Application-development-white

 

Budget & prognos
för Qlik Sense

Automatisera och accelerera din finansiella planering med Planacy.

  Spara tid

  Öka samarbetet 

  Arbeta datadrivet

Planera och se framåt


Spara tid, öka samarbetet och arbeta mer datadrivet med framtiden. Integrera Qlik Sense med Planacy och få en modern plattform för datadriven budget, prognos och planering.

Bättre finansiell planering

Automatisera tidsödande arbete

Arbeta tillsammans
och öka ägandeskapet

Agera snabbare
med bättre data

Vi har valt Planacy

 

 

 

Varför Planacy?

 


 

Spara tid

tid-process-vit

Få mer gjort på mindre tid och med bättre data. Automatisera tidsödande arbete för att hantera och säkerställa kvalité i mallar, modeller och data.

Med Planacy får du bort tidsödande manuellt arbete genom att hämta utfallsdata automatiskt från Qlik Sense och andra källsystem. Koppla ihop dina planeringsprocesser och styr arbetet centralt med ett kraftfullt workflow. Inmatningsmallarna blir rätt för varje användare och anpassas automatiskt efter roll och ansvar med hög säkerhet kring vilken data användaren får se och skriva in.

Med en robust process och effektiv datahantering kan du frigöra tid för mer värdeskapande arbete. Stötta verksamheten, analysera mera och se framåt med bättre lagda prognoser.

 

Öka samarbetet

tillsammans-process-vit

Öka samarbetet mellan ekonomiavdelningen och verksamheten och få en bättre uppdaterad bild av vart ni står och är på väg.

Med Planacy kan fler i organisationen bidra med sin kunskap och insyn i hur deras del av verksamheten går. Med en enkel process för att tilldela ansvar och skriva in och godkänna siffror så ökar engagemang och ansvar. Synliggör och lyft kommunikationen mellan varandra genom att kommentera och diskutera direkt inne i mallarna med trådade konversationer och automatiska notifieringar. 

Med en drivarbaserad modell, workflow och flexibla inmatningsmallar kan du komma ned på djupet samtidigt som du involverar fler längre ut i verksamheten. 

 

Arbeta datadrivet

data-process-vit

Ha tillit till arbetet och resultatet det skapar. Få en kvalitetssäkrad planeringsprocess som är anpassad för dagens behov samtidigt som den är flexibel nog för att anpassas för framtida förändringar.

Genom att integrera Qlik Sense med Planacy får du en sammankopplad datakälla med både bakåt- och framåtblickande siffror. Planacy ger stöd för att planera och se framåt med med automatiserad inläsning av utfallsdata och med dina viktigaste processer integrerad i en modell. Sätt datakvalitén i centrum med automatisering, inmatningskontroller, spårbarhet och stöd för drivarbaserad planering.

Med bättre och mer komplett data kan du reagera och agera snabbare och mer datadrivet vid avvikelser mot satta mål och planer.

Vanliga frågor

Vilka bolag passar Planacy för?

Ingen kund är den andra lik. Planacy används av organisationer och företag från många olika branscher. Medianstorleken för ett företag är en omsättning på 500msek med 100-250 anställda. Allt från mindre tillväxtbolag till storbolag med 1000-tals anställda använder Planacy.

Varför Planacy istället för Excel?

Med Excel
Många företag driver sitt budget- och prognosarbete med Excel, e-post och en stor arbetsinsats.
Vi ser att utmaningarna brukar komma när komplexitet, data och användande går upp.

Vanliga problem är att processen är:

  • personberoende - kompetensen kring och ansvaret för att driva och utveckla processen ligger på en person
  • manuell - mycket tid läggs på att hantera och kontrollera mallar, utfallsdata och inmatade siffror
  • svårkommunicerad - kommunikationen fastnar i Excel-ark och e-postmeddelanden vilket håller tillbaka effektivitet, samarbete och spårbarhet
  • Kvalitetskänslig - mycket kan gå fel i en Excel-driven process som att t.ex. fel version av mallen används, formler skrivs över och inmatningskontroller saknas

Resultatet är en personberoende process som tar tid att driva, underhålla och kvalitetssäkra. Finns det utrymme och tid för en tätare prognosfrekvens, scenario-hantering och mer analys? 

Med Planacy
Planacy är byggt för att hantera utmaningarna. Automatisera manuellt arbete, säkra datakvalitén, öka spårbarheten och få en integrerad och förvaltningsbar lösning för finansiell planering som inkluderar alla dina processer, data och användare. Med Planacy kan du planera och se framåt - snabbare, tillsammans och med bättre data. Nå målen och stärk den finansiella kontrollen genom att få stöd att reagera och agera fortare och mer datadrivet vid förändring.

OBS - för dig som vill gå över till Planacy men fortsätta använda Excel för visst arbete så går det bra. Data kan exporteras ut till Excel och data kan läsas in från Excel via en färdig connector.

Stödjer Planacy våra behov?

Utgångspunkten med Planacy är att alla företag planerar olika. Med detta som bakgrund är plattformen modulariserad, byggd för förändring och specialiserad på att stödja planeringsprocesser. Med Planacy får varje kund en lösning anpassad för sina behov och inte tvärtom.

Är du intresserad av att utvärdera Planacy? Med Planacy Workshop levererar vi ett lösningsförslag med dina processer, flöden och inmatningsvyer uppritade. Allt till fast kostnad och minsta möjliga tidsinsats.  

Hur integreras Planacy med Qlik Sense?

Planacy är teknikpartner till Qlik och har tagit fram en standardintegration mot Qlik Sense. Genom denna kan uppdaterad och kvalitetssäkrad utfallsdata läsas in automatiskt - från Qlik Sense in i Planacy och er planeringsprocess med tillhörande inmatningsmallar.

Med Qlik Sense har ni redan en datamodell på plats med tillhörande strukturer, data och logik. Genom att spegla denna data i Planacy behöver ni bara underhålla en datamodell vilket spar tid och underlättar förvaltningen.

Integrationen med Planacy påverkar inte er Qlik-installation, kortar ned tiden för ett införandeprojekt och ger er datamässigt en sammanhängande process för finansiell uppföljning och planering. All data ni producerar i Planacy kan även läsas tillbaka in i Qlik Sense för t.ex. mer avancerad analys. 

Se övriga Planacy-integrationer

Hur lång tid tar ett projekt?

Ett projekt tar i kalendertid 6-8 veckor beroende på komplexitet och storlek på lösningen du vill implementera samt antalet system du vill integrera.

Projekttiden kan hållas nere då Planacy är byggd som en modulär, anpassningsbar och molnbaserad plattform med en redan färdig Qlik Sense integration. Som konsultpartner har vi stor erfarenhet från många tidigare gjorda projekt vilket hjälper oss leverera rätt funktionalitet med hög kvalité och på rätt tid.

Vad kostar Planacy?

Planacy säljs med en prenumerationsbaserad licensmodell. Du betalar för antalet användare i miljön - inga extra avgifter tillkommer för testmiljö, administrativa användare eller för dotter- och moderbolag som ska ingå i samma lösning.

Avtal tecknas antingen för användande utan bindningstid eller på 12-24 månader. Du har alltid tillgång till senaste version av Planacy och möjlighet att vid behov skala upp och ner på antalet licenser.

Utöver licenskostnaden tillkommer kostnader för projekt och framtida förvaltning.

Vad skulle Planacy kosta er?
Gör en prisförfrågan så återkommer vi med ett estimat!

Vilka system kan data hämtas ifrån?

Planacy erbjuder färdiga connectorer mot många vanliga system samt möjligheten att skapa anpassade connectorer beroende på behov. Läs mer här

Stödjer Planacy rullande prognoser?

Ja! Med Planacy kan du arbeta med alla vanliga typer av förekommande prognoser som årsbundna, rullande eller sådana som sträcker sig över flera år.

För att snabba upp prognosarbetet erbjuder Planacy flera viktiga funktioner som:

  • Automatisering -  läs in utfallsdata automatiserat från Qlik Sense och övriga system och se avvikelser snabbt i dashboards och inmatningsmallar
  • Workflow - hanterar flöde, data, användare och mallar så rätt person får se rätt data och inmatningsmallar.
  • Dialog - kommentera, chatta och bifoga filer i process och mallar med stöd för att tagga användare, trådade diskussioner och notifieringar
  • Drivarbaserat - integrera dina viktigaste processer som t.ex. försäljning, personal, projekt och kassaflöde i en drivarbaserad datamodell. Gör det möjligt för verksamheten att ge input på verksamhetsnära begrepp och nyckeltal de har kunskap om och låt sedan Planacy översätta detta till ekonomiska utfall där varje ändring automatiskt slår igenom i hela datamodellen.

Stödjer Planacy scenarioplanering?

Ja! Med Planacy får du stöd att koppla ihop dina viktigaste områden med en drivarbaserad modell och parameterstyrd prognosprocess. Driv processen centralt och nå längre ut i organisationen så att medarbetare med god inblick i vad som driver deras del av verksamheten kan komma med input som sedan via drivarsamband översätts till ekonomiska utfall.

Förbered dig för framtiden och öka förståelsen för olika utfall och dess finansiella påverkan. Med data insamlad kan du enkelt (med smart automation i botten!) skapa olika scenarion där eventuella ändringar som görs i basmodellen slår igenom i dina olika scenarion. Se t.ex.hur lönejusteringar, valutakurser, elkostnader eller minskad försäljning påverkar ert resultat och kassaflöde.

Kan jag se utfallet i Planacy?

Ja! Allt utfall läses löpande in från Qlik Sense vilket gör att du kan jämföra det med med din lagda budget och prognos. Data du producerar i Planacy kan även läsas in Qlik Sense om du t.ex. vill göra en mer avancerad analys, skapa datadrivna larm och få med framåtblickande data i dina rapporter.

Konsolideras data snabbare med Planacy?

Ja! Med Planacy görs konsolideringen av inmatad data i budget- och prognosarbetet automatiserat och samtidigt i hela modellen. Genom att integrera användare, processer och data i en lösning samt och ha effektiva input-kontroller säkerställs bästa möjliga datakvalité och dataöverblick.

Är Planacy endast till för FP&A?

Nej! Planacy är byggd för att vara ett effektivt och lättanvänt verktyg för både administratörer och användare. Beroende på roll och ansvar ser alla olika delar av lösningen, processerna, inmatningsmallar och dashboards.

Med Planacy kan fler i organisationen bidra med sin kunskap och insyn i hur deras del av verksamheten går. Det stärker ansvarstagandet, kvalitén på planerna och den löpande framåtblicken. Med bättre data kan controllers och andra ansvariga reagera och agera fortare och mer datadrivet vid förändringar som riskerar påverka måluppfyllelsen och det finansiella utfallet.


Planacy

- en modern plattform för
datadriven finansiell planering

Spara tid genom att automatisera, förenkla och integrera era budget- och prognosprocesser

Öka samarbetet med tydligare ansvar, bättre kommunikation och verksamhetsnära input

Arbeta datadrivet och se tydligare framåt med uppdaterad, komplett och integrerad data

Se möjligheterna med Planacy och en datadriven finansiell planering. Kontakta oss!

 


Varför Exsitec?

 

 

 

 

 

3 (2)-1

4000 kunder
i Norden

Exsitec har hjälpt företag att digitalisera sina verksamheter i över 20 år och tillsammans med våra kunder har vi genomfört tusentals projekt.

2 (7)

Långsiktiga
kundrelationer

Med en tydlig förvaltningsmodell utvecklar vi kundrelationer där vi skapar värde för våra kunder, på kort sikt såväl som på lång sikt.

1 (4)

Vi kan
 integration

Med lång erfarenhet av systemstöd förstår vi de digitala behoven och kan skapa en kraftfull helhetslösning av era verksamhetsstödjande system.

 

 

 

 

Prata Planacy med mig

Med mig kan du prata om allt som rör Planacy - från teknik, projekt till licenser. Ta kontakt direkt eller fyll i dina uppgifter så hör jag av mig.

hakan-hellmer-v6-1

Håkan Hellmér

Affärsutveckling