men att stå stilla och vara passiv är också ett steg och ett ställningstagande - men förmodligen inte en riktning som passar en föränderlig värld.

Tankemodellen med mikro-tjänster som fått fäste de senaste åren känns vettig i en värld där det är svårt att rita hela kartan innan man börjar röra sig. Om vårt IT-stöd byggs upp av mikro-tjänster som kan bytas ut oberoende av varandra - snarare än ett stort monolitiskt system - så är det kanske inte hela världen om en komponent visade sig vara ett felsteg.

Och om det lilla steget kan börja betala sig innan vi ens tagit beslutet om det långa steget så bör vi kunna leva med den risken.

Jag eller en kollega kommer gärna ut och tittar på er verksamhet och bollar idéer och erfarenhet. Det bör kunna ge affärsmöjligheter för mig och främja digitalsmarta val för er.

Guide: Vad är digitalisering?

Kontakta skribenten

Johan Kallblad
Johan Kallblad

Koncernchef Exsitec