Filip Persson
Filip Persson
kontakta mig

En inblick i digitalt fältarbete

En inblick i digitalt fältarbete

Exsitec har sedan ca 10 år tillbaka arbetat med att digitalisera företag inom Service, Underhåll/Installation, Bygg och Entreprenadbranschen. Här kan vi snacka om en enorm händelseutveckling, där allt mer företag gått från papper och penna till att arbeta digitalt i mobilen. Denna utveckling har skapat en rad olika fördelar för företag och ni har säkert räknat ut varför? Majoriteten av alla anställda i branschen är fältarbetare.

Branschen har haft en starkt tillväxt de senaste 5–6 åren. Många nya företag utmanar de etablerade spelarna på marknaden. Här har nog utmanarna varit de som tagit åt sig de digitala/mobila lösningarna snabbast. Många har från starten förstått vinsten med att digitalisera sig och använda detta som ett konkurrensmedel.

När man överblickar denna branschutveckling kan jag bara konstatera att det är fantastiskt kul att vara med och leverera riktigt vassa och smarta IT-lösningar till företag inom Service, Underhåll/Installation, Bygg och Entreprenadbranschen. Jag vill därför presentera några inblickar som vi fått direkt från våra kunder där vi hjälpt dem med våra produkter såsom Mobigo och NEXT.

1. Lönsamhet

”Efter många år med mycket jobb och lite betalt för mödan, har vi äntligen lyckats få lönsamhet i bolaget. Sedan vi började med att digitalisera vårt fältarbete har vi dubblat omsättningen och samtidigt halverat tiden vi tidigare lade på pappersarbete. Vi orkar hålla igång många fler jobb och får med ALLT till faktureringsunderlagen.”

2. Koll på projekten

”Sen vi digitaliserade fältarbetet har vi fått mycket bättre kontroll över våra projekt. Vi kan följa kostnaderna under projektets gång och på så vis har vi stenkoll på hur jobben går. Att få in arbetade timmar direkt i projekten spar mycket tid. Vi har också en mycket bättre planering av resurserna än tidigare."

3. "Det blev så bra med mobil-lösningarna!"

”Jag tror inte ens ni kan förstå hur mycket mobil-lösningarna har hjälpt oss här på Mark & Anläggning-sidan. Från kontoret kan vi dag för dag följa exakt vad som händer i projekten på fältet. Den dagliga rapporteringen har dessutom gjort att alla ÄT:or kommer in rätt direkt. Man slipper allt tjafs i slutet, vi får helt enkelt betalt för det jobb vi gjort. Detta är så jä... bra!"

4. Bättre kassaflöde

”Digitalisering av fältarbetet för oss innebär snabbare fakturering och bättre ekonomisk kontroll på våra uppdrag vilket såklart har haft en positiv påverkan på vårt kassaflöde. Ibland tänker jag tillbaka på tiden innan. Den vill jag inte uppleva igen...”

5. "Hjälper oss att växa"

”Digitaliseringen av fältarbetet hjälper oss att växa och hålla koll på vår verksamhet. Det blir enkelt att skala upp snabbt utan att tappa kontrollen”

Slutsats

Enkla digitaliseringar av manuella processer används allt mer på fältet och ger en omedelbar effekt på lönsamhet, kvalitet och nöjda kunder. 

Det är förvånansvärt enkelt att ta reda på vart ”skon klämmer” och tar inte så lång tid att komma fram till vad man kan göra för att digitalisera fältarbetet. 

Kontakta mig gärna för att boka ett möte om hur ni önskar att systemen ska fungera i er verksamhet.

Kontakta skribenten

Filip Persson
Filip Persson