QlikView eller Qlik Sense?

Vårt val är Qlik Sense. Läs varför du som har QlikView bör migrera nu, hur du kan migrera och vilka val som finns för att uppgradera era licenser.

Innehåll:

Är QlikView fortfarande ert val av beslutsstöd? Den här artikeln är för dig som vill veta mer om vad det skulle innebära att gå över, helt eller delvis, till Qlik Sense.

Som Qlik-partner till många företag och organisationer ser vi flera fördelar med att ta klivet över nu till ett mer modernt Qlik Sense. 

1

Varför Qlik Sense?

Qlik Sense släpptes år 2014 och mycket har hänt sedan dess. 

Jämfört med QlikView kan du utveckla nya applikationer snabbare med Qlik Sense samt erbjuda mer data på fler sätt till flera i organisationen. Från att vara ett analysverktyg har Qlik Sense blivit en plattform för analys som bygger på ett helhetstänk kring den centrala roll data har i dagens framgångsrika organisationer.

qlik-vision

Vi har gjort ett stort antal migreringar av kunders QlikView-miljöer och får ofta höra att bytet till Qlik Sense för med sig nedan fördelar.

Fler kan göra mer

Avlasta IT och låt användarna göra mer själva. Med stöd av smart funktionalitet kan verksamheten själv skapa sina egna analyser, rapporter och visualiseringar.

Något som gör att arbetet för IT i större grad handlar om att ta ansvar för arkitektur, rättigheter, licensallokering och säkerställa att användarna på ett lättnavigerbart sätt har tillgång till data av rätt kvalité.

Bättre visualiseringar 

Med fler och bättre visualiseringsmöjligheter blir det enklare att navigera i data. stöd att hitta och utforska intressanta avvikelser och använd visuella objekt som bättre förmedlar det viktiga i en stor datamängd.

Qlik Sense är byggd på en modern teknikstack och anpassar automatiskt innehållet för användarens skärm oavsett val av enhet.

Kom närmare data

Slipp krånglig VPN och få direkt åtkomst oavsett var du än är med Qliks nya och ständigt uppdaterade cloudlösningar.

Få stöd att gå från ett passivt till mer proaktivt analysarbete.  Med Data Alerts kan du spara tid och agera snabbare genom att bli notifierad när data förändrats och gått över/under ett visst tröskelvärde.

Integrera med omvärlden

Med ett stort och väldokumenterat API är Qlik Sense byggt för att integreras med omvärlden och kommunicera med andra system.

Öka tillgängligheten och återanvändbarheten av både objekt och data och berika era andra plattformar med viktig information.

QlikView vs Qlik Sense

Båda produkterna delar samma analysmotor och många grundläggande funktioner. Men det finns stora skillnader i hur framdriven tekniken är och vilka kundbehov som stöds. 

Medan QlikView täcker ett scenario (Guided Analytics) täcker Qlik Sense fem stycken (Guided Analytics, Self Service Analytics, Embedded Analytics, Custom Apps och Collaboration).

Jämför QlikSense mot QlikView - del1
Jämför QlikSense mot QlikView - del2
2

Varför migrera nu?

Varför migrera från QlikView till Qlik Sense?

Let the trend be your friend. Qlik fokuserar helt på Qlik Sense sedan många år. Detta har gjort att glappet mellan produkterna ökat med åren. Nya större versioner släpps regelbundet för Qlik Sense medan QlikView uppdateras som högst 1 gång per år. Medan Qlik Sense har ett ständigt tillägg av nya funktioner och visualiseringar underhållsuppdateras QlikView främst numera. 

Qlik har just nu ett erbjudande som heter Qlik Analytics Modernization Program (AMP) som riktar sig till dig som fortfarande använder QlikView. Genom att gå med i programmet kan du fortsätta använda QlikView samtidigt som du får access till Qlik Sense Cloud och kan migrera din QlikView-miljö i din egna takt. Levererad med en prenumerationsmodell och tre scenarios för installation (cloud, on-prem eller en mix av dessa) får du som kund en ökad flexibilitet och större möjligheter att dra full nytta av din data.

3

Hur går en migrering till?

Välj din takt

En övergång till Qlik Sense kan göras i den takt och i det upplägg som passar er både vad gäller migrering och licensiering.

Bilden visar fyra tänkbara strategier för en migrering där tre täcker en parallell användning av Qlik Sense och QlikView och en där QlikView migreras fullt ut i ett projekt.

Om du vill köra båda lösningarna parallellt så finns stöd för ett hybrid-upplägg där även dina QlikView-applikationer publiceras och nås via din Qlik Sense Hub.

Så du göra din migrering från QlikView till Qlik Sense
Vad skulle en QlikView-migrering innebära för er?

Blicka framåt

Som alla migreringsprojekt så bör även detta planeras och delas upp i tydliga steg. Förutsättningarna för en migrering skiljer sig mycket åt beroende på storlek och komplexitet på din nuvarande QlikView-miljö. Läs gärna igenom Qlik’s egna och ständigt uppdaterade resurs på området. 

4

Hur påverkas licenserna?

För dig som har en licenskostnad överstigande 50 000 kr om året kan nya användare läggas till i QlikView-miljön men då enligt Qlik’s vid tid gällande prenumerationsmodell. Alternativt kan du konvertera alla dina användare in i en prenumerationsmodell samt binda er på 3 år till samma årliga kostnad ni har idag. Då har du möjlighet att köpa till QlikView Capacity licenser - en konsumtionsbaserad licensform lämplig för dig med många icke frekventa användare.

För dig som har en licenskostnad understigande 50 000 kr om året kan nya användare läggas till i QlikView-miljön om du konverterar alla dina användare in i en prenumerationsmodell samt binder er på 3 år till samma årliga kostnad ni har idag

Så kan du göra

Med detta alternativ säger du upp dina QlikView-licenser och tecknar en ny Qlik Sense prenumeration. Du kan fortsätta använda QlikView (men får inga uppdateringar) - kostnaden för Qlik Sense beror på vilken produktversion du väljer.

Med detta alternativ konverterar du dina QlikView-licenser till Qlik Sense licenser enligt nedan:

  • 1 Named User CAL = 1 Professional User
  • 4 Doc CAL:s = 1 Professional User
  • 1 Doc CAL = 1 Analyzer User
  • Usage CAL och Session CAL konverteras till Analyzer Capacity enligt en konverteringsnyckel

Din årliga licenskostnad för Qlik Sense blir samma som din tidigare QlikView underhållskostnad. Dina QlikView-applikationer kan inte längre användas efter konverteringen.

Genom att gå med i Qlik Analytics Modernization Program (AMP) kan du konvertera dina QlikView-licenser till Qlik Sense licenser under en prenumerationsmodell med en bindningstid på 36 månader. Du behåller samma pris per år som du har idag men får en uppsättning QlikView och en uppsättning Qlik Sense per användare.

Med AMP kan du fortsätta använda QlikView samtidigt som alla användare även får full tillgång till Qlik Sense Cloud. Med detta upplägg kan du göra en fasad övergång till Qlik Sense enligt den modell för migrering som passar er, alternativt behålla båda produkterna.

Summering av AMP-erbjudandet:

  • Nyttja både Qlik Sense och QlikView
  • Ingen extra kostnad uppstår
  • Ingen prisindexering görs under bindningstiden
  • Enda sättet att köpa QlikView-licenser sedan 1/4 2021
  • Konvertera QlikView-användarna i er egna tak
  • Välj Qlik Sense Cloud eller On-Premise
Alternativa modeller för QlikView licenser vid migrering
5

Se 30 min. webinar 

 

Läs mer

Läs mer om varför Qlik Sense är rätt val för framtiden och hur du genom AMP får tillgång till Qlik Sense och får stöd att genomföra en QlikView-migrering i din takt  med bibehållen licenskostnad.

Tre anledningar att modernisera QlikView

Tre anledningar att modernisera QlikView

Ta steget mot Aktiv Business Intelligence

Ta steget mot Aktiv Business Intelligence

Bättre migrering och licensiering med AMP

Bättre migrering och licensiering med AMP 

6

Få svar på dina frågor

Använder ni QlikView och undrar om Qlik Sense passar er? Jag svarar gärna på dina frågor. Med mig kan du prata om allt från strategi till teknik och licenser.

https://www.exsitec.se/hubfs/Bilder-Foto%20root/mbi-website-images/hakan-hellmer-v6.png

Håkan Hellmér

Affärsutveckling

Vi ringer upp