Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Qlik Reporting Service - vad är det?

Qlik Reporting Service - vad är det?

Vill du kunna skicka ut rapporter från dina Qlik Sense miljö? 
För dig som har en Qlik Sense Enterprise SaaS prenumeration så ingår tjänsten Qlik Reporting Service kostnadsfritt. 

Qlik Reporting Service är ett publikt API och kan användas genom Qlik Application Automation. Med tjänsten kan du skapa och distribuera flersidiga rapporter till både interna/externa mottagare via t.ex. E-post, Sharepoint och Dropbox. Format som stödjs är PDF och MS Powerpoint - observera att mottagaren av rapporten inte behöver vara en Qlik Sense användare.

Skapandet och distributionen av rapporten görs i ett grafiskt gränssnitt som inte kräver djupare IT-kompetens. Du lägger här ut block av aktiviteter i en kedja som du vill skall utföras i en viss ordning. T.ex. Skapa rapport,  Lägga till sidor med specifikt innehåll i rapporten, Gör urval i rapporten etc. Till ditt stöd finns även ett antal färdiga mallar att använda.

OBS - du kopplar varje rapport till en specifik Qlik Sense applikation. Alla tabeller och grafiska objekt som finns på ett ark kommer komma med på en sida i rapporten - du kan med andra ord inte välja ut enskilda objekt som skall vara med.

En snabb överblick av Qlik Reporting Services ges i nedan video
Qlik Data Alerts

Det kan vara värt att lyfta upp Qlik Alerts i detta sammanhang. 

Qlik Data Alerts gör det möjligt för användare i en Qlik Sense applikation att skapa alarm när data går över/under en viss nivå.

Exempelvis kan ett larm aktiveras när lagersaldot går under en viss nivå eller när försäljningen går över ett visst belopp för en specifik produkt. Funktionen ger stöd för ett proaktivt och datadrivet arbetssätt som skapar fokus och driver aktiviteter vid rätt tidpunkt.

Läs mer om Qlik Data Alerts

Vad kostar Qlik Reporting Service?

Qlik Reporting Service är gratis för dig som har en Qlik Sense Enterprise SaaS prenumeration. Om du har en Qlik Sense Business prenumeration behöver du köpa till en extra licens.

Vad är skillnaden mellan Qlik Reporting Services och Qlik NPrinting?

Qlik Reporting Services...

  • ingår gratis i Qlik SaaS medan Qlik NPrinting måste köpas separat
  • är för dig som kör Qlik Sense Saas medan Qlik NPrinting bara kan användas för onprem installationer (både QlikView och Qlik Sense)
  • kan generera rapporter i PDF och Powerpoint medan Qlik NPrinting även kan skapa rapporter i Excel och Word format
  • kan köras direkt i webbläsaren medan Qlik NPrinting körs som en fristående applikation
  • medger fler sätt att distribuera rapporterna jämfört med Qlik NPrinting

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering