Att jobba på Exsitec - En artikelserie i 6 delar

Del 6: Ekonomisk stabilitet

De senaste åren har präglats av en osäker ekonomi för många bolag. Det är därför inte konstigt att företagets ekonomiska stabilitet har blivit allt viktigare för jobbsökande och  idag står det som en av de mest centrala frågorna för young professionals. Arbetssökande tar sig tid att noggrant väga sina alternativ, med en djupgående förståelse för hur det rådande ekonomiska klimatet kan påverka deras karriärval och framtidsutsikter. I detta sammanhang blir det av viktigt för arbetsgivare som Exsitec att visa på hur vi jobbar för att vara just en stabil arbetsgivare för kandidaterna.

 

 

 

 

 

 

 

 

För young professionals i Sverige står inte bara önskan om en konkurrenskraftig lön i fokus, utan även behovet av en trygg och stabil anställning – ett begrepp som sträcker sig långt bortom de rent ekonomiska fördelarna.

I den här artikeln kommer vi att prata med om hur Exsitec arbetar för att, oavsett ekonomisk situation, driva bolaget på ett sätt som gör oss till en stabil arbetsgivare. Nedan följer 5 anledningar till varför du ska investera i Exsitec som arbetsplats.

1

5 bevis på Exsitecs ekonomiska stabilitet

 

1. Marknadsledande position på IT-stödjande programvaror till medelstora bolag

Kombinationen mellan ett brett och kvalitativt erbjudande och marknadsledande position inom våra expertområden ger oss en stark position på marknaden. Vi väljer ut bra programvaror, ser till att de fungerar i kundens verksamhet och tar ansvar efter leverans vilket gör att kunderna kan fokusera på det som de är bäst på – sin verksamhet och sina kunder. Vi vill leva med våra kunder under lång tid, helst för evigt, genom att använda digitala verktyg för att lösa de verksamhetsproblem som uppstår i deras vardag. 

Programvarorna vi väljer ut är till viss del branschspecifika men till största delen branschagnostiska vilket gör att våra kunder finns inom väldigt många olika branscher, allt från grossister till IT-konsulter och programvarubolag.

Vår bredd i erbjudandet gör att vi inte lika tydligt märker av svängningar i konjunkturen på samma sätt som bolag som är aktiva inom en eller få branscher. Detta ger oss utrymme att planera vår ekonomi, i bästa möjliga mån, på ett sätt så att det inte ska drabba våra medarbetare. Att vara en del av ett företag med en marknadsledande position innebär att du får arbeta i en miljö där innovation och kvalitet prioriteras. Du kommer att ha möjlighet att jobba med en variation av branscher och teknologier, vilket bidrar till en bred och värdefull kompetensutveckling. 

Skärmavbild 2024-03-28 kl. 13.21.19

 

2

2. Underliggande tillväxt kryddat med selektiva förvärv 

Vår land-and-expand modell handlar om att inte göra allt på en gång, utan hellre hjälpa nya kunder med ett första verksamhetsproblem för att skapa förtroende att vi kan hjälpa dem på en lång digitaliseringsresa. Detta gör att våra kunder stannar under lång tid och att vi kan växa på befintliga kunder under lång tid från att de köpte sin första programvara. Vi använder oss även av förvärv för att växa vår kundbas snabbare. Genom förvärv kan vi både stärka vår marknadsposition och uppnå viss stordriftsfördel, men vi kan också hjälpa den förvärvade kundbasen med fler affärsproblem genom att vi har ett bredare erbjudande. De senaste tio åren har vi genomfört fler än 15 förvärv av varierande storlek och i kombination med vår land-and-expand modell har vår genomsnittliga årliga tillväxt uppgått till 34 % sedan 2012.

Denna tillväxtstrategi indikerar en dynamisk arbetsmiljö där nya utmaningar och möjligheter ständigt uppstår. För den som söker jobb hos oss innebär detta en chans att vara en del av en expansiv resa, där du kan bidra till och vara med på Exsitecs tillväxt.

Verksamheten fokuserar på både organisk tillväxt och förvärv, vilket betyder att du som medarbetare får en bred exponering mot olika företagskulturer och affärssystem, vilket berikar din professionella erfarenhet. Det innebär också att du snabbt kommer utvecklas och få möjligheten att ta ansvar inom olika områden. 

Skärmavbild 2023-05-30 kl. 08.14.27 (2)

3

 

 

 

Årsredovisning 2023

"När vi summerar 2023 ser vi tillbaka på ett år av kontinuerlig tillväxt och förbättrad lönsamhet där vi har navigerat genom en utmanande marknad och levererat starka resultat. Vår affärsstrategi handlar om att erbjuda digitala lösningar till medelstora företag i Norden. Genom att kombinera noggrant utvalda system och tjänster skapar vi effektiva affärsprocesser och verkligt värde för våra kunder." 

Missa inte att läsa vår Årsredovisning 2023.

Skärmavbild 2024-03-28 kl. 13.33.24

 

 

 

 

4

Ett bevisat lönsamt traineeprogram 

Vi har drivit traineeprogram sedan 2013 och idag är traineeprogrammet ett av Sveriges största och mest populära. Traineeprogrammet är en av hörnstenarna för vår tillväxtresa och utan alla hungriga traineer hade Exsitec inte varit den organisation vi är idag. Förmågan att ta emot studenter från olika universitet som efter slutfört traineeprogram kan leverera kundvärde är något vi är mycket stolta över och det har gjort att Exsitec är mindre begränsat av brist på IT-kompetens än andra företag i vår bransch. Ungefär 40 % av alla anställda har gått traineeprogrammet och en majoritet av våra ledare är utbildade i våra interna ledarskapsprogram. 2023 tog vi emot ca 80 traineer i Sverige, Norge och Danmark.

Exsitecs traineeprogram visar på vårt åtagande att investera i nästa generations talanger. För dig som potentiell jobbsökande erbjuder detta en unik ingång till företaget och branschen, där du får strukturerad utbildning och stöd för att utveckla din karriär.

 Att så stor del av Exsitecs nuvarande anställda och ledarskap har vuxit internt genom programmet visar på dina möjligheter möjligheter till avancemang och personlig utveckling hos oss.

Skärmavbild 2024-03-28 kl. 13.47.12

5

6

Bevisad god lönsamhet  

Under den senaste femårsperioden har vår genomsnittliga EBITA-marginal uppgått till 17 %. Vårt ekonomiska mål är att uppnå en EBITAmarginal om 20 % innan utgången av 2025. 

Resultatförbättringen skall komma från en förbättrad effektivitet i konsultorganisationen tillsammans med en något högre andel paketerad leverans och mer återkommande intäkter från programvara. 2023 ökade den totala orderingången ökade med drygt 24 % jämfört med året innan. Den största delen av vår omsättning är inte sådant som är resultat av nyförsäljning under året, utan det handlar om att våra kunder fortsätter använda och utveckla de lösningar vi hjälpt dem med tidigare. Våra intäkter där består både av återkommande intäkter för bruket av programvara och integrationer, samt för den supporttjänst vi erbjuder kunderna. 

Med bevisad och hållbar lönsamhet vill vi kunna erbjuda en stabil arbetsmiljö och trygg framtid för Exsitecs anställda. För dig som överväger att jobba på Exsitec innebär detta att vi har en solid grund att fortsätta investera i sina medarbetare, teknik och innovation. Detta skapar en miljö där du kan känna dig trygg i din anställning samtidigt som du har utrymme att växa och utvecklas inom företaget.

Balanserad intäktsmodell med lågt kapitalbehov och låg risk  

Under 2023 arbetade vi för ca 4 000 kunder och ingen kund står för mer än 1,5 procent av vår omsättning. Vår intäktsmodell bygger på tre hörnpelare - intäkter från programvaror, från konsulttjänster och från löpande support. Programvaruintäkter bygger på att vi är återförsäljare för ca 20 programvaror som levereras på SaaS-modell med låga egna utvecklingskostnader men med hög kundlojalitet eftersom vi erbjuder färdiga integrationer mellan programvarorna och en singlepoint-of-contact support för helheten. Vi har över åren bevisat en förmåga att lägga till nya erbjudanden och därmed gradvis minskat beroendet till enskilda leverantörer. Våra intäkter är därmed i huvudsak återkommande till sin karaktär och vi har lågt beroende till enskilda kunder och leverantörer

Exsitecs diversifierade intäktsmodell och låga beroende av enskilda kunder eller leverantörer erbjuder en stabil och mindre riskfylld arbetsplats. För dig som är intresserad av att jobba på Exsitec innebär detta att du kan arbeta i en säker och hållbar miljö där företaget är väl rustat för att hantera marknadsförändringar. Detta ger en stabil grund för långsiktig karriärutveckling och en möjlighet att arbeta i ett företag som kontinuerligt anpassar sig och utvecklas för att möta kundernas behov. 

Läs våra tidigare inlägg

Våra kollegor

Under 5 min

Våra kollegor

Vad innebär det då att vara en bra kollega för oss på Exsitec? I den första delen av vår artikelserie, Att jobba på...

Lön & förmåner

Under 5 min

Lön & förmåner

I denna artikel kommer vi att utforska hur Exsitec arbetar med just lön och förmåner.

Karriär- och utvecklingsmöjligheter

Under 5 min

Karriär- och utvecklingsmöjligheter

I det senaste inlägget pratar vi om hur vi ser på karriär- och utvecklingsmöjligheter på Exsitec.

Flexibilitet och work-life balance

Under 5 min

Flexibilitet och work-life balance

I det senaste inlägget pratar vi om hur vi ser på karriär- och utvecklingsmöjligheter på Exsitec.

Ledarskap på Exsitec

Under 5 min

Ledarskap på Exsitec

Vår vision på Exsitec är att skapa en arbetsmiljö som är framåtblickande och anpassningsbar, inte bara för att möta...

Nyfiken på en karriär hos Exsitec?

 

 

 

Undrar du något? Kontakta oss så berättar vi mer!