Från Controller till
IT-konsult

Kanske är det inte så självklart, men steget från Controller till IT-konsult är inte så stort som man kan tro. Controlling digitaliseras och man förväntas kunna hantera IT-system i större utsträckning. Analys är det man gör till vardags och därmed ligger BI och IT-ekonomi som en logisk möjlighet som öppnar upp sig för Controllers. I en ständigt föränderlig värld där analys blir mer och mer viktigt kan ett kliv in i IT-ekonomi vara ett gott strategiskt val för att hänga med i utvecklingen av Controller-rollen och vara attraktiv på arbetsmarknaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Exsitec har vi många kollegor som gått från att ha en roll som Controller på bolag och organisationer i en mängd olika branscher. Att på riktigt ha en förståelse för kundens behov skapar ett förtroende och möjliggör för oss att hålla det vi lovar i våra projekt. 

Hur kan då en sån resa se ut, från Controller till IT-konsult? Vi har frågat Tove Rustas Weigurd, leveransområdesansvarig, om hennes egen och andra kollegors resa från Controller till konsult. 

White-Light Gray

Tove-rustas-rund

 

Tove Rustas Weigurd

Tove har en bakgrund som Civilekonom och Controller på bl.a. Kronans Apotek, där hon var kravställare för BI-systemet. 2016 bestämde hon sig för att ta klivet från Controllerrollen till tech-sidan och bli BI-konsult.

Vad var det som lockade dig med att bli konsult?

Jag lockades av tanken på en mer varierad arbetsvardag, som inte var cyklisk. Som Controller arbetar du ju enligt “ekonomiåret”, med budgetar, månadsavslut, årsbokslut och så vidare.
Ekonomiåret är ju spännande men jag ville arbeta med det på ett annat sätt, med varierande projekt för att underlätta det praktiska arbetet hos olika ekonomiavdelningar.

Dessutom såg jag det som ett strategiskt karriärsteg, att fördjupa min tekniska kompetens och kunskap om de stödjande systemen. Skulle jag inte trivas vet jag att jag alltid kan gå tillbaka till Controller-rollen med ytterligare spetskompetens. Här är jag dock, 7 år senare, kvar på Exsitec.

 

Måste man vara tekniskt kunnig?

Många Controllers som söker till oss är oroliga över att de inte skulle ha tillräckligt med teknisk erfarenhet. I början kan det absolut kännas som att man tekniskt ligger back jämfört med de med teknisk bakgrund, men allt eftersom man mognar i sin roll inser många att alla konsulter inte måste vara supertekniska. Det viktigaste är att leveransteamet tillsammans lyckas täcka upp spektrat från verksamhetsförståelse till teknisk lösning.

De med teknisk bakgrund får samma utmaning i att lära sig verksamhetsförståelse och basal redovisning, sådant som en Controller redan kan.

Starta som Controller eller starta som IT-konsult?

När jag ställt frågan till våra medarbetare har alla uttryckt att de utan tvivel skulle välja att först ha en bakgrund inom verksamheten och lära sig systemet sen, flera tycker det har möjliggjort för dem att lyckas snabbare som konsult. Många uppelever att de idag kan ta rollen som bryggan mellan IT och verksamhet. Den som pratar bådas språk.


Lägg till en rubrik (Instagram-inlägg (fyrkantigt)) (5)

 

 

 

 

 

 

 

Lägg till en rubrik (Instagram-inlägg (fyrkantigt)) (12)

 

Hur är blandningen på dina kollegors bakgrund?

Den kollegiala samvaron och stödet vi har i varandra just nu är väldigt bra. Med det sagt vill vi ju växa och bli fler och då skulle jag gärna se att vi stärkte upp på verksamhetssidan och även på den mer tekniskt tunga sidan. De rollerna är våra ankare.

 

 

 

 

 


Hur är VI-känslan som konsult?

Känslan är peppande stark! En nyckel till det är till viss del att vi Exsitecare inte är resurskonsulter. Som företag och som affärsområde gör vi mycket aktiviteter tillsammans, både kompetensrelaterade som rent sociala, på och utanför arbetstid.

 

Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut som konsult?

När man kommit in i rollen som konsult och lärt sig systemet så finns det stora möjligheter att utvecklas. På ett företag som Exsitec, med ett brett erbjudande mot många branscher, kan man bli vass på flera olika system och områden. Vill man senare gå tillbaka till controlling har man snarare gjort sitt CV vassare med systemkunskap. Det här är en ny karriärväg som dykt upp på marknaden!

 

Vad tycker medarbetarna är det roligaste med rollen?

Många uttrycker att det roligaste är att i dialog med kund effektivisera deras nuvarande budgeteringsprocess och få möjlighet att vara kreativ i att hitta passande och hållbara tekniska lösningar inom Planacy.

 

 

 

 

 

Lägg till en rubrik (Instagram-inlägg (fyrkantigt)) (11)

Hur mycket IT måste man kunna för att jobba med Planacy?

Man behöver inte vara en fena på programmering, men man behöver förstå vad kunden vill ha! Inte vara teknisk analfabet, men absolut ingen programmerare. Controllers är ofta bra på Excel, vilket är ett tekniskt avstamp. Kollegor kan  såklart vara mer tekniska än en själv. Det bästa teamet är det som har både teknisk och icke teknisk kompetens!

Att tillsammans med kompetenta medarbetare lyckats med någon riktigt svårt ger en stor tillfredsställelse. (12)

Ledig tjänst

Konsult Budget & Planering/BI med inriktning mot Planacy

 

 

 

 

 

https://www.exsitec.se/hubfs/Emma%20Billenius.png

Emma Billenius

HR-chef

Kontakta mig