Integrationsbibeln 

En modern systemmiljö byggs idag upp av många olika system som är specialiserade på olika saker. De huvudsakliga anledningarna till detta är att det ger bästa möjliga lösning, eftersom specialiserade system i regel är bättre än system ska kunna allt, samt att det ger en ökad flexibilitet. När verksamhetens behov förändras kan detta lösas med att komplettera med, eller byta ut, enskilda systemkomponenter.

Mini integrationsbibeln

 

Integration Guide: Integrationsbibeln

Innehåll

1 Grunden för en hållbar systemmiljö
2 Att genomföra ett integrationsprojekt
3 Förvaltning och vidareutveckling
4 Framtiden för systemintegration
5 Ladda hem hela guidenVarför ska du läsa denna guide? 

En modern systemmiljö byggs idag upp av många olika system som är specialiserade på olika saker. Detta är bättre än alternativet att implementera ett enda system som ska kunna allt. Det ger en även en ökad flexibilitet för vidareutveckling vid framtida utmaningar.

När verksamhetens behov förändras kan ni komplettera med, eller byta ut, enskilda systemkomponenter. En direkt följd av detta är att systemintegration blir en kritisk framgångsfaktor, och skillnaden mellan att lyckas och misslyckas med detta är stor.

 

Rätt integration

Rätt sätt

En integrations-plattform med moderna integrationsflöden. Ger glada användare och är enklare att vidareutveckla med tiden.

spagetti-integration

Fel sätt 

Spagetti-integration, ofta med extra Excel-filer. Ger missnöjda användare och gör det komplext att byta ut eller addera ytterligare system.

 
Vanliga begrepp som används vid systemintegration

Ett API (Application Programming Interface) är ett tekniskt gränssnitt som möjliggör integration med ett underliggande system.
Systemmiljö används för att beskriva all den hård- och mjukvara som tillsammans utgör ett företags totala IT-stöd.
Med arkitektur inom IT menas hur olika hård- och mjukvarukomponenter struktureras. Det går att se på arkitektur på flera olika nivåer, alltifrån övergripande systemkomponenter ner till hur koden i mjukvaran är organiserad.
En integrationsplattform är en plattform som innefattar olika tjänster som möjliggör samordning av alla integrationer en organisation har.
Dataintegration handlar om att sammanföra och kombinera data från flera olika datakällor för att möjliggöra en gemensam helhetsbild av informationen. Ofta används detta för analys av data. Denna typ av integrationskiljer sig delvis från systemintegration som denna guide handlar om.1

Grunden för en hållbar systemmiljö

För att lyckas med systemintegration krävs att man sätter en bra grund. Anledningen till detta är att det finns stora synergier i att samordna arbetet med integration snarare än att bara lösa behoven där de uppstår. Utan central samordning blir systemmiljön dessutom svårare att överblicka, felsöka och vidareutveckla.

Så får du med andra på tåget 

  • Möjliggör mer automatisering och samtidigt spara pengar genom en högre grad av återanvändning.
  • Ge verksamheten bättre förutsättningar att själva kunna hantera sina avvikelser genom bättre översikt.
  • Skapa mer samsyn och bättre samarbete mellan olika verksamhetsområden genom gemensamma forum och en gemensam bild av verksamheten.

Sätt strategin innan ni börjar

Ett bra ställe att börja är med en integrationsstrategi, det vill säga en strategi för hur organisationen ska arbeta med systemintegration och hur detta knyter an till företagets övergripande mål. Det kan låta svårt och jobbigt, men ofta kan man med en relativt liten insats skapa en strategi med riktlinjer som ger stort värde i arbetet framåt.

Ta del av checklistan i vår guide

Strategy

 

arcitecture

Arkitekturella riktlinjer 

En annan del av grunden i integrationsarbetet är hur integrationerna implementeras ur ett tekniskt perspektiv. En vanligt förekommande utmaning är att företag låtit integrationer byggas ad-hoc, utan övergripande arkitekturella riktlinjer, vilket över tid har resulterat i en oönskad arkitektur där varje integration lever sitt helt eget liv utan hänsyn till andra. Så kallad spagetti-integration. Se illustration ovan.

Arkitekturella riktlinjer - Ta del av checklistan

Integrationsplattform

En integrationsplattform är en plattform som samordnar och underlättar arbetet med samtliga integrationer inom en organisation. Medan den traditionella integrationsplattformen var en stor och robust programvara som oftast installerades på egna servrar så är den moderna integrationsplattformen (iPaaS) helt molnbaserad och ofta uppbyggd av ett antal olika tjänster. Exempelvis API-hantering, kö- och meddelandehantering, felhantering m.m.


Det finns idag ett stort antal olika plattformar att välja mellan, där rätt val beror på en organisations storlek och behov.

Mer om de tre olika typer av integrationsplattformar i vår guide

phone code

 

 

2

 

Att genomföra integrationsprojekt


Integrationsprojekt kan variera väldigt mycket i både storlek och komplexitet. Det kan röra sig som en ny integration som ska byggas, en helt ny integrationsplattform som ska börja implementeras, eller ett stort IT-projekt där ett eller flera system ska bytas ut vilket påverkar de befintliga integrationerna.

Förbered er för att implementera en ny integration

  • Beskriv behoven tydligt
  • Kriterier för att välja rätt leverantör
  • Skapa en övergripande bild av lösningen
  • Testning
  • Driftsättning
  • Övergå till förvaltningsstadiet
checklista

Att vara en bra beställare

Att genomföra ett integrationsprojekt är inte alltid helt enkelt, och för att lyckas bra med mer komplexa projekt krävs både en bra leverantör och en bra beställare. Här följer en enkel checklista för hur du är en bra beställare i ett integrationsprojekt.

Så är du en bra beställare - checklista steg för steg

Större IT-projekt

Att genomföra ett större IT-projekt kan (och bör) vara en guide i sig, så vi kommer inte att beskriva det i någon detalj här. Sett ur ett integrationsperspektiv finns dock tre punkter tas med i beaktning

Ett projekt där många system ska bytas ut kan vara ett bra tillfälle att se över grunden i ert integrationsarbete. Om en bra grund saknas är det läge att hitta en lämplig integrationspartner i samband med projektet och påbörja en omstrukturering.


Beskriv behovet utifrån processer, inte utifrån system. Olika leverantörer kommer att ha olika komponenter i sin föreslagna lösning vilket kommer att medföra olika krav på integrationerna. Genom att inte låsa sig vid vilka system som behövs, utan fokusera på behovet som finns i de olika processerna, blir vägen till en bra lösning ofta kortare.


Låt integration vara en viktig punkt i utvärderingen av lösning och leverantör. Det är utan tvivel en framgångsfaktor i en modern systemmiljö, men det kommer inte att bara lösa sig självt. Oavsett hur potentiella leverantörer får det att låta. Ställ frågor.

3

 

Förvaltning och vidareutveckling


En ostrukturerad eller obefintlig förvaltning och vidareutveckling är ett vanligt misstag när det kommer till integration (och digitalisering överlag). Detta skapar frustration hos användare i organisationen som tvingas hantera fel som inte borde uppstå och hos ansvariga som ska stå till svars för de kostnader som uppstår av den reaktiva hanteringen. En orsak till att företag ändå hamnar här kan vara den felaktiga bilden att projektet innefattar hela behovet. En annan kan vara att projektet tog så pass mycket på krafterna att man inte orkar med att starta igång förvaltningen på ett bra sätt.

Mer om förvaltning i guiden 

 

4

 

Framtiden för systemintegration


Teknikutvecklingen går fort, och detta gäller även inom systemintegration. En av trenderna är enkelheten i att skapa integrationer. Idag finns många tjänster som gör det möjligt att sätta upp nya integrationer utan att behöva tänka på allt det tekniska i bakgrunden. Detta är något som bara kommer att fortsätta, och begrepp som low-code och no-code är på väg att ta steget ifrån något det mest pratas om till något som faktiskt fungerar i verkligheten.

Mer om framtida möjligheter i guiden 

 

5

 

 

 

Ladda ner hela guiden

Allt du behöver veta om systemintegration, på en övergripande nivå.

Mini dubbel integrationsbibeln