Att jobba på Exsitec - En artikelserie i 6 delar

Del 4: Flexibilitet och
work-life balance

Vår vision på Exsitec är att skapa en arbetsmiljö som är framåtblickande och anpassningsbar, inte bara för att möta nuvarande krav utan också för att vara beredd inför framtiden. Genom flexibla arbetstider, hybridarbetsmöjligheter och en djup förståelse för våra medarbetares individuella behov, bygger vi en företagskultur som främjar balans och välbefinnande.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Vad innebär flexibilitet på Exsitec?


Flexibilitet handlar inte bara att kunna välja arbetstider, idag är det mycket som innefattas i förväntan på flexibiliteten i en anställning. En flexibel arbetsplats har fått en stor betydelse i kandidaternas val av arbetsgivare. För oss på Exsitec är en god balans mellan arbetsliv och privatliv en viktig fråga för oss, både för enskilda medarbetares skull men också för personer i medarbetarens omgivning. 

För att möjliggöra flexibilitet och work-life balance är det framför allt två olika variabler vi försöker påverka, nämligen arbetssätt, arbetstid och arbetsplats.

2

Arbetssätt

Organisationsstrukturen förenklar

På Exsitec är organisationsstrukturen utformad för att främja flexibilitet och samarbete. Istället för att organisera arbetsflödet kring geografiska regioner eller specifika kontor, är företaget uppdelat i affärs- och leveransområden. Denna struktur kräver ett digitalt arbetsflöde över kontorsgränserna för att möjliggöra samarbete, oberoende av kontorens geografiska placering. Detta skapar flexibel arbetsmiljö där medarbetare kan engagera sig i projekt och uppgifter som matchar deras kompetens och intressen, oavsett var i landet de befinner sig.

Samarbete och kunskapsdelning på distans

På Exsitec sker intern kommunikation och samarbete ofta digitalt. Månadsmöten, kunskapsspridningssessioner och liknande aktiviteter genomförs alltid i digital form, vilket gör att kollegor från hela landet kan delta och bidra. Detta underlättas ytterligare genom användningen av digitala verktyg som chattrum, vilka gör det enkelt för anställda att ställa frågor och dela information.

 

Studentkvällar stories

3

Arbetstid

På Exsitec är standardarbetstiden helgfri måndag till fredag, mellan klockan 08-17 med en timmes lunchrast, vilket summerar till 40 timmars arbetsvecka. Vi vet att arbetslivet sällan är så exakt som klockslag på papper. Därför tillämpar vi, liksom många andra företag, en flexibilitetsprincip som är anpassad efter både våra kunders behov och våra anställdas livsstil. Det innebär att våra medarbetare i stor utsträckning har friheten att förlägga sina arbetstider på ett sätt som passar dem bäst. Denna flexibilitet är avgörande för att skapa en bra work-life balance. 

Anpassning efter arbetsuppgifter
och livssituation

Med tanke på de varierande karaktärerna på uppdragen är det ibland nödvändigt att arbeta mer än normalarbetstiden. Detta balanseras med möjligheten att utnyttja komptimmar när det är mindre att göra. Denna anpassningsförmåga är kärnan i hur Exsitec ser på arbetstid - det viktiga är inte vilka exakta timmar du jobbar, det viktiga är graden av måluppfyllnad för individen och för Exsitec. 

Att kombinera jobb och privatliv

Flexibiliteten att kombinera professionella åtaganden med personliga intressen är en central del i Exsitecs syn på work-life balance. 

På Exsitec är arbetstiderna mer än bara en planeringsdetalj; de är en del av en större vision om att skapa en arbetsmiljö där medarbetare kan finna balans och tillfredsställelse i både sitt arbets- och privatliv. Genom att erbjuda flexibla arbetstider och förståelse för individuella behov och önskemål, strävar Exsitec efter att vara mer än bara en arbetsplats – en plats där varje individ kan växa och trivas.

4

ida.aasa@exsitec.se


Möt Ida Aasa

 

2016 började jag Exsitecs traineeprogram på huvudkontoret i Linköping, men bodde i Nässjö och hade en timmes tågresa enkel väg till jobbet. Exsitec gjorde det väldigt enkelt för mig att pendla. Jag kunde utföra många arbetsuppgifter på tåget och tillgodoräkna mig tiden som arbetstid. Möjligheten att arbeta hemifrån vissa dagar gjorde det också enklare att få ihop livspusslet. 

2018 blev jag antagen till Exsitecs ledarskapsprogram. I min ansökan uttryckte jag en vilja om att ta Exsitec till norra Sverige den dagen jag skulle flytta hemåt mot nordligare breddgrader. I januari 2022 blev det verklighet, när jag efter min andra föräldraledighet öppnade upp vårt kontor i Luleå. I dagsläget är vi fyra medarbetare här,  ett härligt gäng som trivs bra ihop! Sedan två månader tillbaka sitter vi dessutom på ett Co-working Space och har ännu fler människor att dela vår vardag på jobbet med. Att Exsitec har kick-offer två gånger om året gör det enkelt att känna en stark gemenskap även med kollegor på andra orter. 

Organisationsstrukturen spelar en viktig roll

Jag trivs väldigt bra med att Exsitec i sin organisationsstruktur är uppdelat i affärs- och leveransområden, snarare än regioner och kontor. En struktur som gör det enkelt att arbeta digitalt mellan kontorsgränser. Månadsmöten, kunskapsspridningar och liknanade sker alltid i digital form med kollegor från hela landet. Vi har även chattrum som gör det enkelt att ställa frågor och ta del av information. I mitt leveransområde Qlik, där vi är största partnern i norden som levererar programvaran, känner jag att kunskapen från alla kompetenta kollegor runt om i landet finns lättillgänglig för mig och hjälper mig till att utvecklas i snabb takt. 

I januari beräknas jag få mitt tredje barn och den här gången kommer jag och min man redan efter tre månader dela på föräldraledigheten 50/50. Min chef har har helt låtit mig styra vilket upplägg på föräldraledigheten jag önskar ha och är väldigt förstående för om det kan komma att ändras efter en tid. 

Generellt som förälder tycker jag att möjligheten till hybridarbete och anpassning av arbetstider underlättar enormt. Jag börjar arbeta redan kl.7 på morgonen för att kunna få mer kväll tillsammans med familjen. Vissa dagar jobbar jag längre, för att andra dagar kunna sluta tidigare. Att kunna anpassa mitt arbete utifrån familjens bästa betyder väldigt mycket för mig.

Visby (4)

 

 

 

 

5

Arbetsplatsen

Geografisk placering

På Exsitec vill vi att de anställda ska känna sig som hemma på arbetsplatsen, inte utifrån kontorets utformning utan snarare dess geografiska placering. Vi är stolta över att ha kontor från Malmö i söder till Luleå, och har idag ca 20 kontor. 

Skälet till att vi finns på så många platser idag är att människor som jobbar i vår typ av verksamhet finns lite överallt och framförallt finns våra kunder lite överallt. Det gör att vi ser ett stort affärsmässigt värde att ha kontor på flera orter, men också för våra anställda. Vi tror att det är viktigt att de har möjlighet att arbeta på en plats som känns rätt för dem och att de har tillgång till stöd och resurser som gör att de kan blomstra inom företaget oavsett var de är placerade geografiskt. 

Vi strävar efter att skapa en arbetsplats där våra anställda kan trivas och utvecklas, och där de kan känna sig som en del av en gemenskap som sträcker sig över hela landet.

Hybridarbete

På Exsitec har vi anammat hybridarbetsmodellen, som förenar det traditionella kontorsarbetet med möjligheten att arbeta på distans. Denna metod ger våra anställda friheten att välja arbetsmiljö baserat på deras personliga preferenser och livssituation, vilket vi tror stärker deras arbetsglädje och effektivitet. Vi vet att denna flexibilitet inte bara gynnar våra anställda, utan också bidrar till en dynamisk och innovativ arbetsplats. 

 

 

 

6

Visby (2)


Möt Olivia SternerJag berättade tidigt i rekryteringsskedet att jag kan tänka mig att flytta från Umeå till Stockholm under en period men att jag har siktet inställt på Norrland i längden. När jag utvärderade arbetsgivare var flexibilitet och en sund syn på work-life balance viktigt för en lång och utvecklande relation.

När jag fick jobbet så flyttade jag till Stockholm och jag fick en otrolig start på Exsitec och traineeprogrammet. Jag jobbade på plats i Stockholm (med ett antal resor till Linköping första 6månaderna) i 14 månader. 

Sen en månad tillbaka jobbar jag i Umeå från ett Co-working space. En flytt tillbaka till Norrland blev aktuell då min sambo fick ett jobberbjudande samtidigt som en ny familjemedlem beräknas framåt vårkanten. Tur för mig att ha en arbetsgivare som aldrig såg en flytt till ny ort, utan befintlig Exsitecnärvaro, som ett problem. Jag har haft bra dialoger med min chef kring upplägg, behov och förväntningar.

Hur funkar det att jobba långt från alla kollegor?

Jag tycker att det fungerar väldigt bra. Det är inte mycket som påverkar jobbprestationen då mycket interna dialoger med konsulter och andra säljare sker via mejl/chatt och digitala möten ändå. Behöver jag resa för olika projekt mot kund så är det bara en tågresa/flygresa bort.

Jag känner att jag fick en väldigt bra grundrelation med mitt team under tiden i Stockholm så lite distans mellan oss är inget som påverkar teamkänslan.

Det är klart att man tappar lite av det spontana interaktionerna vid kaffemaskinen och aktiviteterna som anordnas på kontoren. Dock balanseras det upp genom att jobba på ett co-working space där man har folk runt omkring sig. 

Exsitec är väldigt duktiga på att anordna kick-offs och utbildningar där vi kan ses fysiskt med jämna mellanrum. Det är väldigt roligt och lärorikt.

Visby (2)

 

7

Visby (1)


Möt Jonas Thörnfeldt

 

Anledningen till att jag sökte mig till Exsitec och en tjänst på distans var för att utbudet av intressanta utvecklande tjänster här på Gotland är ganska begränsat. Då jag som många andra under pandemin provat på att jobba heltid hemifrån visste att det funkar väl för mig var jag inte rädd för idén heller.

Jag hade tidigare fått upp ögonen för Planacy och även Exsitec i samband med det, när då Exsitec annonserade efter Planacykonsulter och var öppna för distansarbete redan i annonsen så var det för mig rätt givet att söka mig hit. Jag är inne på näst intill ett år på Exsitec nu och tycker att det funkar kanon.

Hur funkar det att jobba långt från alla kollegor?

Kollegorna i mitt leveransområde är spridda geografisk, så det är ändå inte så att jag är den enda som inte är på plats. De flesta jobbar även de rätt ofta hemma eller hos kund. Vi använder i stor utsträckning chat, meet och våra forum för att samarbeta och supportera varandra, något jag tycker funkar kanon.

Det jag dock tror är viktigt är att inneha ett driv att lära sig nya saker samt tror jag det är en fördel att ha lite erfarenhet sedan tidigare. Skulle tro att det är svårt att hantera helt distans om man är relativt ny i arbetslivet och behöver lära sig hur det fungerar på en arbetsplats samtidigt.

För min del så hade jag inte reflekterat över något annat än att sitta helt hemma men på sista intervjun med min affärsområdeschef så pratade vi om det och det lyftes redan fram då att det fanns möjlighet att skaffa en plats på co-workingkontor om det var av intresse.

Det var trevligt att det, under hela rekryteringsprocessen, var så självklart från Exsitecs sida att det var ok att arbeta på distans vilket det inte är hos alla. Givetvis innebär mitt arbete en del resor och tillfällen då jag behöver vara på plats och det får man så klart vara beredd på.

Sedan två månader tillbaka har jag en kontorsplats i Visby två dagar i veckan vilket är rätt trevligt då jag får komma hemifrån något och kan ta en lunch med någon eller hinna med något ärende. Den största nackdelen jag ser med distansarbetet är nog att jag har svårt att delta på en del aktiviteter som sker löpande under året,  teamevent och julbord, aw’s och liknande.

Visby (1)

  

Vår vision på Exsitec är att skapa en arbetsmiljö som är framåtblickande och anpassningsbar, inte bara för att möta nuvarande krav utan också för att vara beredd inför framtiden. Genom flexibla arbetstider, hybridarbetsmöjligheter och en djup förståelse för våra medarbetares individuella behov, bygger vi en företagskultur som främjar balans och välbefinnande.

Vårt åtagande är att ständigt arbeta för våra medarbetares välbefinnande och professionella utveckling. Vi tror att genom att skapa en arbetsplats där varje individ kan trivas, växa och hitta en harmonisk balans mellan arbete och fritid, kan vi tillsammans uppnå våra mål och fortsätta att växa som företag.

 

Läs våra tidigare inlägg

Våra kollegor

Under 5 min

Våra kollegor

Vad innebär det då att vara en bra kollega för oss på Exsitec? I den första delen av vår artikelserie, Att jobba på...

Lön & förmåner

Under 5 min

Lön & förmåner

I denna artikel kommer vi att utforska hur Exsitec arbetar med just lön och förmåner.

Karriär- och utvecklingsmöjligheter

Under 5 min

Karriär- och utvecklingsmöjligheter

I det senaste inlägget pratar vi om hur vi ser på karriär- och utvecklingsmöjligheter på Exsitec.

Nyfiken på en karriär hos Exsitec?

 

 

 

Undrar du något? Kontakta oss så berättar vi mer!