Nu kommer CSRD, låt oss hjälpa dig med att automatisera din hållbarhetsrapportering!

Med proaktiv hantering av rapporteringen så kan du lägga mer till att skapa värde i ert hållbarhetsarbete. Vi kan hjälpa dig att automatisera datainsamlingen, utföra beräkningar eller analysera. Som systemexperter maximerar vi nyttan av befintliga system.Nu kommer CSRD, låt oss hjälpa dig med att automatisera din hållbarhetsrapportering!

Med proaktiv hantering av rapporteringen så kan du lägga mer till att skapa värde i ert hållbarhetsarbete.

Vi kan hjälpa dig att automatisera datainsamlingen, utföra beräkningar eller analysera.

Som systemexperter maximerar vi nyttan av befintliga system.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är CSRD?

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett nytt EU-direktiv som syftar till att genom rapporteringstransparens skapa bästa förutsättningar för att EU skall klara sina Net Zero-målsättningar till 2050.

CSRD kravställer viss information som tidigare varit frivillig och säkrar därmed att ESG-information finns tillgänglig för investerare och andra intressenter.

Genom att höja kvalitetskraven på hållbarhetsrapportering till samma nivå som finansiell rapportering och kräva extern granskning, så minskar man riskerna för green eller social washing.

Genom CSRD kopplas också ESG tydligare till bolagens affärsmodeller och strategier och ställer högre krav på data och kvalitativ information genom en ny EU-standard för hållbarhetsredovisning (ESRS).

Lyssna när vi pratar om CSRD 

 

 

 

 

Hållbarhetsansvarig?

Här är fyra frågor du bör ställa till dig själv eller till din organisation

1 - Numbers in circle Japsis (40x40px)   Har ni tillräckligt med data?

Har ni idag den hållbarhetsdata som ni behöver rapportera på, och har ni förmågan att sammanställa den? Framåt kommer kraven på ESG-data att skärpas. Har ni rätt förutsättningar på plats?

2 - Numbers in circle Japsis (40x40px)   Hur påverkar tillgången era möjligheter?

Påverkar er tillgång till data vilka krav ni har möjlighet att ställa med avseende på ert framtida hållbarhetsarbete? Rapportering har ju inget egenvärde i sig men risken finns att tiden som läggs på hållbarhetsarbete blir alldeles för fokuserat på rapporteringskraven.

3 - Numbers in circle Japsis (40x40px)   Finns datan på rätt plats?

Har ni idag förutsättningarna att arbeta med er data utifrån de affärssystem ni använder, eller behöver ni använda Excel till en på tok för hög grad? 

4 - Numbers in circle Japsis (40x40px)  Förändras kravbilden?

Vilka krav kommer ni att behöva ställa internt och externt med avseende på ert framtida hållbarhetsarbete? Får ni redan idag mer och mer frågor och krav från era leverantörer?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undrar du något?