Att jobba på Exsitec - En artikelserie i 6 delar

Del 3: Karriär- och utvecklingsmöjligheter 

På Exsitec ser vi karriärutveckling som en gemensam resa mellan företaget och individen. Vi vill inte sätta vår personal i boxar som är förutbestämda för exakt vad rollen kommer innebära idag och i framtiden. Istället vill vi att våra anställda känner att de kan utvecklas i sin egen takt, och kan påverka när och om de vill ta nästa steg i deras karriär.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Karriär och utveckling
på Exsitec

Vi tror att en stor del av att nå våra tillväxtmål handlar om att uppmuntra våra anställda att ta initiativ och testa på nya roller inom företaget, samtidigt som vi ser till att erbjuda utbildning och utvecklingsmöjligheter. Vi är stolta över att kunna erbjuda våra anställda en mängd olika karriärvägar och stödja dem i att hitta rätt väg för att nå sina personliga och professionella mål. 

Intern rörlighet

Vi tror att vår största styrka och potential för tillväxt finns inom våra egna väggar. Därför är intern rörlighet inte bara en möjlighet, det är en kärnprincip hos oss.

När man tänker på intern rörlighet kan det vara lätt att enbart fokusera på vertikal rörelse – det vill säga, att klättra uppåt i företagshierarkin. På Exsitec innebär intern rörlighet både en vertikal, horisontell och diagonal rörligt´het. Detta innebär till exempel att du har möjligheter att röra dig mellan roller med mer eller mindre ansvar, roller som tillhör olika leveransområden och som sysslar med olika produkter.

Genom att uppmuntra våra kollegor att våga prova olika avdelningar eller projekt, låter vi dem skaffa sig en bredare kompetens och en djupare förståelse för företagets tillväxt.

Två kollegor som vågat prova

Namnlös design - 2023-11-16T170530.140-1

Anna Mjörne


Traineeprogram (9)

 

Namnlös design - 2023-11-20T100836.474

Nathalie Nilsson


Kopia av Traineeprogram

 

 

 

 

2

 

Effekten av intern rörlighet

Intern rörlighet skapar inte bara effekt i form av individuell tillväxt. När våra kollegor flyttar mellan områden tar de med sig sina erfarenheter, kunskaper och relationer. Detta skapar en kultur av samarbete, där områdena inte ser varandra som isolerade silos utan som delar av en större enhet. Det skapar också en djupare känsla av tillhörighet och engagemang bland våra medarbetare.

På Exsitec, arbetar våra HR-specialister tätt tillsammans med våra leveransområdeschefer för att identifiera potentiella möjligheter för rörlighet och säkerställa att övergångar sker smidigt. 

För våra anställda är det viktigt att vara öppna för förändringar, vara proaktiva i sina karriärönskemål och se varje ny roll som en möjlighet till lärande och tillväxt.

 

 

 

 

Utbildningar

På Exsitec är vi stolta över att ta ansvar för kompetensbristen inom IT-branschen och vi är engagerade i att skapa en arbetsplats som främjar utbildning och utveckling av våra anställda. Genom att investera i våra medarbetare kan vi fortsätta att leverera de bästa lösningarna till våra kunder och bidra till att stärka IT-branschen som helhet. Några exempel på detta är våra populära utbildningsprogram: 

Mentorskapsprogrammet

Mentorskapet är en viktig grundbult i vår verksamhet. Det möjliggör att Exsitec kan ha ett stort traineeprogram, det ger våra nyanställda en trygg och utvecklande (första) tid i sina yrkesroller och det är även riktigt kul och givande för mentorn.

Mentorskapsprogrammet är ett stöd i rollen som mentor och syftar till att öka statusen och kvaliteten på mentorskapet inom Exsitec som i sin tur skapar bättre onboarding för nyanställda och personer som byter roller inom Exsitec.

“Mentorskapsprogrammet gav mig verktygen att redan efter ett år in på Exsitec kunna agera mentor för en nyanställd. Genom programmet får man inte minst ett kontaktnät av andra mentorer som man kan bolla utmaningar med.”

- Deltagare mentorskapsprogrammet

Projektledarakademin

Under Exsitecs projektledarutbildningar lär du dig att växa in i rollen att driva och leda projekt. Syftet är att ge dig som projektledare dels ökad kompetens och erfarenhet, men även verktyg att självständigt fatta beslut som går utanför rådande normer och praktik. Med hjälp av ett antal leveransledningsprocesser säkerställer vi kvalitet i varje projekt oavsett leveransområde, samtidigt som vi är tillmötesgående inför kundens specifika verksamhetsbehov.

“Utbildningen var superbra! Det märks att utbildarna har mycket erfarenhet. Otroligt lärorikt när andra delar med sig av sina motgångar och medgångar.”

- Deltagare projektledarakademin

Ledarskapsprogram

Ledarskapsprogrammet har pågått varje år sedan 2014 och är ett program som pågår under 2 år. Programmet är öppet att sökas för alla som jobbar på Exsitec, oavsett tidigare erfarenheter eller arbetsroll.

Syftet med ledarskapsutbildningen är att erbjuda deltagarna grundläggande kompetens i att bygga och leda team. Det handlar om att förse deltagarna med verktyg för att hantera och utvecklas i ledarskap, försäljning och affärsmannaskap. Det ska även ge deltagarna en ökad självkännedom och utifrån det en möjlighet att förstå sin egen ledarskapsfilosofi, roll som ledare och förebild. Det syftar även till ökad färdighet inom försäljning, företagande och vår affär. Det kommer att vara en krävande miljö och du som deltagare kommer att behöva vara aktiv, initiativrik och öppen för att kunna tillgodogöra dig utbildningen i sin helhet.

"Ledarskapsprogrammet på Exsitec hjälpte mig inte bara att utveckla mitt ledarskap utan jag fick också mycket bättre självkännedom och känner mig idag mycket tryggare i vem jag är, som ledare och individ."

- Deltagare ledarskapsprogrammet

3

4 

Läs våra tidigare inlägg

Våra kollegor

Under 5 min

Våra kollegor

Vad innebär det då att vara en bra kollega för oss på Exsitec? I den första delen av vår artikelserie, Att jobba på...

Lön & förmåner

Under 5 min

Lön & förmåner

I denna artikel kommer vi att utforska hur Exsitec arbetar med just lön och förmåner.

Karriär- och utvecklingsmöjligheter

Under 5 min

Karriär- och utvecklingsmöjligheter

På Exsitec ser vi karriärutveckling som en gemensam resa mellan företaget och individen.

Flexibilitet & work-life balance

Under 5 min

Flexibilitet & work-life balance

Vår vision på Exsitec är att skapa en arbetsmiljö som är framåtblickande och anpassningsbar, inte bara för att möta...

Ledarskap på Exsitec

Under 5 min

Ledarskap på Exsitec

Vår vision på Exsitec är att skapa en arbetsmiljö som är framåtblickande och anpassningsbar, inte bara för att möta...

Nyfiken på en karriär hos Exsitec?

 

 

 

Undrar du något? Kontakta oss så berättar vi mer!