Ulf Karlsson
Ulf Karlsson
kontakta mig

6 fördelar med digitalt fältarbete

6 fördelar med digitalt fältarbete

Erfarenheten säger att det lönar sig i slutändan

Jag har det stora nöjet att sedan ca 10 år tillbaka jobba med företag inom Service, Underhåll, Bygg och Entreprenadbranschen. Här kan vi snacka om att gå från papper och penna till digitala flöden ger effekt. Ni har säkert räknat ut varför? Majoriteten av alla anställda i branschen är fältarbetare.

Branschen har haft en starkt tillväxt de senaste 5–6 åren. Många nya företag utmanar de etablerade spelarna på marknaden. Här har nog utmanarna varit de som tagit åt sig de digitala/mobila lösningarna snabbast. Många har från starten förstått vinsten med att digitalisera och använda det som ett konkurrensmedel.

Det är och har varit fantastiskt kul att med hjälp av Exstitecs organisation och programvaror kunna vara med och leverera riktigt vassa och smarta it-lösningar till företag inom Service, Underhåll, Bygg och Entreprenadbranschen. Därför vill jag ge lite tips/exempel på vilka effekter det kan ge. Några exempel direkt från kunder som har digitaliserat fältarbetet med våra produkter Mobigo & NEXT.

1. Lönsamhet

”Efter många år med mycket jobb och lite betalt för mödan, har vi äntligen lyckats få lönsamhet i bolaget. Sedan vi började med att digitalisera vårt fältarbete har vi dubblat omsättningen och samtidigt halverat tiden vi tidigare lade på pappersarbete. Vi orkar hålla igång många fler jobb och får med ALLT till faktureringsunderlagen.”

2. Få koll på projekten

”Sen vi digitaliserade fältarbetet har vi fått mycket bättre kontroll över våra projekt. Vi kan följa kostnaderna under projektets gång och på så vis har vi stenkoll på hur jobben går. Att få in arbetade timmar direkt i projekten spar mycket tid. Vi har också en bättre planering av resurserna än tidigare."

3. Det blev så bra med iPad lösningar

”Jag tror inte ens ni kan förstå hur mycket iPad-lösningarna har hjälpt oss här på Mark & Anläggning-sidan. Från kontoret kan vi dag för dag följa exakt vad som händer i projekten. Den dagliga rapporteringen har dessutom gjort att alla ÄT:or kommer in rätt direkt. Man slipper allt tjafs i slutet, vi får helt enkelt betalt för det jobb vi gjort. Detta är så jä... bra!"

4. Bättre kassaflöde

”Digitalisering av fältarbetet för oss innebär snabbare fakturering och bättre ekonomisk kontroll på våra uppdrag vilket såklart har haft en positiv påverkan på vårt kassaflöde. Ibland tänker jag tillbaka på tiden innan. Den vill jag inte uppleva igen...”

5. Hjälper oss att växa

”Digitalisera av fältarbetet hjälper oss att växa och hålla koll på vår verksamhet. Det blir enkelt att skala upp snabbt utan att tappa kontrollen”

6. Underlätta för våra kunder att förhindra bränder

”Vi jobbar med brandskydd och har digitaliserat processer tillsammans med våra kunder. Detta har lett till att vi har minskat administrationen för oss själva såväl som för våra kunder, det har blivit enklare att utföra kontroller och ta del av statistik. Det nya systemet ersatte inte bara gamla manuella rutiner, utan har även gett upphov till ett nytt arbetssätt och en ny affärsmodell där man lagt över en del av arbetet på kunden som nu själva har möjlighet kan administrera sitt SBA på ett effektivare sätt än tidigare.”

"Systemet underlättar kundernas arbete och gör det mer kvalitativt, om man ska dra det till sin yttersta spets har i slutändan systemet säkert räddat liv eftersom det håller koll och sköter administrationen åt kunderna på ett sätt som inget annat system gjort förut, och då brinner det mindre i Sverige."

Slutsats

Enkla lösningar på både stora och svåra problemprocesser används på fältet och ger en omedelbar effekt på lönsamhet, kvalitet och nöjda kunder. 

Det är förvånansvärt enkelt att ta reda på var ”skon klämmer” och tar inte så lång tid att komma fram till vad men kan göra med att digitalisera fältarbetet. Skulle vara en ära att få hjälpa fler företag/organisationer på samma väg. Kontakta mig gärna för att få veta mer.

Kontakta skribenten
Ulf Karlsson
Ulf Karlsson