Säkerhet i molnet

Molnbaserade system, hybrida arbetsplatser och ökande hotbild gör IT-säkerhet till en viktig fråga för alla företag. Vi hjälper er, så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

 

 

 

Minska risk genom att ta kontroll över er IT-säkerhet

Molnet medför många fördelar, inte minst enkel åtkomst vart vi än är. Samtidigt förändrar det kraven på säkerhet. De flesta molnleverantörer erbjuder idag bra funktioner för att upprätthålla en god IT-säkerhet men samtidigt ligger ett stort ansvar på de företag som nyttjar tjänsterna. Inte sällan är det också där det brister. 

Vi hjälper företag med säkerheten i molnet, så att de kan fokusera på sin verksamhet. Behöver ni ta tag i er IT-säkerhet men vet inte riktigt vart ni ska börja? Hör av er så hjälper vi till!

Vad är molnsäkerhet?

Molnsäkerhet handlar om att upprätthålla en bra IT-säkerhet vid användande av molntjänster. Detta innefattar datasäkerhet, identitets- och åtkomsthantering (IAM), regelefterlevnad m.m.

Vad kostar IT-säkerhet?

Vad IT-säkerhet kostar är såklart svårt att svara på, då det beror på vilket utgångsläge man har. Många refererar till att ca 10-15 % av ett företags IT-budget bör gå till säkerhetsrelaterade kostnader.

Företag som köper molntjänster från exempelvis Microsoft har ofta bra säkerhetsfunktioner inkluderade i licenserna. Dock är det tyvärr vanligt att dessa inte är ordentligt aktiverade och konfigurerade.

Vad är Microsoft Secure Score?

Microsoft Secure Score är ett mått som visar företagets säkerhetsstatus, där ett högt värde indikerar att rekommenderade åtgärder har tagits. Ni hittar ert Secure Score här. Om du inte har åtkomst, kontakta en administratör eller er IT-partner.

Vad är utmaningen för mindre bolag?

Små- och medelstora bolag har sällan någon större egen IT-avdelning med kompetens inom IT-säkerhetsfrågor. Samtidigt löper man i regel samma risker som större bolag att bli utsatta för attacker. 

Intresserad av
Säker arbetsplats som en tjänst?

Tre områden att arbeta med

FÖRHINDRA

Att säkerställa en god grundnivå för IT-säkerheten kan många gånger räcka för att förhindra att bli utsatt för IT-intrång.

Viktiga saker för att åstadkomma detta är att ha ordentliga lösenordspolicies, säkerställa att alla enheter (datorer och telefoner) har senaste säkerhetsuppdateringarna och att alla medarbetare har fått grundläggande utbildning i IT-säkerehet.

UPPTÄCKA

Om ett intrång ändå sker är det viktigt att snabbt kunna upptäcka detta och agera. Detta för att minimera skadan.

Detta åstadkommer man genom sätta upp bevakningar och larm på exempelvis nätverkstrafik och inloggningar. På så sätt går det att se direkt när något utanför det vanliga sker, vilket ger möjlighet att kunna begränsa konsekvenserna av en attack.

ÅTERSTÄLLA

Det är omöjligt att helt eliminera risken för ett intrång. Därför är det viktigt att säkerställa förmågan att återställa sin IT-miljö.

Genom att kontinuerligt säkerhetskopiera viktig data och lagra den på en separat plats ges goda möjligheter till återställning. Det är viktigt att poängtera att detta är ett behov som inte försvinner av att man har en molnbaserad lösning.

 

 

 

Säker arbetsplats
som en tjänst

 

tablet-1828_aef7d387-da20-4cdc-99f2-3993233168c8

MICROSOFT 365

Licensen som passar er bäst - Microsoft 365 Business Premium, E3, E5 eller F3. 

computer-network-1878_388ab6db-a276-4137-b7e6-5a52183eea46

ENHETSHANTERING

Kontinuerligt uppdaterade operativsystem samt inventering av företagets enheter.

shield-security-1778_7c798e18-156e-4908-bfe2-8cffe2fdf925

ANTIVIRUS

Modernt antivirus genom
Microsoft Defender för företag.

telephone-operator-4682_71ea4d7e-c056-4228-86ec-bb71a31f0b86

SUPPORT

Teknisk funktionssupport
för alla era användare.

refresh-database-1856_8f0d92ba-d6e3-424e-9071-ea8f4a578f25

SÄKERHETSKOPIERING

Löpande backuper av er data till eget datacenter i Sverige.

performance-173_7e6c947d-3a90-4469-9be8-98f921aeebb8

SÄKERHET

Löpande anpassningar för att hålla ert Microsoft Secure Score på en bra nivå.

upload-to-cloud-4408_7466a497-83b3-4a87-85c9-c7a2f42e6982

MOLNMIGRERING

Gammal lösning? Vi migrerar er till molnet. Snabbt och enkelt.

quality-2838_9ad9ed02-5237-43ea-a33a-999d4c0a2ff1

UTBILDNING

Utbildningar för era medarbetare utifrån era unika behov.

Vill du veta mer?

Ladda ner vårt produktblad.
 

Vi erbjuder även

Samla alla era IT-behov på ett ställe för en kostnadseffektiv och krångelfri lösning.

MOLNVÄXEL

Molnbaserad telefoniväxel i världsklass från Telavox.

Telavox_logo

DATORER

Skräddarsydda datorpaket för alla typer av företag och kontor.

hp logga

BRANDVÄGG

Nästa generations brandvägg från Fortinet.

Fortinet_Logo

 

 

 

 

Testa er IT-säkerhet

Med vårt korta och enkla test kan du få en snabb bild över om ni har hanterat några av de viktigaste IT-säkerhetsfrågorna.

 

 

 

 

 

 

CHECKLISTA SÄKER ARBETSPLATS DUBBEL (1)

 

Guide: Checklista för
en säker arbetsplats

Bocka av stegen och ta dig närmare en säkrare vardag.

Sahu Profilbild

 

 

Vill du veta mer? Vår specialist Sahu svarar gärna på dina frågor