NPrinting - rapportstöd för din Qlik-miljö

Beslutsstöd

Qlik NPrinting

NPrinting - rapportstöd för din Qlik-miljö

Prata NPrinting med oss

Mer information till fler

Med NPrinting kan du formge, schemalägga och distribuera rapporter i din QlikView och Qlik Sense miljö. Återanvänd data och färdiga objekt från dina Qlik-applikationer och få stöd för både enkla och avancerade rapportupplägg.

Genom NPrinting kan du enkelt skapa rapporter som distribueras ut med rätt information till rätt person vid rätt tidpunkt och i rätt format. Skicka ut rapporterna centralt via e-post, spara ned dem i personliga foldrar eller publicera dem på webbplats / intranät. Med möjligheter att anpassa rapporterna individuellt kan du använda NPrinting för att effektivt sprida information till fler i verksamheten.

NPrinting på 3 minuter.

Varför NPrinting?

Check
Skräddarsytt format

Leverera snygga rapporter i populära format som t.ex. Excel, Word, PowerPoint eller PDF. Eller varför inte bädda in data eller en bild i ett e-mail ?

Check
Schemaläggning

Schemalägg rapporter så de alltid finns tillgängliga vid rätt tidpunkt. Flera gånger om dagen, veckovis, månadsvis, mer sällan - allt sker skräddarsytt efter era behov

Check
Flexibelt & anpassningsbart

Utforma dina rapporter utifrån mottagare, innehåll och ändamål vid ett tillfälle precis som du vill ha dem och låt sedan NPrinting göra jobbet i att automatiskt generera upp rapporternas innehåll.

Check
Distribution till rätt destination

Presentera data och rapporter med den leverans som bäst passar mottagaren. Låt rapporterna distribueras till en specifik mapp, via e-mail eller till ett intranät.

Check
Nå ut till flera

Med hjälp av NPrinting kan du sprida kunskap och insikter till passiva användare, både innanför och utanför organisationen, och låta dessa ta del av er data för att göra sina analyser.

Check
Sökning

Sök efter eller prenumerera på rapporter i webbportalen Qlik NPrinting NewsStand - en samlingsplats där rapporter kan förhandsgranskas och laddas ned.

Check
Villkorsstyrd analys

Bli notifierad eller få utskick vid specifika scenarier så att du aldrig missar när ett nyckeltal passerar en kritiskt låg gräns eller en glädjande hög sådan.

Check
Snygga enhetliga rapporter snabbt

Gör alla rapporter snygga och enhetliga och anpassa dem per mottagare vid behov. Förstärk känslan av ert eget varumärke och få bort tidsödande manuellt rapportarbete.

Vad kostar Qlik NPrinting?

Så fungerar NPrinting

quotesign

Istället för att personal lägger en hel arbetsdag varje månadsskifte på att manuellt dra ut rapporter, ligger dessa klara i olika mappar på morgonen, den första vardagen varje månad.

Patrik Persson, Controller YouCall
Se case

Prata NPrinting med mig

https://www.exsitec.se/hubfs/kristofer-round.png
Kristofer Gustavsson

Affärsutveckling

Vi ringer upp