System för lagerverksamheten

Hantera alla era lagerprocesser digitalt för en mer effektiv arbetsvardag med minimerad risk för manuella fel.

 

Lager och logistik  innehåller fler processer 

Oavsett hur ert lager är uppsatt är det en omfattande uppgift att hantera stora mängder varor och många artikelnummer. I takt med att verksamheten växer blir det svårt att inte överbelasta inköps- och lagerpersonalen. 

För de olika processerna inom området lager och logistik finns det olika tekniska lösningar att hjälpa på vägen. 

Är du osäker på vilket system som är rätt för din lagersverksamhet? Låt oss guida dig.

välj rätt IT-stöd till er lagerverksamhet

Lagerstyrningssystem

Ett lagerstyrningssystem säkerställer att rätt antal produkter finns, vid rätt tidpunkt och på rätt plats. Ett lagerstyrningssystem används för att optimera, analysera och simulera lagret. Med hjälp av systemet kan beslut kring leveranskedjan tas som grunda sig i data, snarare än en känsla.

I lagerstyrningssystem ingår även inköpsoptimering. Eftersom lager och artiklarna i lager utgör kärnan i alla lager är detta ofta ett av de mest värdefulla och kritiska systemstöden. Inköpsprocesserna blir allt mer komplexa och att hantera dessa manuellt leder ofta till fel och är svårt att skala.

Lagerhanteringssystem

Lagerhanteringssystem eller Warehouse management software ofta kallat WMS, stöttar själva arbetet i lagret. Processer och uppgifter så som att ta emot gods, flytta gods och leverera gods på ett effektivt sätt.

Bitlog är ett komplett WMS-system för lagerhantering. Systemet är papperslöst med gränssnitt i surfplattor, handscanner och voicepicking-möjlighet. Bitlog kompletterar er befintliga eller nya affärssystemlösning och ser till att ni får effektivitet i ert lager.

Light Gray-Gray

Webinar: Modernisera lagret

Lär dig allt om möjligheterna med ett modernt lagerhanteringssystem.

Missa inte uppföljande delar i webinarserien - Vi djupdyker i de olika lagerhanteringssystemen 

liseberg
De största vinsterna med Bitlog är att det är ett enkelt program. Vi har mycket säsongsanställd personal som arbetar här en kortare tid och processen för att lära upp dem har vi effektiviserat med hjälp av Bitlog
Robert Walser Lindberg    |    Lagerchef, Liseberg

Missa inte att ladda ner guiden: Välj rätt IT-system för att optimera er lagerverksamhet

Till guiden

https://www.exsitec.se/hubfs/Jakob%20Fredin.webp

Jakob Fredin

Affärsutveckling

Mobil: 076 339 71 97
Epost: jakob.fredin@exsitec.se

Vad undrar du om lagersystem?