Kontakt

Lager & logistik

För lagerförande bolag är lagerhanteringen, inköpprocessen och logistikflöden avgörande områden. Det är här färgen på sista raden avgörs - gör det effektivt.

Lagerhantering i mobilen Inköpsoptimering i molnet

Lager och logistik innehåller flera processer 

Oavsett hur ert lager är uppsatt är det en omfattande uppgift att hantera stora mängder varor och många artikelnummer. I takt med att verksamheten växer blir det svårt att inte överbelasta inköps- och lagerpersonalen. 

För de olika processerna inom området lager och logistik finns det olika tekniska lösningar att hjälpa på vägen. 

 

Lagerstyrningssystem - Här ingår även inköpsoptimering och eftersom att lagret och artiklarna i lager utgör kärnan i alla lager är detta ofta ett av de mest värdefulla och kritiska systemstöden. Inköpsprocesserna blir allt mer komplexa och att hantera dessa manuellt leder ofta till fel och är svårt att skala.

Video: 2 min om inköpsstöd med Eazystock

 

 

Lagerhanteringssystem - Warehouse management software, eller WMS, stöttar själva arbetet i lagret. Processer och uppgifter så som att ta emot gods, flytta gods och leverera gods på ett effektivt sätt.

Video: 2 min om WMS med Bitlog

 

Med den nya lösningen får vi ett förbättrat order-lager-fakturerings-flöde och bättre verktyg för uppföljning och rapportering genom hela vår koncern

Gabriel Ingemarson CFO, Linas Matkasse
Se case