BLI KLIMATSMART MED EXSITEC

Resandet är konsultbolagens största påverkan

Att tjänsteresor och arbetspendlingen utgör den största delen av miljöpåverkan för tjänstebolag är de flesta som mätt koldioxidekvivalenter inom sina verksamheter överens om. I denna artikel berättar vi om Exsitecs hantering av resor. 

 

 

 

Klimatsmarta medarbetare med cykelställ och kontor nära tågstationer

Att tjänsteresor och arbetspendlingen utgör den största delen av miljöpåverkan för tjänstebolag är de flesta som mätt koldioxidekvivalenter inom sina verksamheter överens om.

Inom Exsitec utgör denna den delen ganska precis hälften av det totala utsläppet (se Lärdomar från ett klimatbokslut).

Med tanke på den stora andel av det totala klimatavtrycket som är kopplat till resande så är det viktigt att ha en implementerad resepolicy inom bolaget som stödjer företagets mål.

Motiverande policys

För Exsitec finns i dagsläget inga direkta förbud utan rekommendationer är baserade på en individuell bedömning med hänsyn till faktorerna hållbarhet och kostnadseffektivitet.

Som tillägg till detta skall minst ett av de alternativen till en planerad resa ska vara klimatsmart.

Detta innebär i praktiken att medarbetaren uppmuntras till att göra klimatmässigt smarta val genom att alltid ställa alternativa lösningar mot varandra. 

Göra det enkelt att välja rätt

För att kunna avgöra vad som är ett klimatsmart alternativ krävs dels kunskap men också att bolagets centrala hjälpmedel gör det enkelt att välja det klimatsmarta alternativet. 

I Exsitecs fall exemplifieras detta genom att:

  • Alla medarbetare automatiskt till ett företagsavtal med SJ vilket gör det väldigt enkelt att välja tåget utan utläggshantering
  • Närhet till tågstationen är en central del i utvärderingen av nya kontor.
  • Investeringar i elektriska poolbilar (gemensamma och bokningsbara företagsbilar) har gjorts 
  • Medarbetare uppmuntras till val av klimatsmarta tjänstebilar.
Pendlingen är en stor del av helheten

Goda förutsättningar för klimatsmarta val i arbetslivet är dock bara en del av den anställdas klimatpåverkan.

Nästan lika mycket avtryck skapas på vägen till och från arbetet. Självklart påverkas möjligheten till klimatsmart arbetspendling av lokala och individuella förutsättningar.

Med det sagt finns det konkreta initiativ som underlättar medarbetarnas val.
André Lejonqvist (1920 × 1080 px) (1)

Det första handlar om möjligheten att parkera en cykel på ett säkert sätt. Det är värt mycket att investera i förbättrade möjligheter till parkering om risken för skadegörelse eller stöld finns nära kontoret.

Det andra är besläktat och handlar om möjligheten till att byta om eller duscha på jobbet.

Båda dessa initiativ ger en direkt effekt på motivationen att använda ett klimatsmart sätt att ta sig till jobbet.

Gå, Cykla, Tåga eller bila?

Valen och möjligheterna är många när frågan handlar om resandet inom ett bolag.

På Exsitec låter vi frågan få extra mycket fokus under vårt klimatkvartal men arbetar ständigt med att skapa goda förutsättningar nära medarbetarna.

Vårt motto är att det ska vara lätt att göra rätt vilket genomsyrar de policyer och liknande som skapas idag och i framtiden.

White-Light Gray

Hur stor skillnad är det egentligen mellan att åka bil eller cykla till jobbet?

För att illustrera skillnaden mellan olika transportmedel ur ett koldioxidperspektiv kan vi jämföra deras koldioxidutsläpp per passagerarkilometer. Det är viktigt att notera att dessa siffror är genomsnittliga och kan variera beroende på faktorer som fordonets effektivitet, beläggning och energikälla.

Gå/cykla: Att gå eller cykla genererar i princip inga direkta koldioxidutsläpp, vilket gör det till det mest miljövänliga transportmedlet.

Bensin-/ dieselbil: En genomsnittlig bil släpper ut 200 gram koldioxid per kilometer (g/km) enligt trafikverkets beräkningar.

Elbil: Elbilar har inga direkta koldioxidutsläpp, men deras utsläpp beror på hur elen de använder produceras. Trafikverket räknar med att detta ger upphov till 10 gram koldioxid per kilometer.

Buss: Kollektivtrafikens utsläpp varierar beroende på transportmedel och beläggning. Med en genomsnittsbeläggning om 10 personer beräknas bussen släppa ut 45 gram koldioxid per kilometer. Valet av buss är förstås av stor betydelse där en elbuss ligger så lågt som 9 gram medan en dieselbuss släpper ut 60. 

Tåg: Ett elektriskt tåg kan ha utsläpp så låga som 0,003 g/km per passagerarkilometer enligt SJ. 


Att gå eller cykla är det mest miljövänliga alternativet, följt av att åka kollektivt och att köra elbil. Bensin- och dieselbilar genererar betydligt högre koldioxidutsläpp per passagerarkilometer.

 

André Lejonqvist (21)
Light gray-White2

Nyfiken på en karriär hos Exsitec?

Mats Stegemann_rund

 

 

Kontakta Mats så berättar han mer!