Integrationsordlistan

Din ordlista för allt om systemintegration

 

 

 

Integration

Vad är en integration?

En integration är en teknisk lösning som skickar information mellan två eller flera olika system. Den kan vara byggd som en s.k. punkt-till-punkt-integration eller vara uppsatt i en integrationsplattform. Läs mer om olika sätt att bygga integrationer här.

Hur fungerar en integration?

En integration är en tjänst (mjukvara) som innehåller ett eller flera olika integrationsflöden. Varje integrationsflöde har en trigger för när det ska startas. Detta kan exempelvis vara schemalagt till var femte minut, eller ske varje gång en order skapas i webbshop. När integrationsflödet triggas genomför integrationen generellt följande steg:

  1. Data läses ut från ett system
  2. Data konverteras från formatet i källsystemet till formatet som mottagande system tar emot
  3. Data skickas till mottagande system

Integrationen behöver också hantera scenarion där olika typer av fel uppstår, eller där något av de involverade systemen är otillgängliga.

 

Prata integrationer med mig

Med mig kan du prata om allt från val av system till projekt och dess kostnader. Ta kontakt direkt eller fyll i dina uppgifter så hör jag av mig.

Martin Kaldma WebP

Martin Kaldma

Integrations-chef
Mobil: 073 - 851 70 70
Epost: martin.kaldma@exsitec.se