Björn Brolin
Björn Brolin
kontakta mig

Google Consent mode version 2 är snart här...

Google Consent mode version 2 är snart här...

Och vi har listat några viktiga saker att tänka på för er som jobbar med annonsering i Google. 

Den 6:e mars 2024 träder en ny EU-förordning i kraft som kallas DMA. För att uppfylla de nya kraven bör företag som annonserar digitalt implementera Consent mode v2. 

Detta är en nödvändig åtgärd för att säkerställa att användarnas integritet och dataskydd respekteras. Consent mode v2 ger användarna mer kontroll över vilken typ av data som samlas in och hur den används i annonseringssyfte. Det är viktigt för företag att vara medvetna om dessa förändringar och att anpassa sina annonseringsmetoder därefter. Genom att implementera Consent mode v2 kan företag visa sitt engagemang för att skydda användarnas integritet och bygga förtroende med sina kunder.

Kort sammanfattat bör alla som annonserar via Google se till uppfylla följande krav: 

  • Implementering av en consent management platform (CMP), till exempel Cookie Bot, Think eller OneTrust, med korrekt konfiguration.
  • Införande av Consent mode v2 för anpassning av funktioner beroende på användarens val i CMP.
  • Genomförande av migration till GA4 för funktioner som målgrupper och remarketinglistor.
  • Uppdatering till de senaste versionerna av API/SDK för Google Ads och DV360.

Om ditt företag inte uppfyller kraven bör du överväga att vidta åtgärder så snart som möjligt för att implementera Consent Mode v2, eller ta kontakt med oss på Exsitec så vägleder vi dig gärna.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig

 

PRENEMURERA PÅ KUN(D)SKAPSBLOGGEN

Kontakta skribenten

Björn Brolin
Björn Brolin