Marcus Eriksson
Marcus Eriksson
kontakta mig

Automatisera logistikflödet med Visma.net

Automatisera logistikflödet med Visma.net

Med Visma.net logistik kan du förenkla hanteringen av lagerförda artiklar genom stora delar
av logistikflödet. Med ett lagerhanteringssystem som Visma.net får du och ditt företag
effektivare kundservice med bland annat bättre lagerkontroll och lageröversikt.

Läs mer om lagerhanteringssystem  

I detta blogginlägg kan du läsa om hur du kan automatisera ditt logistikflöde för artiklar i några olika delar av Visma.net. Från mottagande av försäljningsorder till nytt utskick att inköpsorder.

Från försäljning till inköp

Försäljningsordrar som skapas upp i systemet kan rutinsättas, vilket gör att Visma.net automatiskt skapar upp olika utleveranser under en viss tid på dagen. Tiden som detta ska ske går att justera i rutinen. I samband med utleveransen skickas en faktura till kund, vilket uppdaterar lagersaldot. Ett beställningsförslag kommer då att skapas ifall det nya lagersaldot understiger nivån för beställningspunkterna på artiklarna. Beställningspunkterna ställer man antingen in själv eller så låter man systemet analysera fram dem. Detta kräver dock att det finns lagertransaktioner på de artiklarna sen tidigare, eftersom Visma.net måste ha data att analysera ifrån.

Att låta systemet använda sig av historisk data för att ta fram nya beställningspunkter är däremot en väldigt stark kvantitativ metod för att ni ska få en bättre överblick på efterfrågan i er supply chain. Metoden tar fram inköpsordrar med optimerade inköpskvantiteter och minskar på så sätt lagervärdet och särkostnaderna. 

Även rutinen i Visma.net som hanterar beställningsförslagen går att automatisera, vilket innebär helt enkelt att olika förslag på inköpsordrar kommer att skapas till respektive leverantör. Antalet inköpsordrar som skapas beror på vilken förhandsvald leverantör vi ställt in på artikelkortet.

Sista steget är att skicka ut inköpsordern till kund via exempelvis e-post. Även detta steg går att automatisera ifall de finns en mailadress inlagd på leverantören.

Fördelarna med ett automatiserat logistikflöde

Fördelarna med att automatisera ditt logistikflöde är många. Man sparar tid genom att man slipper extra handpåläggning mellan försäljning och inköp av artiklar. Anställda kan fokusera på annat och vi minimerar risken för brist och fel på lagersaldot.

Logistikmodulen i Visma.net har även andra funktioner för bland annat inventering, strukturartiklar och parti- och serienummerhantering. 

Läs mer om modulen för logistik

 

Har du fler frågor om VIsma.nets logistikmodul eller någon annan del av systemet så är du hjärtligt välkommen att kontakta oss.

Läs mer om Visma.net

Kontakta skribenten

Marcus Eriksson
Marcus Eriksson