Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Webbshop från A till Ö

Webbshop från A till Ö

Detta är tredje och sista delen i en serie om att skapa en skräddarsydd webbshop. Om du vill läsa första delen kan du klicka här.

Om ni kommit fram till att er verksamhet behöver kompletteras med en webbshop kan vägen fram tills att den börjar ge resultat kännas lång och snårig. Hur ska webbshoppen bli en naturlig del av verksamheten? Hur vill kunderna interagera online? Hur kan webbshopen fortfarande vara relevant om fem år?

Vi på Exsitec har lotsat många verksamheter med många olika behov på den vägen. Med åren har vi finslipat vår process och blivit bättre för att på ett effektivare sätt hjälpa just er komma i hamn. Såhär kan det gå till om ni vill påbörja er väg framåt tillsammans med oss:

First things first

Något som vi alltid gör vid uppstarten av ett projekt är att ha en eller flera workshops med kunden. Under workshopen arbetar vi tillsammans fram vilka som är era viktigaste behov och vilken funktionalitet som krävs för att uppfylla era krav. För att komma fram till kärnfulla insikter på ett effektivt sätt använder vi oss av en metod som heter User Story Mapping*. I enkla drag går det ut på att vi går igenom vad er kund gör på webbshoppen för att uppnå sina mål. Det kan t.ex. börja med att användaren loggar in, söker efter produkter, lägger till dem i varukorgen och sedan beställer. Det här bryts sedan ner och definieras mer detaljerat för att komma fram till vad det kommer kräva av webbshoppen. Outputen blir ofta något vi kallar User Stories (läs om det här) som blir en bra grund för att ta nästa steg i processen.När vi sedan byggt oss en helhetsbild av applikationen och ni är nöjda är vi beredda att gå vidare till nästa fas.

Utveckling

När vi vet vad vi ska göra är det dags för oss att börja utveckla er webbshop. Våra agila systemutvecklingsmetoder, även kallat lättrörliga metoder, ser till att ni hålls informerade och delaktiga under hela processen och att rätt sak utvecklas i rätt tid. Då webbshoppen är en förlängning av er verksamhet är det viktigt att ni är högst närvarande i dess utveckling så att era kunder känner igen er i den. Utvecklingen delas upp i flera iterationer som separeras av tid för testning, granskning och uppdaterande av projektplanen.

Första Iterationen

Den första iterationen är ofta helt ägnad åt att skapa en slags fungerande prototyp. Med endast den mest essentiella funktionaliteten utgör detta ett utkast som vi tillsammans med er kan granska och utvärdera för att försäkra oss om att vi är på rätt spår och att detta verkligen är vad ni har behov av. Nu kan vi tillsammans fatta bättre beslut om vad vi ska göra framöver.

Övriga Iterationer

Från diskussionerna efter föregående iteration tar vi med oss de viktigaste utvecklingspunkterna och börjar arbeta på dessa. Övriga punkter sparar vi till senare iterationer. Hur lång en iteration är eller hur mycket den innehåller varierar efter projektets storlek och utvecklingstakt. I slutet av varje iteration möts vi och gemensamt går igenom och testar vad som har gjorts. Därefter börjar planeringen för nästkommande sprint där vi diskuterar vad som är viktigt att fokusera på nu eller vad som behöver ändras. På detta vis kommer er webbshop att bitvis ta form. Med flera små välplanerade steg tar vi fram er lösning tillsammans med er.

Leverans

Efter sista iterationen övergår projektet till en överlämningsfas. Webbshoppen är så gott som klar, nu ska ni få ta över den. Detta börjar med att applikationen installeras i en testmiljö där vi tillsammans kan försäkra oss om att allt fungerar som det ska. Ju mer gediget vi testar desto mindre blir risken att oväntade fel dyker upp i framtiden. Efter de sista justeringarna installeras webbshopen på riktigt; er produktdata hämtas och era betalningsalternativ kopplas upp. När detta är gjort är webbshoppen redo att möta era kunder!

Vårt samarbete tar dock inte slut för det. Vi kommer ha löpande kontakt med er för att se att allt går som det ska, framförallt till en början. Vad som händer med er webbshop därefter får ni bestämma. Oavsett vad som sker är vår förhoppning att vi gjort vägen för er verksamhet mot en digitalare framtid lite lättare.

Detta var sista delen i serien om att skapa en skräddarsydd webbshop och hur det praktiskt går till. Är du intresserad av mer information kan du läsa mer om att utveckla en skräddarsydd lösning eller kontakta oss. 

-> Läs del 1 här

-> Läs del 2 härSkräddarsy din digitala lösningJag vill veta mer - kontakta mig

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering