Anders Uddenberg
Anders Uddenberg
kontakta mig

Vad är Business Intelligence?

Vad är Business Intelligence?

Business Intelligence (BI), är en process eller samling metoder för att analysera data men vad innebär business intelligence egentligen? Oavsett om det är ägare, styrelse, VD, eller andra verksamhetsutvecklare så kan ett system för business intelligence användas för att fatta smarta och datadrivna beslut.

Läs mer på vår produktsida i länken nedan

Business Intelligence och beslutstöd

Många företag skapar kontinuerligt mängder med information som sparas i affärssystemet, diverse kringsystem och i Excel. Kan du själv komma på alla olika system ditt företag är beroende av och som samtliga sparar information om produkter, kunder, transaktioner, händelser, arbetade timmar etc? Är du säker på att du och alla andra på företaget vid varje givet tillfälle har tillgång till rätt och lättillgänglig information för att kunna fatta bättre beslut?

Målet med beslutsstöd är att förvandla all den passiva information som sparas i verksamhetssystem till aktiv data som dagligen samlas in  används som underlag för att stödja och förbättra hela organisationen.

Kom ihåg - oanvänd data bidrar inte med något värde.

Det handlar om allt ifrån enkel uppföljning av intäkter och kostnader till att göra djupare analys av data för att hitta okända mönster eller för att bättre förstå och förutse framtida kundbeteenden. Genom att lyfta fram och använda all den data som sparas ges förutsättningar för att hitta styrkor/svagheter, snabbare och bättre beslutsförmåga, förbättra interna processer, öka operationell effektivitet och driva intäkt.

Business Intelligence är inte rapporter

Rapporter är statisk information och sådant du vanligtvis tittar på dagligen, veckovis eller månadsvis. Det är information som är formad på precis samma vis varje gång. Business Intelligence system är till skillnad tänkta att ge en bredare och mer dynamisk bild. Vad du tycker är viktigt att titta på skiljer sig från vad din kollega anser är viktigt. För att få en komplett och riktig bild behöver du kunna borra dig ned i detaljer, flytta runt och justera så perspektivet passar den analys som just du vill göra, just nu.

Ett svar på alla OM

Något en rapport aldrig kan göra som ett kraftfullt BI system kan ge dig direkt på skärmen är svar på alla “Om?”, “Hur kommer det sig att..?”, och “Varför?” som uppkommer vid varje nytt steg i din analys. Ett svar föder ofta en ny fråga och det ställer hela tiden nya krav på analysen och de verktyg som används. En rapport ger dig en platt översiktsbild men kommer aldrig ge dig hela bilden eller förståelsen.

HAR NI EN MODERN EKONOMIAVDELNING?

Kontakta skribenten
Anders Uddenberg
Anders Uddenberg