Kontakt

Digitalisering och kundunika lösningar

Vi skapar digitala lösningar som effektiviserar er verksamhet, bidrar till er konkurrenskraft och för er närmre era kunder.

Dafos digitalisering

Vi hjälper er nå snabbt värde med kundunika lösningar i framkant

Vi skapar kundunika lösningar med hög användbarhet. Med användarna i fokus utvecklas applikationerna som låter er fokusera på det som är viktigast.

Med hjälp av modern webbteknik skapar vi lösningar i framkant. Vi utnyttjar befintliga system och externa tjänster för att skapa en välfungerande helhet.

Vi tror på agil metodik där vi arbetar nära våra kunder och dess användare. Fokus är att skapa snabbt värde genom att tidigt leverera en fungerande applikation som sedan växer över tid.

 

Våra kunniga digitaliserings-team hjälper er

Vi brinner för att sätta oss in i våra kunders verksamhet och tillsammans med dem arbeta fram en lösning. Vi tror på tydliga mål och att involvera användarna.

Agil kravhantering handlar om att uppmuntra en föränderlig kravbild och hantera den löpande prioriteringen. Genom att hela tiden fokusera på det som är viktigast uppnås bästa resultat.

Vi älskar utveckling och använder oss av moderna tekniker och ramverk för att skapa bästa möjliga lösning.

Gränssnittet är applikationens ansikte mot användaren. Vi vill skapa lösningar som användarna älskar att arbeta i.

Kontinuerliga driftsättningar är en nyckel i agil metodik. Vi publicerar tidigt en testbar applikation för att kunna få snabb feedback från användarna. Kontinuiteten möjliggörs genom mycket automatisering.

Efter en driftsatt applikation jobbar vi gärna aktivt med att förvalta och vidareutveckla denna. Att kontinuerligt förbättra en applikation är en viktig del i att få den att leva länge.

Ligg steget före konkurrenterna med hjälp av digitalisering.

Vad är viktigt för er? Vi tar fram unika komponenter som effektiviserar och kompleterar era befintliga system och arbetsprocesser. Se en kort video hur vi kan hjälpa er hitta konkurrensfördelar med digitala lösningar.

Från vision till verklighet

Digitalisering

Ni köper inte en produkt - ni köper vår kompetens

Intern effektivisering genom smarta lösningar

Digitala verktyg ska göra det möjligt för användarna att utföra sina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt. Maximalt med tid ska läggas på värdeskapande aktiviteter.

Såhär gjorde Ö-varvet

Interaktion med kunder och leverantörer

Gör det enkelt att arbeta med er genom att erbjuda bästa möjliga gränssnitt i kommunikationen. Skapa verktygen som gör att era kunder älskar er ännu mer.

 

Utökat tjänsteerbjudande som ger konkurrensfördelar

Skapa mervärde för era kunder - erbjud tjänsterna som era konkurrenter saknar. Digitalisering förändrar branscher och ger möjlighet till nya affärer, där är vinnarna ofta de som tar första steget.

Såhär gjorde Dafo

Vi behövde något lättillgängligt och lättarbetat för våra kundrådgivare och representanter, både i mötet med kunden och ute på fältet.

Karin Högseth Fonus

Letar ni digitaliserings-inspiration eller behöver ni hjälp att komma igång?

Låt oss hjälpa er inspireras inom digitalisering och hitta era möjligheter till konkurrensfördelar. Har ni redan idéer stöttar vi gärna i utvecklandet av era digitaliseringsbehov.  

Starta er digitaliseringsresa genom en inspirationsworkshop tillsammans med oss eller boka in våra experter för en lösningsworkshop och ta med er en tydligare plan och smarta mål hem.

 

Kontakta oss