Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Kundresan - från försäljning till förvaltning

Kundresan - från försäljning till förvaltning

Vid köp av ett nytt system, hur kan du som kund vara säker på att leverantören tar hand om er resa från försäljning till förvaltning utan att tappa värdefull information mellan stolarna? För varje överlämning i kedjan från försäljning till förvaltning så faller ofta viktig kundkunskap bort.


Klassiskt arbetssätt

Ett vanligt sätt att arbeta på är att man använder sig av olika konsulter för varje del i kundresan. Den konsult som är involverad i införsäljningen lämnar över uppdraget till projektledaren vid projektstart. Projektledaren i sin tur lämnar över till ytterligare en konsult som är ansvarig för förvaltningen. På så vis föreligger stor risk för kunskapstapp mellan de olika faserna i kundresan.

Bild 1 ploflo

Läs mer om projektverktyg

Exsitecs arbetssätt 

Exsitecs modell för att undvika kunskapstapp är "överlappning", det vill säga att kunskapen finns med hos en eller flera nyckelpersoner under hela kundresan. Det bästa ur ett projektperspektiv är att de konsulter och beställare som involverades i införsäljningen också är en del av projektteamet. Detta är dock inte alltid praktiskt möjligt, även om både leverantör och kund önskade att det gick. Försäljningsprocessen tar i regel flera månader och det är aldrig helt säkert om och när det blir ett projekt av affären. Detta kan innebära att konsulter är allokerade i andra uppdrag den dag man vill starta upp projektet. Exsitec försöker alltid säkerställa att lösningsarkitekten eller konsulten med ansvar för för det viktigaste systemet är en del av projektteamet. På så sätt får man en smidig överlappning. Samma problematik liknas ofta från kundsidan och löses på liknande sätt, även om vi nedan visar leverantörsperspektivet.

Exemplet nedan illustrerar hur det kan se ut i en leverans av flera system inom samma projekt, där lösningsarkitekten varit involverad i försäljningsarbetet och även deltar kontinuerligt under projektets gång. Projektledaren får en överlämning från sälj och kan samarbeta med lösningsarkitekten som har mer information från projektets initiering och som också tar vid som förvaltningsledare.

Bild 2 plofloExempel på överlappning vid ett större uppdrag

 

En annan variant av överlapp som används på Exsitec är där huvudprojektledaren lämnar över förvaltningen till en lämplig delprojektledare, förslagsvis den som ansvarat för det största eller viktigaste systemet under projektet. Samma konsult har eventuellt också varit med under införsäljningen (presale).

Bild 3 ploflo

Varför Exsitec?

Genom att arbeta med överlappning kan mer tid ägnas åt förverkligande av det arbete som lagts ner tidigare i flödet, snarare än att tid läggs på att förstå tidigare genomförd behovsanalys. En investering i ett nytt system görs för att ett beslut har tagits om att det är en viktig del i er fortsatta utveckling, och det är därför viktigt för oss på Exsitec att se till att tiden läggs på rätt saker. Givetvis stöds allt arbete med dokumentation etc., men verkligheten är att man aldrig kommer ifrån personberoendet, även om det kan i vissa fall kan vara önskvärt. Att jobba i vattenfall efter detaljerade specifikationer hör till historien, där man idag istället låter lösningen växa fram på ett agilt sätt, vilket kräver mer involvering från projektdeltagarna. Lösare och mjukare krav kan vara svårdefinierade, vilket lättast löses med en tät dialog kring just de arbetsmetodiska och ickefunktionella frågorna.

Vi på Exsitec ser att den personliga relationen är ytterst värdefull för att er kundresa ska bli så bra som möjligt, och det är viktigt för oss att vårda den genom att överlappa kompetenserna och erfarenheterna under hela resan, från första kontakt till förvaltning.Vill du bli kontaktad av oss? Klicka här

 

Är du nyfiken på vidare läsning? Kolla detta blogginlägg om konsten att beställa agila systemprojekt. 

Konsten att beställa agila systemKontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering