Digitalsmart Ekonom

Ekonomens roll 2024 - här är era framtidsutsikter!

“Framtiden kräver att ekonomerna orkar utveckla den ekonomiska mätningen. Det kräver att de förstår både dess nuvarande brister och framtida möjligheter.”

- Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi, och Anders Källström, adjungerad professor i företagsekonomi.

2022 var året då lönsamhet före tillväxt seglade upp på många verksamheters agenda. I avvaktande av det makroekonomiskaläget valde många, de som kunde, att prioritera förbättrad likviditet och stärkta marginaler. Dessa åtgärder följde med in i 2023, som dessutom blev året där vi såg ett dystert rekord i antalet konkurser i Sverige. Med dessa utmanande år bakom oss så är det lätt att förstå att ekonomens roll har en viktig roll att spela även 2024 och framöver.

 

 

 

1

Ekonomen har fortsatt en nyckelroll

Under de senaste utmanande åren med pandemi, krig i världen och nedskärningar på hemmaplan så har ekonomerna ofta har fått stå i centrum, som de med koll på siffrorna. I en osäker omvärld så finns ofta behov av tätare prognoser och analyser för att säkerställa verksamhetens fortskridande.

Hur präglar detta ekonomikårens fortsätta utveckling & hur ser dess framtidsutsikter ut?

Fackförbundet Saco, Sveriges akademiker, har i sin årliga rapport om framtidsutsikter för en rad akademikeryrken kikat på hur prognosen för arbetsmarknaden ser ut för ekonomer på fem års sikt. Där berättar de bland annat att de ser en ökad efterfrågan på revisorer, ekonomistyrare, organisations- och managementekonomer fram till 2028. Detta medans efterfrågan på marknadsförings- och finansieringsekonomer istället kommer att få ökad konkurrens.

De hänvisar också till en rapport från SCB, Trender och prognoser, från 2020 där det framgår att automatisering och digitalisering påverkar arbetsmarknaden och kommer göra allt mer i framtiden. Man ser också att uppdragen och arbetsuppgifterna blir mer komplexa, att både bredd och spetskompetens behövs, liksom att rollerna går allt mer in i varandra. Områden som genomför stora förändringar kommande år, ställer också andra krav på ledarskap, exempel på sådana områden är redovisning, revision, finans- och banksektorn.

Redan i slutet av 2020, när vi summerade det året och blickade framåt mot vad som krävs av ekonomer det kommande decenniet, så konstaterade vi att ekonomerna behöver vara kreativa tänkare, förändingsdrivare och tekniska systemkännare.

Kreativa tänkare med rum för analys

Ekonomen måste gå allt mer från pappersvändande sifferknackare till en analyserande, lösningsorienterad resurs som är kreativitet och har förmåga att dra slutsatser baserat på data. Docent Jan Lindvall, Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet, menar att ekonomen ofta lägger 70% på att kommunicera data, 20% på att analysera den och 10% på att sprida kunskapen. 

Framåt kommer dessa siffror skifta, vi kommer se att en allt större del av ekonomens vardag ska gå till analys och kunskapsspridning vilket också sätter nya krav på ekonomens kompetenser.

Tekniska systemkännare med fokus på förändring

Kjell Lindström, trendspanare och lärare i organisationsteori på Handelshögskolan i Stockholm menar att IT är en självklar kompetens som ekonomer borde ha koll på framåt. Han menar att projektarbete, språk och kunskap om olika programvaror kommer bli de mest efterfrågade kompetenserna.

Automation, machine learning och AI blir också en allt vanligare del av ekonomens arbetsvardag. Tekniken rör sig framåt, utvecklingen går snabbt. Användandet av AI exploderade under 2023. Förutsättningarna för ekonomiavdelningen att automatisera och optimera sin arbetsvardag kommer bli allt större och ekonomer måste snabbt kunna ta till sig den nya tekniken.

 

Förändringsdrivare inom redovisningen

Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi, och Anders Källström, adjungerad professor i företagsekonomi, menar att ekonomer även måste bli bättre på att förändra hur redovisningen sker. Redovisningens utveckling har stagnerat och ser idag i stort sett likadan ut som för 50 år sedan.

Framtiden kräver att ekonomerna orkar utveckla den ekonomiska mätningen. Det kräver att de förstår både dess nuvarande brister och framtida möjligheter.

- Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi, och Anders Källström, adjungerad professor i företagsekonomi.

De nya förutsättningarna och teknikens framfart kommer förändra ekonomrollen i grunden. Vägen framåt är fylld av nya möjligheter där ekonomen som anammar de nya kompetenserna är den som leder tåget mot framtiden, så även 2024.

 

 

Läs fler artiklar för ekonomer:

Industriverktyg IDG-Tools kundberättelse

ERP-system 4 min

Industriverktyg IDG-Tools kundberättelse

Här möter vi Industriverktyg IDG-Tools som med framgång har effektiviserat sina lager-, logistik- och ekonomiprocesser.

Marklund Solutions

ERP-system Projekthantering 2 min

Marklund Solutions

För att möjliggöra tillväxt och effektivitet valde Marklund Solutions att implementera Visma.net, Severa...

Mabema

Projekthantering 2 min

Mabema

Mabema har transformerat sin projektverksamhet från spretig till effektiv och lönsam med hjälp av Severa (tidigare...

 

Skribent: Pernilla Chis

Har du funderingar kring artikeln, Digitalsmart Ekonom eller digitalisering? Kontakta mig direkt eller via formuläret!

Pernilla Chis Profilbild rund

Pernilla Chis