Qlik Sense licenser

Vi är vana att hantera licensfrågor som rör Qlik Sense. Hör av dig om du har frågor kring nya licenser, minskning av befintliga licenser eller hur licensmodellen för Qlik Sense fungerar.

  Qlik Elite Partner

  Certifierade och erfarna

  Lokal närvaro ger trygghet

Qlik-Elite-ChannelPartner-exsitec

 

 

 

 

Används avLicensmodell

Två versioner av Qlik Sense

Med rätt licenser minimerar du kostnaden och ser till att varje användare får tillgång till rätt funktionalitet. Hör av dig - vi har stor erfarenhet av att räkna på helhetskostnaden och hjälper dig till rätt licensmix.

Business

En komplett Qlik Sense SaaS-lösning. Hantera användare och samarbeta fritt i lösningen.

PRIS

$30 USD/användare/månad. Faktureras årsvis.

BINDNINGSTID

12, 24 eller 36 månader

PRISLISTA

Stafflad

LICENSER

Med Qlik Sense Business har du en enkel prismodell med en fast kostnad om $30 / månad och användare. Jämfört med Enterprise är kapaciteten i Business begränsad .

Enterprise

Samma som Business men fullt skalbar vad gäller resurser och användare samt val av drift-miljö.

PRIS

USD/användare/månad. Faktureras årsvis.
- Analyzer: $40
- Professional: $70

BINDNINGSTID

12, 24 eller 36 månader

PRISLISTA

Stafflad & kapacitetsbaserad

LICENSER

För Qlik Sense Enterprise finns användar- och konsumptionsbaserade licenser vilka delvis kan mixas. Licenserna gås igenom nedan.

Användarbaserade

Analyzer User
En användarlicens som riktar sig till användare som endast ska visualisera och analysera data i färdiga applikationer. Användaren kan inte lägga till data som saknas i en applikation eller ändra/lägga till tabeller och diagram.

Analyzer är med sin begränsade funktionalitet billigare jämfört med Professional. Många organisationer köper in licenser så att en mindre grupp användare skapar och administrerar innehållet (Professional) medan en större grupp (Analyzer) endast kan konsumerera innehållet.

Professional user
En användarlicens för administratörer och avancerade användare. Med licensen kan du skapa, editera och publicera Qlik Sense applikationer samt administrera din miljö.

Konsumptionsbaserade

Analyzer Capacity
En licens som användarmässigt fungerar som en Analyzer User men mer riktar sig till sällananvändare. En funktionell skillnad mellan de två licensformerna är att Qlik-mobil appen inte kan användas av Capacity.

En Capacity licens är inte knuten till en användare och användningen mäts i tid om 6-minuters perioder. Varje ny påbörjad 6-minutersperiod konsumeras som en (1) enhet.

Analyzer Capacity kan köpas i paket om 1000 minuter. Varje månadsskifte nollställs potten och ni får då 1000 nya minuter.

Till licensavtalet kan du även lägga till en buffert (kallad Overage) som förhindrar att inköpta minuter tar helt slut eller hindrar användare från att logga på. Bufferten kan vara begränsad eller obegränsad och köps automatiskt när standardpaketet för en månad tagit slut.

Ett exempel
Antag att du börjar analysera i en Qlik Sense-app. Du konsumerar då en enhet. När 6 minuter har gått konsumerar du en ny enhet. Enhetskonsumtionen fortsätter så länge du är aktiv i appen. Om du är aktiv i 26 minuter konsumeras 5 enheter (motsvarande 30 minuter), eftersom 4 enheter konsumeras efter 24 minuter och en extra enhet konsumeras för återstående tid. Är du inne i en app men inaktiv konsumeras inga enheter.

När all tid för en månad har konsumerats kan du inte längre komma åt Qlik Sense innan den månatliga återställningen sker. För att undvika att användare blir utelåsta från Qlik Sense kan du lägga till möjlighet för överkonsumtion i er prenumeration. Överkonsumtion kan antingen vara obegränsad eller med ett definierat tak.

 

 

Vad är rätt licenser för er?

Få svar snabbt

Gör en prisförfrågan - vi svarar under normal kontorstid inom 2 timmar. Vi har stor erfarenhet av att räkna på helhetskostnaden för Qlik Sense inklusive projekt, licenser, drift och utbildning.


Qlik Sense - fördelning kostnader

 

Prata Qlik Sense licenser med mig

Med mig kan du prata om allt från val av verktyg till projekt och dess kostnader. Ta kontakt direkt eller fyll i dina uppgifter så hör jag av mig.

kristofer-round

Kristofer Gustavsson

Affärsutveckling