BLI KLIMATSMART MED EXSITEC

Hur ansvarsfull konsumtion av elektronik kan bidra till en bättre framtid

IT-bolag spelar en allt viktigare roll i våra liv och samhällen. Med den ökade användningen av teknik kommer dock också behovet av att hantera de negativa miljöpåverkningar som detta kan medföra.

 

 

Att behålla datorn och telefonen ett år extra ger mycket på totalen

IT-bolag spelar en allt viktigare roll i våra liv och i samhället. Med den ökade användningen av teknik kommer dock också behovet av att hantera de negativa miljöpåverkningar som detta kan medföra.

I denna artikel diskuteras hur ansvarsfull konsumtion av elektronik är avgörande för att säkerställa en hållbar framtid, och hur vi alla kan överföra goda beteenden från företag till privatpersoner.

Betydelsen av hållbar konsumtion av elektronik

En stor del av de miljöproblem vi står inför idag kan kopplas till den snabba teknikutvecklingen och ökade konsumtionen av elektroniska produkter.

Tillverkning, användning och avfallshantering av elektronik leder till växthusgasutsläpp, förorening av vattenresurser och överanvändning av jordens ändliga resurser.

Genom att fokusera på hållbar konsumtion kan vi minska dessa miljöpåverkningar och bidra till en mer hållbar framtid.

Lounge

Gynnsamma förhållningssätt och policies för IT-bolag

Det finns flera sätt för IT-bolag att ta ansvar för en mer hållbar konsumtion av elektronik. Ett effektivt sätt att minska klimatpåverkan är att förlänga den förväntade livslängden för elektronik genom att vårda och reparera elektroniska produkter som behövs i arbetet.

Några enkla men effektiva sätt som Exsitec implementerar är följande:

-> Telefoner och datorer som används av bolaget levereras med skärmskydd, skal och skyddande fodral. 

-> Anställda som väljer att behålla en enhet längre än den tilltänkta livslängden premieras. Det kan exempelvis handla om att man får välja en mer avancerad enhet från början med löftet att använda den länge.

-> Vi ställer alltid leverantörer mot varandra i våra urvalsprocesser och miljömärkningar och dylikt är en fast punkt på listan.

Inom Exsitec utgör denna den delen ganska precis hälften av det totala utsläppet (se Lärdomar från ett klimatbokslut).

Övrig konsumtion

Det är inte bara elektronik som konsumeras av ett IT-bolag även om det är den största posten. 

Kontorsmaterial, möbler och liknande är också viktiga för helheten.

Ett riktigt bra tips i möbelfallet är att leta leverantörer som säljer renoverande möbler till bra pris vilket också är bättre för klimatet.

pexels-flo-dahm-699459

 

Hur man kan överföra goda beteenden till det privata

Det finns flera sätt för privatpersoner att bidra till en mer hållbar konsumtion av elektronik. Här är några tips:

- Välj elektronik med lång livslängd och god kvalitet för att minimera behovet av frekventa uppdateringar och reparationer.

- Ta hand om dina elektroniska produkter genom att följa rekommendationer för användning och underhåll.

- Återanvänd och återvinn elektroniska produkter genom att lämna in dem till en återvinningsstation eller sälja dem vidare.

- Stöd företag som har en tydlig miljöpolicy och investerar i hållbara teknologier och lösningar.

- Spara energi genom att stänga av elektroniska enheter när de inte används och välja energieffekt

Nyfiken på en karriär hos Exsitec?

Mats Stegemann_rund

 

 

Kontakta Mats så berättar han mer!