Digitalsmart Ekonom

AI för ekonomer

AI-snacket går varmt ute i Sveriges näringsliv just nu och vi ser redan exempel på företag som implementerat AI sina processer och i vissa fall ersatt personal med AI. Kundtjänstområdet är ett sådant exempel och det pratas också om att AI är en kompetens som allt fler, inklusive ekonomer, behöver skaffa sig. 

Kan vi då tänka oss att AI blir en del av våra ekonomiavdelningar i närtid, och i så fall på vilket sätt?

- Vår egna AI-expert, Adam Gustavsson, ger svar på tal. Längst ner i artikeln hittar du även ett litet AI-lexikon.

 

 

 

 

Hej Adam! Du har ju länge hållit på att experimentera med AI och håller dig löpande uppdaterad på vad som sker inom området. Vad är det med AI som du tycker är så spännande och intressant? 

Det jag tycker är mest spännande är att AI nu är för alla. Tidigare har bara riktigt stora bolag haft resurser att använda sig av AI. När ChatGPT, och andra AI-baserade chattar, kom så öppnades fältet plötsligt upp även för små bolag. Den som kan dra nytta av de nya verktygen i sitt dagliga arbete har fördelar gentemot konkurrenterna.

Finns det några tydliga fallgropar i användandet av AI?

Dessa chatbotar som bygger på såkallad LLM, Large Language Models, har tränats på i princip all text som existerar i världen vilket gör att de har oerhört mycket “kunskap”. Det gäller dock 

att se upp så man inte litar för mycket på dem.De har en tendens att skriva saker som låter rimliga men som är felaktiga. Ju mer man använder dem desto lättare är det att upptäcka när de hallucinerar, säger Adam.

AI i siffror

I chefsrapporten “AI, chefen och makten” från rekryteringsbolaget Signpost berättar de svarande cheferna att:

- 92 % av de svenska cheferna räknar med att öka sin användning av AI framöver. 

- 88 % är inte rädda för att bli av med det egna jobbet, samtidigt tror 25 % att AI kan leda till uppsägningar av anställda.

- 62 % tror att AI har potential att göra ledarskapet mer personligt.

- 49% använder inte AI i sitt arbete ännu.

- 42 % har inte kommit igång med AI ännu på grund av tidsbrist.

På vilket sätt ser du att AI kommer leta sig in på ekonomiavdelningarna och i våra ekonomers vardag?

Jag tror att det finns två ganska skilda sätt. Dels kommer sannolikt ekonomisystemen i framtiden få fler funktioner som baseras på AI och det kommer förenkla och automatisera för ekonomiavdelningarna. Men innan dess kan faktiskt ekonomer effektivisera sitt eget arbete med ChatGPT eller andra liknande chat-bottar. 

Man utför ju väldigt ofta som ekonom olika typer av dokument och sammanställningar som ligger lite vid sidan av ekonomisystemet, där man plockar data från olika system och med olika format. Där är ChatGPT väldigt bra på att hjälpa till med ett sådant arbete. Man brukar ju säga att LLMs inte kan räkna men betalversionen av ChatGPT kan faktiskt det. Den skriver kod som sedan körs och på så sätt kan den göra tillförlitliga beräkningar.

Riskerar människan, ekonomen i detta fallet, att ersättas av AI på sikt? 

AI kommer underlätta för möjligheten att automatisera fler flöden för ekonomer, men ekonomiavdelningen är ju en avdelning vars arbete kräver stor kontroll, så jag tror att en människa kommer att vara delaktig länge än. Jag tänker att medarbetare på ekonomiavdelningen får utkast från exempelvis ChatGPT som man sedan granskar och godkänner. Man kan till exempel jämföra med självkörande bilar, för några år sedan trodde många att bilar skulle kunna köra helt själv i alla lägen. Det visade sig vara svårare än man först trodde. Självkörande funktioner finns nu, men en människa måste ändå alltid vara beredd att gripa in. Lite så tror jag att det kommer bli med användandet av AI på ekonomiavdelningarna framöver också.  

Om man vill bygga kompetens inom AI nu, kanske som ledare av en ekonomiavdelning, hur och vart tycker du att man skall börja?

Jag tycker man skall köpa in ChatGPT till sina medarbetare. Betalversionen är avsevärt bättre än gratisversionen, så den rekommenderas. Sedan är det bara att börja testa sig fram. Det finns gott om tips att komma över via en enkel googlesökning och dessutom skall man ha med sig att OpenAI, som står bakom ChatGPT, inte använder dina frågor för att träna nästa version av verktyget. Det gör att man inte behöver oroa sig för att känsliga siffror hamnar på villovägar, vilket är en vanlig, orolig fråga som många har.

 

Litet AI-lexikon

ChatGPT: Den första AI-baserade chat-boten som blev populär. Den fick 100 miljoner användare på bara 2 månader. Drivs av företaget OpenAI.

Gemini: Googles motsvarighet till ChatGPT. Den var länge väsentligt mycket sämre men är nu ganska nära i förmåga.

Prompt: Den fråga eller instruktion du skriver till en AI chat-bot

LLM: Large Language Model, stor språkmodell. Samlingsnamn på AI-modeller som hanterar text. 

Context length: Hur lång prompt som en LLM kan hantera. Lång context length innebär att man kan skriva en lång instruktion, kanske med exempel på vad man gjort tidigare och så vidare. Då blir svaret ofta bättre.

Token: LLMs hanterar inte text, bokstav för bokstav, utan texten delas istället upp i tokens som representerar ord eller delar av ord. Vanliga ord har egna tokens och ovanliga ord blir flera tokens. I genomsnitt är en token 0.75 ord.  Context length mäts i tokens.

 

Läs fler artiklar för ekonomer:

Så IT-säkrar ni ekonomiavdelningen | Exsitec

3 min

Så IT-säkrar ni ekonomiavdelningen | Exsitec

Såhär IT-säkrar ni ekonomiavdelningen i 3 steg och göra det betydligt svårare för potentiella angripare att få åtkomst...

Kommunicera kreativt kring er årsredovisning | Exsitec

3 min

Kommunicera kreativt kring er årsredovisning | Exsitec

Att kommunicera sin årsredovisning på rätt sätt, både internt och externt, är mycket viktigt av flera anledningar....

Få koll på de största ERP-trenderna | Exsitec

3 min

Få koll på de största ERP-trenderna | Exsitec

Trendspaning om vilka de största ERP trenderna kommer vara under 2024 och framåt!

 

Läs fler artiklar från Digitalsmart Ekonom

Skribent: Pernilla Chis

Har du funderingar kring artikeln, Digitalsmart Ekonom eller digitalisering? Kontakta mig direkt eller via formuläret!

Pernilla Chis Profilbild rund

Pernilla Chis