Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Vad är NEXT - vi går igenom det digitala projekt- och byggverktyget

Vad är NEXT - vi går igenom det digitala projekt- och byggverktyget

NEXT är ett projektverktyg anpassat för bygg-, mark- och entreprenadbranschen skapat för att ge en digital plattform för samtliga medarbetare i verksamheten.

Systemet är så kallat molnbaserat vilket gör att man enbart behöver ha tillgång till en webbläsare via mobil, surfplatta eller dator. Att välja molnbaserade system innebär även kontinuerliga uppdateringar av mjukvaran och på samma gång ingen egen IT-drift för organisationen.


Kostnaden för verktyget är användarbaserat vilket gör det väldigt skalbart beroende på låg- och högsäsong, antal anställda och projektstorlek.

NEXT är även ett projektverktyg som är enkelt att integrera till ditt affärssystem eller ERPsystem. Vilket gör att mycket av den informationen som krävs kan synkroniseras mellan de båda systemen. Läs mer om hur NEXT kan integreras här.


Fördelar projektverktyget innebär för de olika användarna

Yrkesarbetare

Yrkesarbetare använder sig av den mobila enheten ute på arbetsplatsen och rapporterar in sin tid, det material samt den maskin som använts. Användaren väljer om det ska rapporteras in på projektets grundåtagande nivå alternativt på en annan arbetsorder eller ÄTA. På så vis kan NEXT på ett enkelt sätt hålla isär såväl kostnadsuppföljning som fakturering på projektet och ÄTA.

Verktyget är byggt för att vara enkelt och registreringen kräver inte mycket tid från personalen på plats.

Projektledare & tjänstemän

Tjänstemän och projektledare använder vanligtvis såväl mobil som NEXT i webbläsaren på datorn och kontrollerar samt godkänner inrapportering från fält. De får en överblick på personal, tidsåtgång och projektens utveckling och kan fördela resurser där de behövs.

De kan även automatiskt sköta fakturering till uppdragsgivare via systemet.Funktioner i mobilversionen

I den mobilanpassade versionen av NEXT kan medarbetare förutom att registrera tid på projekt även få tillgång till en mängd olika funktioner, här är några av dessa:

Tillgång till dokument och ritningar

Via verktyget finns tillgång till dokument som laddats upp på projektet och som markerats som tillgängliga från mobilen. Detta kan exempelvis vara ritningar och avtal.

Byggdagbok

En elektronisk version av den klassiska byggdagboken tillgänglig i mobilen, vilket gör att projektledaren slipper använda papper och penna ute i fält.

Personalliggare

En uppskattad funktion i den mobila klienten även personalliggaren, som är enkel att använda både för yrkesarbetare och platschef/projektledare.

ÄTA – Ändringar, tillägg & avvikelser

Den funktionen som våra kunder framförallt uppskattar i den mobila klienten är möjligheten att lägga upp nya ÄTA i fält. Dessutom kan mobilanvändare skicka ut ÄTA till kund för godkännande eller få en signatur direkt i mobilen. Statusen på respektive ÄTA kan sedan styras från mobilen, där den kan gå från Förfrågan till Beställd, Utförd och slutligen Fakturerad.

Vid tidsrapportering skiljer systemet på projektets grundåtagande och ÄTA, vilket gör att inrapporterade tider, material och maskin registreras rätt mot kunden direkt ute i fält.


Funktioner i webbversionen via dator

Smidigare fakturering

Efter att de inrapporterade tiderna blivit godkända är de alltså redo för fakturering, vilket görs i den webbaserade klienten av NEXT via dator. Eftersom all projekt- och kundinformation finns i NEXT är det smidigt att fakturera direkt från verktyget. När fakturan är godkänd av ekonomiavdelningen låses den och synkroniseras med bokföringen i affärssystemet per automatik via integrationen. Sedan är fakturan redo att skickas till kund direkt från NEXT som EDI (e-faktura), pdf eller i pappersformat. Kundfakturautskicken är kompatibla med PEPPOL, vilket gör att det är smidigt att även skicka fakturor till kunder inom offentlig sektor eller andra mottagare som kräver det formatet.

 

Projektuppföljning på budget

En stor styrka i webbklienten är projektuppföljningen. I början av ett projekt är det vanligt att sätta en budget, ofta baserad på det anbud som skickats ut till kunden och/eller en ytterligare kalkyl. Under projektets gång rapporteras tid och nyttjat material, leverantörsfakturor registreras och kundfakturor skapas. Dessa kostnader och intäkter registreras på projektet och kan jämföras med budgeten i prognoser. Med NEXT får man på så vis en realtidsuppföljning på sina projekt.

Prognoser - Håll koll på lönsamheten

Det går snabbt och enkelt att skapa en prognos i NEXT, som kan jämföras med tidigare prognoser, budget och projektets nulägesbild. Detta gör det möjligt för såväl projektledare som ekonomer och VD att följa upp projektens ekonomi både löpande till vardags och vid projektslut.

Successiv vinstavräkning

En annan välanvänd funktion i NEXT är den som räknar fram en successiv vinstavräkning. Den successiva vinstavräkningen kan både räknas fram på ett enskilt projekt och totalt på hela bolaget för en bestämd tidsperiod.

Prishantering

I NEXT kan priser styras på kund genom en bestämd rabatt eller ett bestämt påslag. Dessutom kan administratörsanvändare sätta kund- eller projektspecifika priser på artiklar såsom material och maskiner. Utöver detta finns även funktionalitet för att sätta ramavtal som kan kopplas till projekt eller arbetsorder.

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering